200 Ingebor Maria Weidemann

Ingebor Maria. Også hun ble hjemmedøpt[i], det skjedde 3 november 1805. Fadrene var Mad: Weideman; Jomfrue Wølner; Hr Ritmester Darre; og Hr Procurator Meidell. I kirkeboken er det gjort en tilføyelse: «Ved Kongel. Reskript af 11te Octbr. er bemeldte Hr. Sorenskriver Weideman fritaget for at lade ovenmeldte sin Datters Hiemmedaab confirmere i Kirken[ii]».

Foreldrene var Ditlefine Marie Qvist og Lauritz Weidemann, som på denne tiden var sorenskriver på Toten. De hadde giftet seg i slutten av 1790-årene. Som kausjonister hadde de Foged Weidemann og Hr Erlandsen fra Arendal. De hadde kongelig bevilling til ekteskap uten forutgående trolovelse og ble viet[iii] i Øyestad Kirke – 12-13 kilometer, på moderne veier, sydvest for Arendal – 16 desember 1797.

Da han giftet seg ble Weidemann betegnet Byfoged, for han hadde fått den stillingen i Risør, og det var der paret slo seg ned. Han var også Commissionaire for «det almindelige Brand-Assurance Compagnie paa Vare og Effecter» i Risør, men frasa[iv] seg denne rollen da han senere ble utnevnt til Ålesund.

Første barn var en gutt, Lars Ditlef, som kom til verden 19 mars 1799. Han ble hjemmedøpt. Dåpen[v] ble stadfestet i Søndeled Kirke, 16 kilometer fra Risør sentrum, 29 april samme år. Da var fadrene Mad: Hr. Claus Juells; Casserer Kindt; Mad: Herlofsen; Byfoged Tobiesen; Jomf: Qvist; og Claus H: Kindt.

I forbindelse med denne dåpen ble Ditlefines mann betegnet som Sorenskriver, så han hadde allerede utnevnelsen, som sådan, til Søndre Sunnmøre i lommen – og de må ha reist rimelig kort tid efter dette, for neste barn kom til verden der tidlig på høsten året efter.

Lars Ditlef fikk ikke leve opp: han døde, visstnok[vi], bare et halvt år gammel 24 august 1799.

David Christopher ble født høsten 1800 og hjemmedøpt. Dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 5 desember 1800. Fadrene var Herrene [NN] Lohmann; Hr: Ole Kildahal; og Stub; samt Frue Lohmann; og Jomfr. Johanne Fiels. David Christopher skulle som voksen bli lege, bosatt i Holmestrand og flere ganger valgt som stortingsrepresentant derifra[viii].

Det året, 1801[ix], finner man Ditlefine og familien som leieboere i hus nummer 58 i Aalesund i Borgund sogn. Foruten henne og mannen, sorenskriveren, finner man David Christopher som er ett år gammel – egentlig er han vel i sitt første år. Og, i tillegg, flere tyende. Der var to contorister – 22 år gamle Niels Astrup; og 20 år gamle Johan Daniel Stub. Stuepiken het Birgitte C. Mossin og var 30 år gammel. En «Indrolleret matros», Johannes Olesen (23) gjorde nytte som «Tjenestedreng». Ditlefine fikk hjelp av en amme, 32 år gamle Agathe Salmonsdatter. I større alminnelighet var det to tjenestepiker – Ragnille Olsdatter (23); og Anne Birthe Olesdatter (19). Og tilslutt, 20 år gamle Johan Einersen Birkevold, «Handelsgesell for ejeren», han «Fører handel for stædets ejer». I alt 11 mennesker i husstanden, og en gjennomsnittsalder på straks over tyve år.

Det er ikke kjent nøyaktig når Ditelfine og familien flyttet til Toten, men da de kom dit bosatte de seg  på gården Stenberg, nå et museum men holdt i stilen fra omkring 1814.

