442 Stine Jacobine Cathrine Lange

Stine Jacobine Cathrine meldte sin ankomst i Trondhjem 17 november 1808 og ble døpt[i] i Vor Frue Kirke 4 søndag i advent – 18 desember[ii], dette året. Fadrene hennes ble Frue [NN]; Enkefrue Schmettow; Frøken Motzfelt; Hr Abraham v. Pavels; Hr. Kapt. von Steinhoft; og Hr. Capt. von Visløf.

Foreldrene var Laurentina Elisabeth Nannestad Laulund og Jacob Erik Lange; de hadde giftet seg 10 måneder tidligere. Vielsen[iii] fant sted i Domkirken i Trondhjem:

«Tirsdagen d 27de Augusti Copuleres i Kirken Hr. Lieutenant Jacob von Lange af 2det Tronhiemske Infanterie Regiment med Jomfrue Laurentina Elisabeth Nannestad Larlund efter at havet foreviist Regimentz Cheffens Beviis for, at der er giort vedbørlig Indskud i Enke Cassen. For Ægteskabets lovlighed cavere» – og så mangler underskriften.

Morforeldrene var Iver Laulund og hans annen kone, Magdalena Carlsen – de hadde giftet seg året før:

«d. 12. Februarii forlanger Procurator Jver Lavlund at copuleres udi Huuset med Jfr. Malena Carlsen forevist(?) Kongel. Bevilgning dat. 11te Decbr. 1778 Ligesaa Qvitteringre at Kirke Skole og fattige er betalte og loved at foreviise Qvitting for Confirmationen(?) forend foretningen […]  – For Egteskabet her ligesaa i det øvrige indestaar vi herved ved forloven [?] Jens Andr. Lassen, Jacob Buull».

Vielsen ble annonsert i avisene[iv] i Trondhjem 19 februar: «Sr Iver Laulund og Jfr. Carlsen copulerede her i Byen den 12te Februarii».

Faren var offiser, og er omtalt av Olai Ovenstad[v]:

        «Lange, Jacob. – F. ca. 1768 i Norge. – Kom i tjenesten ca. 1787. – Korp. ved Livgarden til fots i Kj.havn til 1/5 1789, da han blev virk. fenr. ved 1. gev. gren.komp. av 2. Trondhj. nasj. inf.regt., utn. ¾ s. å. – Sek.lnt. ved samme regt.s 2 gev. gren.komp. 14/2 1794. – Pr.lnt. ved regt.ets nasj. Hevneske komp. 7/12 1798. – Forflyttet til 1. gev. gren.komp. 6/6 1800. – var dessuten insp.off. ved Trondhjems uoff.skole i årene 1805-1813. – Kpt.s kar. 28/1 1808. – Virk. kpt. ved samme regt. og chef for Fanottingske komp. 27/3 1810. Ved den nye hærordn, fra 1/1 1818 blev han satt ved Trondhj, inf. brig. – Stod i 1823 som chef for 2. gev. komp. av brigadens Trondhj. gev. musk.korps. – Bopel i Trondhjem. – Død 5/4 1825. – Gift 1799 (?) med Larentina Elisabeth Nannestad Lauland (Lavlund), f. ca. 1780».

Første barn i dette ekteskapet var Magdalena, som kom til verden i Trondhjem året efter at foreldrene giftet seg. Hun ble døpt[vi] i domkirkens menighet 16 juni 1800 og fikk fadrene Fr Oberstinde Scharsends; Fr Capitaininde Winds; Jomf. Laulund; Hr G. Greve af Schmidthov; Hr Capitain v. Brun; og Hr Lieutenant Grabov.

I 1801[vii] bodde familien hos morens stemor, den 52 år gamle enken Magdalena Larlund. De hadde to tjenestepiker til å hjelpe seg – 21 år gamle Ane Olsdatter og ti år eldre Ragnhild Andersdatter.

Stemoren oppgis å få en pensjon på 16 riksdaler fra Angels Legater. Sammen med henne bor morens 18 år gamle søster, Johanne. Stemoren hadde en tjenestepike som het Martha Jørgensdatter – hun var 31.

Ved siden av familien ble eiendommen i «Munch Hou Veiten», hus nummer 8 i 1 rode, en sidegate som i dag begynner omkring 100 meter syd for Olavsstatuen midt i Trondhjem, bebodd av flere leieboere. En var 14 år gamle Martha Maria Coldevin som var «I huset for lærdom, en annen var 18 åringen Augustinus Gaarder som «Studerer theologie». Og – kanskje nokså nær ytterligere tjenerskap i funksjon – «Soldat ved 2det tronhiemske regiment», altså samme regiment som Laurentias mann – 34 år gamle Jon Nielsen med konen Olava Olsdatter som var 15 år eldre, og deres fosterdatter på 5 år, Ane Sivertsdatter.

Stines storebror Erick Anthon så dagens lys året efter folketellingen, 28 oktober 1802. Han ble døpt[viii] 23 november samme år og fikk da fadrene Fru Bruun; Fru Steenhof; Frøk. Halik; Hr. v Krog; Hr. Lieutenant Kofenring; og Hr. Lorenz Stabel.

Det gikk visst 6 år – kanskje det kan ha vært svangerskap i mellomtiden – frem til neste barn, Stine Jacobine Cathrine. Hun meldte sin ankomst 17 november 1808 og ble døpt[ix] 4 søndag i advent – 18 desember, dette året[x]. Fadrene hennes ble Frue [NN]; Enkefrue Schmettow; Frøken Motzfelt; Hr Abraham v. Pavels; Hr. Kapt. von Steinhoft; og Hr. Capt. von Visløf.

Stine levet ikke opp, men døde allerede 13 uker gammel og ble begravet[xi] 22 januar 1809.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 318-319
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 601/L0041: Ministerialbok nr. 601A09, 1784-1801, s. 79
[iv] Tronhiems allene kongelige privilegerede Adresse-Contoirs Efterretninger 1779.02.19,
[v] Ovenstad, Olai; Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814. 2 : [I-Ø]; Norsk slektshistorisk forening, 1949; p 94; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 238-239
[vii] Folketelling 1801 for 1601 Trondheim kjøpstad, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058434000554
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 258-259
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0104: Ministerialbok nr. 602A02, 1774-1814, s. 318-319
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0106: Ministerialbok nr. 602A04, 1774-1814, s. 112-113