241 Elen Olea Olsdatter Apeness

Elen Olea ble født et godt stykke ut på høsten 1808 og døpt[i] 11 desember det året. Dette pikebarnet fikk fadrene Maria Hansdatter; Johanne Hansdatter; Ole Heljesen; Erik Christensen; og Hans Jacob Hansen.

Foreldrene var Ellen Maria Hansdatter Breche og  Ole Rasmussen Apeness, de giftet seg visstnok[ii] i 1794, i Sem: tidspunktet gir mening, for samme år var brudgommen, Ole Rasmussen Apeness, blitt utnevnt til lensmann i Borre. Vielsen er ikke funnet. Hun var datter av en løytnant, av bondeslekt, og hadde vært militær i 10 år – som soldat og som underoffiserer, og hadde deltatt i felttoget i Bohuslän i 1788. Han kom tidlig med i haugianerbevegelsen i sin del av landet[iii].

Ole Rasmussen er det fortalt litt om i et verk[iv] om Slekter i Vestfold

«18 år gammel, den 20. juni 1783, indtrådte han i krigstjenesten som soldat i Det østre jarlsbergske kompani under kaptein Oppen. Under dennes kommando var han med i felttoget ind i Bohuslän 1788, men kom ikke til at delta i det eneste slag, ved Qvistrum den 29. september 1788, da hans avdeling la i leir på Svarteborg kirkegard, et par mil fra Qvistrum. – I 1788 blev han underofficer – furersersiant – og tienestgjorde som sådan i 5 år. Avsked 1. oktober 1793. I 1794 beskikkedes Apeness til lensmand i Borre. Han hver­ken selv søkte eller ønsket denne stilling, men mottok den efter foged Flors anmodning og tilbud».

Og videre samme sted:

«I kropslig henseende var Apeness en sterk, velbygget mand, ”bredvoksen, 3 hamburger alen – 2 tommer høi, sterk av skuldre og ben” står der i hans avskedspas fra krigstjenesten. Han har gjennem sit lange liv hat den urokke­ligste helse og har aldrig været syk. Selv fortalte han, at han kun et par dager hadde været sterkt forkjølet, og det var under krigen 1788, da han flere døgn itræk i september måned i råt og koldt veir måtte ligge i telt på Svarteborg kirkegård, blot med lidt granbar over den våte jord[v].

”Han blev tidlig grepet av den haugianske vækkelse, og han fik en fører­stilling blandt bønderne i Jarlsberg,” siger prof. Halvdan Koht i ,Biografisk Leksikon[vi]”».

Paret bosatte seg på Apenes i Borre, og der kom første barn til verden året efter bryllupet. Johanna Mathea så dagens lys på Apildsnæs 9 september 1795 og ble døpt[vii] i Borre Kirke 9 oktober samme år. Da fikk hun fadrene Madame Ingebor M: Endresen; Maria Hansdatter Wold; Christen Olsen; jens Hansen; og Erik Christensen.

Tre år senere ble det en gutt da Rasmus ble født på Apildnæs. Da han ble døpt[viii] 5 august 1798 var fadrene Maren Hansdatter; Elen M: Olsdatter; Christopher Hansen; Augrim Halvorsen; og Jacob Larsen.

Else Maria kom til verden utpå året 1800 og ble døpt[ix] 12 november det året. For henne ble fadrene Karen Frisch; Elen Braarød; Jens Wold; Jens Brekke; og Christopher Gullie.

I 1801[x] finner man Ellen Maria og familien hjemme på Apildnæs i Borre. Folketellingen noterer seg at de begge var gift for første gang, og beskriver Ole som «Gaardebeboer og lehnsmand». Barna Johanne (6); Rasmus (3); og Else (1) var, som man kunne vente, hjemme. Sammen med dem bodde «Mandens søster», Karen Rasmusdatter – hun var 51, enke og «Haver ophold hos sin broder». Til å hjelpe seg på gården og i huset hadde de tjenestekarlen Gunner Christophersen (53); tjenestepigen Anne Olsdatter (18); og Barnepigen Anne Larsdatter (15).

To år efter folketellingen fikk Ellen Maria en sønn igjen: Hans kom til verden om høsten og ble døpt[xi] 3 oktober 1803. Denne gangen var fadrene Elen Olsdatter; Helene Olsdatter; Baltzer Sjøstad; Jens Olsen; og Jens Hansen.

Og, påny, en pike: det var regelmessighet i denne familien. Helene Lovise så dagens lys 31 mars 1806 og ble døpt[xii] 3 april det året. For Helene valgte foreldrene som fadre Maria Hansdatter; Johanne Andrea Hansdatter; Ole Heljesen; Baltzer Andersen; og Albert Johannessen.

Elen Olea fikk ikke leve opp: hun døde 10 måneder gammel og ble begravet[xiii] 5 oktober 1809.


[i] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1807-1814, s. 13-14
[iii] Jacobsen, Helge Sem; En slegtsbok : gamle slegter i Vestfold; Oslo:Fabritius, 1930; pp 130-133; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110148045
[iv] Jacobsen, Helge Sem, En slegtsbok : gamle slegter i Vestfold, p 131, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110148045
[v] Jacobsen, Helge Sem, En slegtsbok : gamle slegter i Vestfold, p 131, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110148045
[vi] Jacobsen, Helge Sem, En slegtsbok : gamle slegter i Vestfold, p 131, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2016110148045
[vii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 88
[viii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 96
[ix] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 103
[x] Folketelling 1801 for 0717P Borre prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058290000686
[xi] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 114
[xii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1752-1806, s. 124
[xiii] SAKO, Borre kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1807-1814, s. 403-404