Denne gården, som dannet rammen om Ingeborg Marias oppvekst og hele liv, er beskrevet[x] slik:

«Gården Stenberg har 12 fredete hus fra 17-og 1800-tallet, og de fleste er bygget i laftet tømmer. Anlegget ble i hovedsak bygd opp av Lauritz Weidemann over en periode fra 1802 til 1836 og består av hovedbygning, drengestue, driftsbygning, bryggerhus, stabbur, vedskåle, vognskjul med klokketårn, rullebu, smie og gravkapell. Vognskjul, drengestue, stabbur og skåle står på geledd i rett vinkel på hovedbygningen, og driftsbygningen rett ovenfor bolighuset avslutter tunets stramme oppbygning. Bryggerhus, gravkapell, rullebu og smie er plassert utenfor tunet. De fredete bygningene er omgitt av en park i engelsk, romantisk landskapsstil anlagt i perioden 1801-26. Parken er omgitt av store velbygde steingjerder. Som en del av landskapsparken er det også to lysthus som kalles amtmanninnens og amtmannens lysthus. Parken inneholder også familien Weidemanns gravsted».

Der er mange tegn på Ingebors fars embedsførsel de neste årene – ett skifte efter den neste auksjonen, og det var ikke alltid enkelt å holde styr på forretningene: 23 august 1803 finner man ham på en list over uavhentede[xi] brev i Trondhjem, der en forsendelse fra Christiansund venter på ham – av en eller annen grunn.

To måneder senere er han i virksomhet som sorenskriver på Toten, i forbindelse med boet[xii] efter den avdøde Vilkaarskonen Ragnhild Hansdatter Bjørnsveen.

I mellomtiden, høsten 1803, nedkom Ditlefine med Frederich Sommerfeldt. Han ble hjemmedøpt[xiii], med fire fadre: Provstinde Heuch; Jomfrue Wølner; Faderen; og Provs Borchgrevink. Noe i forbindelse med dettevar anderledes, for efter notisen om hjemmedåpen er det tilføyet: «Ved Kongel. Reskript af 6te Jan. 1804 er bemeldte Sorenskriver Weideman fritaget for at lade denne hans hiemmedøbte Søns Daab confirmere i Kirken».

Og så ble, altså, Ingebor Maria født. Det skulle følge flere barn efter henne. Enda to år senere ble det, påny, en pike. Sies[xiv] det: dåpen er ikke funnet. Barnet fikk navnet Nahyda Nathalia, og hun var virkelig nok, for hun dukker opp igjen mange år senere, i 1875[xv], som leieboer hos Hannnibal Weideman på Steenberg: leieboer men spiser ved familiens bord – Hannibal er nok en yngre bror.

Ingeborg Andrea Lystgaard så dagens lys tidlig i 1810, men levet ikke opp. Hun er kjent kun gjennom begravelsen[xvi] 19 mai det året. Her går det frem at hun, om sine eldre søsken, var hjemmedøpt.

Neste barn ble også en pike, Sophie – hun sies[xvii] å ha kommet til i desember 1811, men hverken dåp eller eventuell begravelse er funnet. En kilde[xviii] forteller at hun døde samme dag som hun kom til verden, men oppgir ikke datoen.

Enda to år senere ble det en gutt da Ole Hanibal August ble født 16 juni 1813. Han ble hjemmedøpt. Dåpen[xix] ble ikke stadfestet i kirken før det var gått mer enn et år, det skjedde 29 juni 1814, altså efter at Riksforsamlingen på Eidsvold var avsluttet. Som fadre fikk Ole Hanibal  Capit. og Vejmester a la Suite, Borchgrevink; Regimentsq. og Auditeur Schmidt; Exam. Jurist Fuldm. ved Totens Sskr. Cont., Jens-Xstian Meinich; Barnets Moder; og Frøken Dorothea Bendicte Sommerf. Sukkestad.

Én kilde[xx] nevner en ellers ukjent sønn, Ferdinand Harald, som skal ha kommet inn i og forlatt livet samme dag i et år som ikke er angitt.

Da Ole Hanibal kom til verden begynte 1814 å nærme seg, og med det året, Kielerfred, notabelmøte, og påfølgende brev til det norske folk om valg av representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april 1814.

Hva familien tenkt om det, eller hvordan de hadde det i årene som ledet opp til disse begivenhetene er ikke kjent: det som er sikkert er at hennes manns økende engasjement i politikken ville gi henne flere og lenger perioder hjemme på Stenberg uten at han var der.

På Toten møttes de stemmeberettigede i Hovedkirken 4 mars 1814. Der utpekte[xxi] de, som valgmenn, Laurits Weidemann, Stedets Sorenskriver, og Christian Hilstad, Eier og Bruger af Gudderud, som skulle delta i et møte med alle slike i Christians Amt.

