337 Ingebor Evensdatter Lande

Ingebor så dagens lys på på Tyvesnæset 21 mars 1797, og ble døpt[i] i Bygland Kirke – den som ble erstattet i 1838 – 23 april. Fadrene var Birgit og Gunder Grebroch [?]; Sigri og Ole Bakke; samt Svenong Olsen.

Foreldrene var Gyro Torsdotter Lande og Even Thorkildsen Lande. Disse to hadde giftet seg ni år tidligere, efter en nokså turbulent tid som viser Gyro som en svært selvstending ung kvinne. Bakgrunnen er at hennes far, efter å ha blitt enkemann skiftet med henne og derefter giftet seg på nytt.

Gyro var ikke glad for at faren giftet seg på ny, kanskje ikke så underlig siden den nye var 26 år yngre[ii] enn mannen: hun var ett år eldre enn Gyro. og han var ikke glad for hennes valg. Gyros vei til ekteskapet er beskrevet i et foredrag[iii] holdt i forbindelse med avdukingen av et minne over mannen hennes, holdt i 1914:

«Eivind fridde til Gyro Torsdotter, og ho lika han so utifraa, at ho paa harde livet vilde hava han. Men Tor Lande lika inkje, at dotter hans gifte seg med ein laus-kar or Aasen. Han vart vond, berre dei tala um Eivind. So ein dag fekk Eivind bror sin med seg ned til Lande. Han skulde sitja inne og røda med gamlingen, med Eivind fekk koma avstad med Gyro.

Men Ragnhild skyna kva var tids, og kom etter og ville faa henne ned att.

            Men Gyro svar: «Gaa du ned at til kallen din!

Um dette hende er det nokre gamle stev, som luar so:

«Daa Gyro kom unde Bakke-aasen,
Aa hei! sa Gyro, no ser eg Aasen.
No ser eg opp til Evind min;
men gakk du ned at til kallen din».

 

Far hennar kom ogso etter og ropa paa henne; men ho svara:

«Eg spør ‘kje deg, for du spurd ‘kje meg,
daa du gjekk til Horverak og gifta deg».
Tor han svirra, som han var galen,
han reid til Evje den andre dagen.
«Hundre dale og denne hesten
det skal eg gjeva deg Evje-presten,
og dertil slengjer eg fire naut,
kann du gjere dotter mi arvelaus.
Men Evje-presten han visste bære,
han vil’ kje gjenta so ille gjere,
«Um eg fekk hesten og fire te’,
so kunne eg inkje gjer’ arvesvik».

 

So laut Tor gjeva seg, og oppe i Aasen heldt Gyro og Eivind Brudlaup 2. juli 1788».

Ungkar Even Torkelsen Aasen og Pigen Gudro Thorsdatter Lande trolovet seg 3 mars 1788. Som kausjonister hadde de Svennung Torkelsen Aasen og Targej Frestenæs [?]. Vielsen[iv] fant sted 2 juli samme år.

Jubileumsforedraget[v] har noen beskrivelser av Even:

«Eivind var medels høg, tjukk og tett vaksen og andlitsven. Han var fullt sterk og ein nerka kar. Til aa renna paa ski var han makelaus. Ein gong han kom austantil, gjekk han paa ski og ba ein rokk paa ryggen. Han kom som ein fjukande fugl ned av lidi, ned Aas-skotet. Daa han kom ned paa skilje-moen rann han i ring tri gonger, fyrr han stanna. Han var utifraa god spelemann au.
        Eivind var … ein klok, og etter den tid aa vera, ein godt lærd bonde. Han hadde soleis mykje lovkunskap, og skreiv ei ven handskrift. Han var snartenkt og snappsinna. Han gjekk lite etter andre, men gjorde seg sjølv meiningar um dei ymse ting. Han var strid og stod støygt paa det, han trudde var rett, og gav seg aldri, um dei saa trødde han».

Paret bosatte seg på Aasen, og der ble Gyros første barn født, en gutt – men så lenge som tre år efter at hun hadde giftet seg. Torkel så dagens lys 24 april 1791 og ble døpt[vi] 1 mai. Da var fadrene Mari og en rekke andre: skriften er nærmest uleselig.

Tre år senere ble det enda en sønn. Thor ble døpt 26 oktober 1794, muligens: slik kirkeboken er ført kan det like gjerne stå at han ble hjemmedøpt den dagen, eventuelt at det var den dagen han ble født – eller alle tre. Kanske Gyro også ble introdusert den dagen. Fadrene inkluderte Borgil [NN]; Ole [NN]; og Jon og Sigri Bakke.

Ingebor fikk antagelig ikke vokse opp; det er ikke funnet noen begravelse, men hun er ikke med i folketellingen i 1801 – og foreldrene gir senere en annen datter samme navn.


[i] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1766-1816, s. 130
[ii] Folketelling 1801 for 0938P Bygland prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058331001085
[iii] Bygland, Eivind N.., Eidsvollsmann Eivind Torkjelson Lande : 1759-1833 : avdukingsforedrag 17. mai 1914, Kristiansand:Johanssen & Tangens prenteverk, 1914, pp 3-4, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101426002
[iv] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1766-1816, s. 165
[v] Bygland, Eivind N.., Eidsvollsmann Eivind Torkjelson Lande : 1759-1833 : avdukingsforedrag 17. mai 1914, Kristiansand:Johanssen & Tangens prenteverk, 1914, pp 3 & 5, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015101426002
[vi] SAK, Bygland sokneprestkontor, F/Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1766-1816, s. 127