αβ Gunnild Tønnesdatter

Gunnild meldte sin ankomst klokken halv fire om morgenen 10 september 1767. Da hun ble døpt[i] 17 samme måned ble hun båret av Madm Else Kristine, Raadm. Jørgen Moes. Fadrene var Madm Else Bolette, Raadm Lars Rendrups; Jomfr. Johanne Maria Halkiær; Sr Rasmus Knudsen; og Mons Thorn Christensen Reymerth

Foreldrene var Barbro Jensdatter Benestad og Tønnes Rolfsen, de hadde antagelig giftet seg tidligere samme år og var sikkert viet i Oddernes Kirke – men i det sognet er opptegnelser om vielser gått tapt.

Dette paret fikk sit første barn i slutten av 1757. Malene ble døpt[ii] i Oddernes Kirke 11 desember 1757, og fikk navnet Malene. Fadrene hennes er tilnærmet uleselige – foreløpig.

Malene døde nokså sikkert som ganske liten, siden en annen pike, noen år senere, ble kalt Magdalene – som er samme navn.

Malenes begravelse er ikke funnet i kirkebøker.

To år efter Malene ble det en gutt, Rasmus. Han kom til verden klokken 7 om morgenen 21 januar 1760. Da han ble døpt[iii] 26 januar ble han båret av Aase, Søren Natvigs, mens fadrene var Elen, Jacob Flensborgs; Berte Jansdatter; Søren Natvig; og Petter Glud.

Så fulgte altså Magdalene, og dernest Jens – den senere Eidsvoldsmannen – som ble ble født på formiddagen, rundt klokken 10, 24 juli 1765. Han ble holdt over dåpen[iv], 31 juli, av Birthe, Aage Stensøes – fadrene var Torborg, Bent Justnæs; Walborg Christensdatter; Jens Thommasen Bennestad; og Tomas Sørensen Natvig.

Gunnild skulle ikke få leve opp: «Tønnes Rolfsen Bennestads og Barbro Jensd. lidet Pige-Barn døde d 14 Dec. Klokken 1 ½ Fomiddag, og ble begravet paa Kirkegaardens Nordøste-side». Begravelsen[v] fant sted 17 desember 1767.


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 288-289
[ii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1719-1764, s. 408-409
[iii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 104-105
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 234-235
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1762-1794, s. 61