168 Gjertrud Kirstine Pedersdatter Hjermann

Gjertrud Kirstine så dagens lys 23 februar 1820. Da hun ble døpt[i] 2 mars fikk hun fadrene Hr. Lieut. Lem; Henning Lem; Lensmand Raae; Frue Rumohr; Madame Nyssen; og Maren Wangensteen. Navnet hadde hun fra tvillingsøstrene Gjertrud og Kirstine, som døde, bare 4 ½ måned gammel, året i forveien.

Foreldrene var Else Sophie Sørensdatter Lem og Peder Pedersen Hierman, en mer en tredve år gammel enkemann. De hadde giftet seg – med kongelig bevilling, datert 6 april 1809, til å gifte seg hjemme i huset – og ble viet[ii] der 17 mai 1809, på dagen 20 år efter at hun ble døpt.

Peder var «son av gardbrukar Peder Pederson Hjermann få Stødnum og Ingeleiv Lassesdotter frå Eri i Lærdal og f. der 1.12.1754. Peder Hjermann overtok som gardbrukar etter foreldri og etter broren Knut Pederson Hjermann (1747-1774) som var gift med gardbrukardotteri Maren Andersdotter Nitter frå Rønnei (1752-1775) (s.d.). Peder og Bertha  vart buande på Stødnum levetidi ut …[iii]».

Peder og Bertha hadde ikke noen barn, og for Bertha betød levetiden ut helt til hun døde 18 Mai 1806. Hun ble begravet[iv] 28 samme måned.

Året efter bryllupet fikk Else Sophie sitt første barn, en gutt. Peder Severin ble døpt[v] 31 samme måned. Da fik han fadrene Capitaine Claus von Rumohr hos Lars Hille; Søren Lem; Frue Marie Sophie Christense Rumohr, fød Lem; og Synneve Pedersdatter Nitter.

To år senere kom Søren Lem til verden, han ble født 15 januar 1812. Da han ble døpt[vi] 24 samme måned var fadrene Hr Lauritz Augustinus Rødtvitt; Rolloug Kimeng; Mathias Albert Broch; Tøger Andersen Nitter; Jomfru Magdalena Christina Hierrild; og Giertrud Lem.

Berthe Malene så dagens lys 2 november 1813. Da hun ble døpt[vii] 21 samme måned valgte foreldrene som fadre Tøger Schiøllingborg; Niels Bjørke; Madame Bøyesen; [NN] [NN]; og Marie [NN]datter.

Så opprant 1814, og Christian Fredrik, i samråd med rikets ledende menn, ba alle landets sogn om å utpeke valgmenn som kunne komme sammen i amtene og velge representanter til Riksforsamlingen som skulle holdes på Eidsvold fra 10 april 1814.

I Lærdal møttes 18 bønder, embedsmenn og kirkelige personer 18 mars 1814 – stedet er ikke notert, men prstegården synes en rimelig gjetning, og utpekte to personer som valgmenn: sognepresten Ulrik Frederik Bøyesen og Bonden Peder Hjermand[viii].

Disse to tok seg til Vange i Viig, der valgmennene fra hele amtet møttes 30 mars. Mens de var samlet valgte[ix] de som sine representater til Riksforsamlingen:

 

Cancellie-Raad og Sorenskriver lars Johannes Irgens
Sognepræst til Ytre Holmedals Præstegjeld, Nicolai Nielsen
Gaardbruger Peter Hjermand.

 

Når møtet på Eidsvold skulle begynne 10 april, og representantene ble valgt 30 mars var det vel ikke mer enn tiden av veien, skulle de rekke frem i tide – det kunne vel være så som så å reise over fjellet så tidlig som i begynnelsen av april. Vel fremme i Eidsvold sluttet Peder seg til de some foretrakk selvstendighet, var med i noen av diskusjonene, men satte ikke store merker efter seg i debattene. Og så reiste han vel hjem igjen, og kunne vel være der helt i slutten av mai eller begynnelsen av juni 1814.

Dermed begynte vel livet som normalt igjen, med barn og gårdsbruk og efterhvert ble det flere barn. Ingelev Marie så dagens lys 11 oktober 1816 og ble døpt[x] 3 november samme år. Fadrene hennes var Hr Lieut. von Lem; Tøger Hansen Henning Lem; Ragnilda Houge; Kari Larsdatter Houge; og Thyri Andersdatter Houge.

I 1819 kom altså tvillingsøstrene Gjertrud og Kirstine til verden, og – til sist – Gjertrud Kirstine: noen flere barn ble det visst ikke i denne lille flokken.

Gjertrud Kirstine Burde vært konfirmert omkring 1835 eller et par år senere, men kirkebokinnførselen er ikke funnet.

Knappe 27 år gammel forgikk Gjertrud seg – som man mente i de dager. Datteren Anna Ørbek kom til verden 21 februar 1847 og ble døpt[xi] 21 mars. Fadrene var Dominicus Ørbek Nielsen; [NN] Skoleholder Thorsten J. Hougen; Berthe Maline Pedersdatter Houge; Gjørund Hansdatter [NN]; og Gjertrud [NN] Lem.

Barnefaren var Hans Ørbek Dominicussen Natvick, ungkar og handelsmann, og åpenbart en uansvarlig mann, siden han ikke giftet seg med Gjertrud.

Eller kanskje hun var en bestemt ung dame som efter hvert fulgte sine eldre søstre, og utvandret til Amerika.

Der skal hun ha giftet seg med en Torgeir Olsen. Vielsen skal[xii] ha funnet sted i Cottage, Dane County, Wisconsin, 25 juli 1853.

Det sies[xiii] også at Gjertrud døde omkring 1880, i Kickapoo, Vernon County, Wisconsin – men noen førstehåndskilder er ikke funnet.


[i] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 274-275
[ii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 152-153
[iii] Øyane, Lars E. (Lars Erik), Gards- og ættesoge for Luster kommune. B. 2 : Dale 1 sokn, Luster kommune, 1986, p 397, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016042908115
[iv] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 188-189
[v] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 82-83
[vi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 92-93
[vii] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 104-105
[viii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 40, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[ix] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 30, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[x] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 4, 1805-1821, s. 142-143
[xi] SAB, Lærdal Sokneprestembete, Ministerialbok nr. A 6, 1835-1849, s. 147
[xii] «Wisconsin Marriages, 1836-1930», database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:XRLD-PH4 : 30 January 2020), Gertrud Pedersdatter in entry for Torgen Olsen, 1853.