150 Anna Brynildsdatter Gierager

Anna ble døpt[i] 2 mai 1802 og hadde som fadre Gulleik Torbiørnsen Tvilde; Siuer Pedersen Gierager; Anna Nielsdatter Øvre Lykke; Berglene Larsdatter Gierager; og Marete Kolbensdatter Gierager.

Foreldrene var Brynjel Andersen Gierager og Anbiør Larsdatter Tackle, de to ble trolovet med 20 mai 1788. Sponsorene var Siur Pedersen Øvre Werje og Ole Knudsen Kinne OF. Vielsen[ii] fant sted 10 juni samme år.

De var begge av bondeslekt. Vossaboki[iii] forteller om faren og familien:

        «Brynjulv Andersson f. 1761 var g.m. Arnbjørg Larsdatter Takla. Han fekk skøyte i 1779, 1799 og 1809 frå bestemori si, bror sin og far på bruk 2. Brynjulv har vore umtala som den mest upplyse og gåverike bonde på Voss i den tid. Han var vald som tridje representant frå Søndre Bergenhus amt til riksforsamlingen på Eidsvoll 1814. Brynjulv var presten sin medhjelpar, forlikskommisær, var mykje på takstar og skyn og skreiv dokument åt folk Han fekk danebrogsorden og døydde 1838. Tri døtter: Gudve, f. 1788, Synneva, f. 1795, g.m. gardmann Anders Jonson Kyte. Ho skulde vera flink til å dkta vers på ståande fot. Anna f. 1801, g. m. Brynjulv Nilsson på Midberde».

Første barn i dette ekteskapet var Gudve, som kom til verden utpå høsten og ble døpt[iv] 24 søndag efter trefoldighet – 2 november[v] – i 1788, i Wangen Kirke i Voss. Fadrene hans ble Torjer Tostensen Lie; Knud Andersen Gierager; Brita Knudsdatter Tvilde; Torbiør Joensdatter Lie; og Anna Monsdatter Lie.

Så fulgte Synneva: hun ble ble døpt[vi] første søndag i faste – 22 februar – 1795 i Wangen Kirke i Voss. Fadrene hennes var Knud Andersen Lykke; Iver Trondssøn Føen [?]; Kari Tormodsdatter Gierager; Marita Henriksdatter Rykke; og Gunnhild Rykke.

I 1801[vii] finner man familien på Giærager, døtrene Godve (13) og Synnøve (6) bor sammen med dem. De har en tjenestedreng som heter Lars Larsen, men han har bare halv tjeneste. Brynjels foreldre – Anders Brynildsen og Synneva Brynildsdatter, henholdsvis 74 og 78 år gamle, har opphold av gården og holder seg med en tjenestepike, 29 år gamle Guro Nilsdatter. Og for øvrig er gården befolket med inderster, husmenner, og disses ektefeller og barn – til sammen 13 mennesker.  

Og så kom altså Anna til verden.

Men efterhvert opprant 1814, Kieler-traktat, Christian Frederik, og hans åpne brev om å velge representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny forfatning.

På Voss, som i alle andre menigheter i landet, kom embedsmenn og bønder sammen på Vossevangen 11 mars 1814 for å utpeke sine valgmenn, de som skulle velge representantene som skulle tale Søndre Bergenhus’ sak på Eidsvold. Valget[viii] falt på Sognepræsten til Vosse Præstegjeld, Georg Burchard Jersin, og Gaardbruger Brynnild Andersen Gjerager.

Valgmennene fra Søndre Bergenhus møttes på Bergens Rådstue 28 mars 1814 og valgte dem som skulle representere amtet på Riksforsamlingen. De valgte var[ix]:

  • Sorenskriver Arnoldus von Westen Sylow Koren
  • Sognepræst Georg Burchhard Jersin
  • Bondemand Brynild Gjerager

Siden Koren på denne tiden var Sorenskriver for Voss kan man ikke si at akkurat Vossingene var underrepresentert da Norges forfatning ble utarbeidet.

Efter det som er skrevet, var Brynnild nokså tilbakeholdende under møtet på Eidsvold, og stemte kanskje slik hans egen sogneprest mente var best – altså på selvstendighetspartiet. Men han var med, og helt til slutt deltok han i hyllingen av en ny norsk styreform. Så reiste han hjem igjen, og kom kanskje tilbake til Voss omkring begynnelsen av juni 1814 eller like efter.

