245 Georga Severine Conradine Sibbern

Georga Severine Conradine meldte sin ankomst 22 januar 1826. Da hun ble døpt[i] i Kristiansands Domkirke 20 juni var fadrene Fr Barbra Severine Schubarth; Frøken Margrethe Elizabeth Hagerup; Jfr. Gunild Marie Engelschiøn; General Major Søren Andreas Hagerup; og Faderen Selv.

Foreldrene var Henrik Fredrik Sibbern og Maren Dorthee Steensen; de hadde giftet seg giftet året i forveien. Som forlovere hadde de General Ahrenfeldt og Statsraad Hegerman. Vielsen[ii] i Oddernes Kirke ble forrettet av sognepresten 11 desember 1821.

Moren var av respektabel men pengemessig heller dårlig stillet familie; faren var kateket, og hun mistet sin mor nokså tidlig. Faren var av en av landets fornemste familier – og bror av en annen Eidsvoldsmann, Valentin Sibbern. Ovenstad beskriver hans levnetsløp, sett fra en militær synsvinkel[iii], men det bør nevnes at han også hadde kunstneriske evner og stod for en rekke kirkebygg:

«Sibbern, Henrich Friderich Arild, – F. 7/6 1785 på Verne Kloster I Rygge pr.gjeld, døpt 24/6 1785 i Rygge kirke. – Sønn av maj. Georg Christian Sibbern og 2. hustru Søster Huitfeldt. – Landkadet 1/1 1800. – Fenr. a la suite ved Kongens regt. i Kj.havn 2/12 1803 (29/11 1803?). Kadettkorp. 1/1 1805. – Sek.lnt. a la suite ved samme regt. 29/11 1805. – Virk. sek.lnt. der 1/1 1807. Ing.sek.lnt. 3/1 1808 med anc. fra 29/11 1805. – Pr.lnt. 27/12 1809. – Kpt.s kar. 28/9 1813. – Tjenstgjorde i Trondhjem. – fra mars 1814 beordret til Fr.stad og i mai s.å. til Kr.sand. – Forblev i Norge og blev strøken av den danske armes lister 10/8 1814. – Avskjed fra dansk tjeneste 5/5 1815. – Virk. ing.kpt i den norske ing.brigade 21/9 1814. – Maj. der 29/8 1832. Obl. 28/10 1853. – R.St.O.O. 8/11 1851. – R.S.O. – Avskjed 27/12 1856. – Død 11/4 1863 i Kr.sand. Gift 11/12 1821 ved Kr.sand med Maren Dorothea Steensen, f. 12/10 1798 i Kr.sand, død 17/5 1855 i Kr.ania, datter av cand. theol Christian Steensen og Maren Dorothea Hagerup».

Første barn i dette ekteskapet var Thea Arilda som kom til verden 29 september 1822. Da hun ble døpt[iv] i Christiansand 11 desember samme år fikk hun fadrene «Moderen Selv»; Fru Kapitain Schubarts; General Major Hagerup; Kapitain Schubart; og Faderen Selv.

Så fulgte Søster Andrea Hanne Valentine så dagens lys 16 oktober 1824. Hun ble døpt[v] Domkirken i Kristiansand – den som brant i 1880 -11 desember samme år – fadrene er ikke notert i kirkeboken.

Da Georga var omkring 10 år gammel døde storesøsteren Thea Arilda, bare 14 år gammel, annen juledag 1836. Hun ble begravet[vi] nyttårsaften. Dødsårsaken var «Lungeslag».

Georga, som allerede var syk, konfirmert[vii] i Kristiansand Domkirke 19 september 1841. Hun er ført opp som den tredje av pikene – efter storesøsteren som nummer to, og niesen Falentina Egidea.

Bare tre uker senere døde Georga. Hun gikk bort 13 oktober 1841, 15 ¾ år gammel. Hun ble begravet[viii] seks dager senere, 19 oktober. Denne gangen var kanskje dødsfallet mindre uventet, for dødsårsaken er angitt som «Kiertelsyge».


[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 117
[ii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1820-1838, s. 174
[iii] Olai Ovenstad: Militærbiografier den norske hærs officerer 1628-1814 (Bind II: I-Ø samt tillegg A—Ø), p 408, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012060806009l
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 23
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1821-1827, s. 71
[vi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0007: Klokkerbok nr. B 7, 1829-1837, s. 290
[vii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1837-1841, s. 49
[viii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fb/L0009: Klokkerbok nr. B 9, 1838-1843, s. 172-173