Alle valgmennene møttes på Gjestgivergaarden Hund i Vardal 14 mars, og der valgte[xxii] de tre representanter som skulle reise til Eidsvold måneden efter. De tre var Sognepresten i søndre Ourdal, Hans Jacob Stabel; Sorenskriveren for Toten, Bardal og Biri, Lauritz Weidemann; og Bonden, Proprietair og Dannebrigsmand, Anders Lysgaard av Svenes i Biri.

Norsk Biografisk Leksikon[xxiii] sier dette om Ingeborg Marias far under Riksforsamlingen:

«Der var han en kompromissløs talsmann for selvstendighetspolitikken, men i grunnlovsarbeidet gikk han sine egne veier. Han var heller demokratisk i sosiale saker, men sterkt konservativ i konstitusjonelle spørsmål. I et grunnlovsutkast han hadde med seg til Eidsvoll, holdt han stort sett på eneveldet med bare noen få garantier mot kongelig despoti. På den annen side var han sterkt nasjonal i striden om innfødsretten; han ville ikke at Stortinget skulle ha rett til å naturalisere utlendinger. Blant bøndene var han regnet som bondevennlig, og han talte for å grunnlovsfeste odelsretten. Sammen med Georg Sverdrup og Diriks ble Weidemann valgt til redaksjonskomité for den vedtatte grunnloven. De gjorde noen rettelser i konservativ retning»

Riksforsamlingen tok slutt 20 mai, da det siste møtet ble holdt – og siden det ikke er mer enn 60-70 kilometer mellom Eidsvold og Stenberg var han nok hjemme samme kvelden, eller neste dag – med mindre han gjorde seg noen ærend underveis.

Men han var altså på plass for sønnen Ole Hanibals dåp, og efter det fikk han noen forholdsvis rimelige uker inntil han ble valgt som representant til det overordentlige Stortinget samme høst[xxiv]. Og karrieren utviklet seg positivt: i 1817 ble han amtmann i Hedemarkens amt og 1821 amtmann i Kristians amt (nåværende Oppland)[xxv].

Noen år senere skulle Ingebor Maria få en siste lillesøster, til: Kristiane Laura Amalie. Hun kom til verden 1 januar 1818 og ble hjemmedøpt 25 den måneden. Denne dåpen[xxvi] ble stadfestet i kirken 25 september 1818. Fadrene var Christiana Veidemann; Barnets Moder; Herr Christopher Veidemann; Capit:, og Sorenskriver over Toten; Vardal; og Biri Grøntvedt; [NN] [NN]; Herr Frantz Nielsen, Totens Præstegaard.

Ingebor Marias konfirmasjon er ikke funnet, men burde ha funnet sted omkring 1819-22 eller så.

Hun giftet seg aldri, og hun flyttet visst aldri fra gården Stenberg der hun var født og vokste opp – men siden hun ikke hadde noen barn er det vanskelig å følge henne annet enn i de meget senere folketellingene.

I 1865[xxvii] finner man henne igjen på Stenberg. Der bor hun – med fornavnet Bolly, antagelig noe hun har gitt seg selv som liten – hos sin mor, den 91 år gamle «Amtmandinde og Husmoder», samt «Gaardbruger. Ved siden av Ingeborg – Bolly – finner man, der, også hennes yngre søstre Amalia (38) og Nahyda (48) – begge ugifte. Og – for å bryte kvinedominansen på denne gården – den yngre broren Hannibal, som er 52 pr gammel og vei-inspektør. De har fem tjenestefolk – fire kvinner og én mann: så hadde Hannibal litt selskap. Tjenestepikene var Marti Tollefsdatter (24) fra Søndre Ousdal i Valdres; Dorte Tollefsdatter (77 -!) fra Vang i Valdres; Maria Hansdatter (23) fra Østre Toten; og Olave Fredriksdatter (22), også fra Østre Toten. Drengen var Jens Henriksen (29) – fra Østre Toten.

Ti år senere, i 1875[xxviii], er Bollys mor borte – ikke overraskende, for hun vill nå vært 101 – og hennes bror Hannibal har overtatt gården som husfader, gårdbruker og selveier. Bolly er nå 70 år gammel, og beskrives som logerende – og en som «spiser ved fam.bord». Det samme er tilfelle med Nahyda (68), mens Amalia (57) «styrer huset for broderen». De har tre tjenestefolk – en mann og to piker – samt en «tilreisende». Denne, siste er 75 år gamle Nicoline Amundsen fra Kragerøe, og hun «lever af egne midler». Gårdsgutten er Jens Henriksen (38) fra Hoff på Østre Toten; kvinnene er budeien Karen Larsdatter, en 55 år gammel dame fra Faaberg i Sakumsdal, samt Deoline Johannesdatter (18) fra Aas på Vestre Toten.

