378 Theodora Oftedahl

Theodora så dagens lys på Rennesøy 4 februar 1812 og ble hjemmedøpt[i] samme dag.

Foreldrene var Anne Norberg og Lars Andreas Oftedahl. Hvornår de to møttes er ikke kjent – men man må vel tro at de hadde «hjelp» av sine respektive familier. Som forlovere hadde de Pastor Larsen til Tved og Thomas Norberg. Vielsen[ii] fant sted i kirken uten forutgående lysning, de hadde kongelig bevilling, 1 mai 1807.

Til å begynne med bodde paret i Kristiansand, der de fikk sitt første barn to år efter bryllupet. Lauritz Thomas kom til verden 29 juli 1809, og var vel i utgangspunktet ikke frisk, og ble hjemmedøpt 15 august. Han døde før dåpen kunne stadfestes i kirken. Derfor er han kjent kun gjennom begravelsen[iii], som fant sted 25 august.

Året efter ble Theodoras far sogneprest til Rennesøe, og tok over fra Arve Christian Linde Heiberg som, efter 20 år i kallet, pensjonerte seg[iv]. Oftedahl ble utnevnt 5 mai 1809, men overtok ikke før 6 mai 1810[v] – det var vel enklere å gjøre det slik. I kirkeboken er det notert[vi] at «2den Søndag efter Paasche blev jeg L. Oftedahl indsat i Hausken Kirke af Provst Stören, som med sann Kiærlighedholdt Provste-Visitas».

Moren var nokså langt på vei med Ellen da de flyttet de 25-26 milene fra Kristiansand, både over land og over sjø. Men de var på plass 20 august 1810, for da kom Theodoras storesøster Ellen Else Marie til verden. Det skjedde sensommeren 1810. Pikebarnet ble døpt[vii] i Hausken kirke – den som ble revet i 1852 – av Provst Heiberg 31 august samme år. Fadrene hennes ble Provstinde Heiberg; Iver Oftedals Kone; Kof. Anna Riber; Lieutenant Oftedahl; og Iver Oftedahl paa Ladegaard.

Theodora fikk ikke leve opp. Hun døde snart efter fødselen og ble begravet[viii] 8 februar.


[i] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 336
[ii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. A 5, 1776-1818, s. 183-184
[iii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1793-1818, s. 43
[iv] Løwold, Oluf A., Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke, Dreyers Bogtr., 1891, p 17, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009011603006
[v] Løwold, Oluf A., Præstehistorier og Sagn fra Ryfylke, Dreyers Bogtr., 1891, p 50, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009011603006
[vi] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 325
[vii] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 327
[viii] SAST, Rennesøy sokneprestkontor, H/Ha/Haa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1772-1815, s. 336