426 Anne Elisabeth Larsdatter Forseth

Ane Elisabet ble født 9 desember 1811. Hun ble døpt[i] i Klæboe nyttårsdagen 1812.

Foreldrene var Ane Biørnsdatter Solem og Lars Larsen Forsæth, begge født og oppvekst i Klæbu, og begge barn av bondefamilier. De hadde giftet seg to år tidligere, men fordi de var tremenninger – «i 3die Læd hinanden beslægtede» – måtte de ha tillatelse fra kongen til å inngå ekteskap, og da denne forelå 22 september 1792 ble de også viet[ii].

Lars Larsen var sønn av klokkeren Lars Larsen Forseth, og var litt eldre enn Ane, han var visst født i 1759. Klæbuboka[iii] forteller litt om ham:

 «Som faren var Lars ein alsidig og sers dugande mann. Han blir ofte rådspurt om mange ting langt utafor Klæbu. Som snekkar har han etterlatt seg eit varig minne i Klæbu kjerke, bygd av han og faren i 1789. Modellen[iv] av kjerka laga han på førehand».

Første barn i dette ekteskapet var Lars, med navn efter faren og farfaren. Han ble døpt[v] 28 juli 1793 og hadde som fadre Magnil Solem; Ane Norseth; Ingebor Solem; Lars Forseth Senior; Povel Norseth; og Ole Solem.

Så fulgte Kirsten eller Kjersti, som kom til verden året efter og ble døpt[vi] 9 november 1794. Ved denne anledningen var fadrene Pastor Fürstenberg; Hr Lieutenant Scharffenberg; Ole Johansen; Præse Konen Mad Fürstenberg; Frue Scharffenberg; og Ingebor Boestad.

Nestemann var Magnil, som ble døpt[vii] 25 september 1796. Denne gangen valgte Ane og Lars som fadre Maren Løvaas; Jertrue Tillum; Karen Hougum; Anders Lævaas; Klemet Tillum; og Arent Solem.

I 1799 ble det en lillebror, da Bjørn kom til verden; han ble døpt[viii] i Tiller Kirke 16 juni.

Halvannet år senere, ved folketellingen i 1801[ix] finner man familien på Forseth i Klæbu. Og dessuten: Lars’ far, Lars Larsen Forseth han også – han er 70 år gammel og nevnt som «Huusbondens fader. Enkemand efter 1ste ægteskab. Sogne dægn». De har fem folk i tjeneste – to menn og tre kvinner. Mennene var Ole Sivertsen (18) og Iver Olsen (26). Kvinnene var Jonetta Friderichsdatter (26); Marit Olsdatter (18); og Marit Haftorsdatter (18). Den siste er sikkert storesøsteren til Sophia Haftorsdatter (13) som betegnes som «Plejebarn». Og, til slutt, en leieboer – indersten Anders Pedersen, en 33 år gammel kar som «gaaer i dagleje».

På denne tiden var Ane Elisabeths mor temmelig gravid, og nedkom bare et par måneder senere med storesøsteren Karen. Hun ble døpt[x] 6 søndag efter påske, 17 mai 1801 – en interessant dato, farens senere rolle tatt i betraktning! Fadrene er ikke notert.

To år efter Karen fikk moren igjen en gutt. Dette var Ole, og hans dåp[xi] fant sted 1 påskedag, 10 april, 1803.

Annet hvert år: Bersven så dagens lys julaften 1805 og ble døpt[xii] nyttårsdagen 1806.

Ingeborg kom til verden 9 desember 1807. Hun ble døpt[xiii] 2 juledag samme år – og om ikke fadrenes navn er kjent, så blir for første gang moren, Ane, nevnt ved navn i en slik sammenheng.

Arnt meldte sin ankomst 4 april 1810, og ble fulgt av en dåp[xiv] som fant sted i Klæboe 22 samme måned.

Akkurat når lillesøsteren Maren Birgitta så dagens lys er ikke kjent, men hun var tre uker gammel da hun døde 11 april 1813 – så hun var vel født omkring 20 mars og hjemmedøpt. Hun ble begravet[xv] ved Klæboe 20 april.

Ane Elisabeth fikk heller ikke leve opp. Hun døde 1 år og 8 måneder gammel 1 august 1813 og ble begravet[xvi] ved Klæboe 8 samme måned.


[i] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 126
[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 324
[iii] Ole Tulluan, Klæbuboka. 2 : Gards- og ættesoge, Klæbu : Klæbu kommune, 1973 , p 440, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014081207050
[v] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 45
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 45
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 47
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 55
[ix] Folketelling 1801 for 1662P Klæbu prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058450000536
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 65
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 75
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 90
[xiii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 101
[xiv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 116
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 134
[xvi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 618/L0438: Ministerialbok nr. 618A03, 1783-1815, s. 136