24 mars 1879 meldte Aftenposten[xxix], fra et møte i Stortinget at «Eidsvoldsmand Amtmand Weidemanns 3 Døtre, Bolly, Nahyda og Amalia Weidemann, bevilges i Pension 200 Kr. aarlig for hver fra 1ste Januar d. A. at regne».

Bollys bror, Ole Hannibal August, døde visstnok[xxx] 23 april 1887, men igjen har det vist seg umulig å finne dette i kirkebøkene.

Det er ikke funnet noen 1885-telling for Toten, men i 1891[xxxi] dukker Ingeborg Maria – under sitt formelle navn – opp igjen. Hun bor fremdeles på Stenberg, og beskrives nå som «Gaardbrug, Selveier og Kapitalist, pensioneret Eidsvoldsmandsdatter». Nahyda er der ikke lenger, men Amalia er på plass, og beskrives med samme ord som Ingeborg Maria. I tillegg har de fått selskap av en annen «kapitalist», den 63 år gamle Elisabet Jensine Emilie Berg fra Eidsberg i Smaalenene. Disse tre kapitalist-damene har hjelp av tre tjenestepiker: 73 år gamle Mari Arnesdatter fra Nordre Aurdal: hun to seg av «Kreaturstellet»; I huset har de Helline Christiansdatter (41) fra Østre Toten og Syverine Olsdatter fra samme sogn, hun var 25 på denne tiden.

Fröken Ingeborg Maria Weidemann ble en gammel dame, 88 år. Hun døde 12 august 1893 og ble begravet[xxxii] 24 samme måned.


[i] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 361
[ii] Danske Kancelli, 1. Departement Registrant; 1806-1807; p 70/247; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=21609766#377045,73227070
[iii] SAK, Øyestad sokneprestkontor, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1778-1808, s. 100
[v] SAK, Risør sokneprestkontor, F/Fb/L0002: Klokkerbok nr. B 2, 1747-1812, s. 115
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 528/L0421: Klokkerbok nr. 528C02, 1785-1800, s. 186-187
[viii] Kiær, F.C., Norges Læger i det nittende Aarhundrede : (1800-1886). 2 : Laache-Øwre, Alb. Cammermeyer, 1890, p f 486, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040200093
[ix] Folketelling 1801 for 1531P Borgund prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058419002255
[xi] Trondhjems borgerlige Realskoles alene-priviligerede Adressecontoirs-Efterretninger, 18030823, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digavis_trondhjemsborgerligerealskole_null_null_18030823_0_67_1
[xiii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 324
[xv] Folketelling 1875 for 0529P Vestre Toten prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01052099001243
[xvi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 8, 1809-1814, s. 9
[xviii] Weidemann, L. F.; Stamtavle over slegten Weidemann (samt over slegterne Major, Schirmer og grene af slegterne Sommerfeldt, Norgrenn, Sørenssen, Nielsen m. fl.); Trondhjem, 1892; p 25; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408307
[xix] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1814-1820, s. 7
[xxi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 105, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xxii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 94, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xxiv] Lindstøl, Tallak, Storthingsrepræsentanter og Suppleanter : 1814-1891 : biografisk og kronologisk Fortegnelse, Kristiania:Tønsbergs Bogtrykkeri, 1892, p 153, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013060608115
[xxvi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 9, 1814-1820, s. 62
[xxvii] Folketelling 1865 for 0529P Vestre Toten prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038069001276
[xxviii] Folketelling 1875 for 0529P Vestre Toten prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052099001242
[xxx] Weidemann, L. F.; Stamtavle over slegten Weidemann (samt over slegterne Major, Schirmer og grene af slegterne Sommerfeldt, Norgrenn, Sørenssen, Nielsen m. fl.); Trondhjem, 1892; p 25; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014051408307
[xxxi] Folketelling 1891 for 0529 Vestre Toten herred; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052767001387
[xxxii] SAH, Vestre Toten prestekontor, H/Ha/Haa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1878-1894, s. 307