Pigen Anna Brÿnelsdr Jerager giftet seg da hun var 15 ½ år gammel – selv om kirkeboken sier 17. Brudgommen var Brÿnjel Nielsen Midtbære, som var – 36 altså mer enn dobbelt så gammel som henne. Det ble lyst[x] for dem i Evanger Kirke – den ble byttet ut i 1851- 6 søndag efter trefoldighet eller 13 juli[xi] i 1817. Selve vielsen er ikke funnet, men sies[xii] å ha funnet sted 14 oktober.

Disse to fikk sit første barn – første kjente, for å være nøyaktig – 26 desember 1819. Sønnen Niels ble døpt[xiii] i Voss Kirke 9 januar 1820, og fikk fadrene Lars Store Schiple; Ole Gjerager; Peder Hjembære; Sÿnneva Kÿthe; og Berithe Midtbære.

To år senere, 4 november 1822, ble det en pike. Hun fikk navnet Anbjør da hun ble døpt[xiv] 17 samme måned. Denne gangen var fadrene Lars Ellefsen Schiple; Endre Jonsen Hjembore; Gudne Brynilsen Gjerager; Kari Anfindsdatter Sogebore; og Torend Larsdatter Midtbære.

Så gikk det hele ti år frem til neste barn, men til gjengjeld ble det da tvillinger. Brynild og Brithe kom til verden 10 oktober 1832 og ble døpt[xv] 21 samme måned. Brynilds fadre var Brÿnild Andersen Gjerager; Arne Olsen Skiple; Anders Knudsen Sognebore; Synneva Brÿnildsdatter Kythe; og Britha Olsdatter Lille Skiple. Brithes var Anders Johnsen Skiple; David Andersen [NN]; Anna Olsdatter Seim; og Kari Magnesdatter Rÿkke.

Fire år senere var det Anders’ tur: i det minste sies[xvi] det. Han så dagens lys 11 november 1836 og ble døpt 16 dager senere, 27 november. Det er ikke lykkes å finne denne dåpen, under alle omstendigheter er det nokså sikkert at han døde som ganske liten, for neste barn fikk samme navn.

Efter enda en lang periode meldte sistemann seg: Anders ble født 24 juli og døpt[xvii] 8 september 1844. For ham valgte foreldrene Arne Arnesen Skiple; Anders Nielsen Sognebøre; Lars [NN] [NN]; [NN] Larsdatter Skiple; og Anne Larsdatter Midtbøre.

Anna ble enke ni år senere, da Brynild døde, 74 år gammel. Vilkaarsmand Brynild Niels Midbøre gikk bort 5 juli 1853 og ble begravet[xviii] på Aundalens Kirkegård.

Gården ble vel overtatt av sønnen Niels, han er gårdbrukeren neste gang Anna kommer til syne.

Ved folketellingen for 1865[xix] finner man Anna fremdeles på Midtbære. Hun er enke, «vilkaarkone», og bor sammen med Anders Bryngelsen, som nå er 22 år gammel.

Ti år, i 1875[xx], senere bor hun fremdeles på Midtbære som «Kaarkone». Sønnen Niels er fremdeles bonden der, men i mellomtiden er han blitt enkemann. Han får hjelp til driften av tvillingene Marie og Knud, som nå er 17 år gamle, mens syv år gamle Britta ikke ennå har noen slike plikter. Utenom familien er der også en 19 år gammel inderst, Askel Nielssen, som arbeider på gården, og hans kone 21 år gamle Anna Nielsdatter.

Anna Brynildsdatter døde på Midtbære ni år senere, 3 november 1884, og ble begravet[xxi] 10 desember 1885 – står det i kirkeboken.


[i] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 204
[ii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 73
[iii] Kindem, Lars; Vossaboki. 3 : Gardssoga, 2 : Vinjar og Bøjar åttungar; p 61; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008041404099
[iv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 70
[vi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 9, 1780-1810, s. 136
[vii] Folketelling 1801 for 1235P Voss prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058378001724
[viii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 60, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[ix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 45, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[x] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. A 1, 1816-1818, s. 197
[xiii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 11, 1816-1827, s. 28
[xiv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 11, 1816-1827, s. 86
[xv] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 12, 1823-1837, s. 105
[xvi] «Norway Baptisms, 1634-1927», database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NCZX-F38 : 21 February 2020), Anders Brynildsen, 1836.
[xvii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 13, 1836-1851, s. 94
[xviii] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 15, 1845-1855, s. 48
[xix] Folketelling 1865 for 1235P Voss prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038235004366
[xx] Folketelling 1875 for 1235P Voss prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052277004111
[xxi] SAB, Voss Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 20, 1855-1886, s. 139