lvi Kirsti Torgrimsdatter Fjeldskå

Kiersti ble født på Fjeldskå våren 1735 og døpt[i] i Finsland Kirke – den første av tre på dette kirkestedet, og revet i 1749 – 10 mai det året.

Foreldrene var Torgrim Endreson på Fjeldskå, og konen Joran Hansdatter fra Lausland. Når de hadde giftet seg er ikke kjent. Torgrim var tredje generasjon på gården i sin slekt, kan man lese i bygdeboken[ii] for Finsland.

Der kan man også finne en oversikt over parets barn, kun Kirsti er bekreftet i kirkeboken:

«Endre, g. m.        1. Joran Gunleivsdatter, Lausland, d. 1762
2.Gunhild Tørresdatter Beinstveit, f. 1738, d. 1800
Ingeborg, g. m. Torsten Gunleivson Lausland. Til Lausland.
Kirsten».

 

Det ser ikke ut til at konfirmasjonsprotokollene er tatt med i den kronologiske listen for Finsland, som er kirkeboken som er bevart fra denne tiden, men Kirsti ble nok konfirmert omkring 1750.

Omtrent den samme situasjonen foreligger med hensyn til bryllupet hennes: siden hennes første barn kom til verden i 1763, er det sannsynlig at hun giftet seg ett-tre år i forveien. Noen slik vielse er ikke funnet for Finsland Kirke, og for deler av 1762 mangler vielsene helt i de kronologiske listene. Men man kan røpe hva han het: Anders Osmundsen.

Uansett, paret bosatte seg på Ommundbruket[iii] under Ytre Mosbø i Oddernes, og der fikk de sitt første barn.

Dette var en gutt, Osmund, som ble døpt[iv] i Oddernes Kirke 29 september 1763. Fadrene var Ole Olsen Mosby; Torje Gunnulfsen; Ole Osmundsen Oddernæs; Anna Jursdatter Mosby; og Torbor Olsdatter Mosby.

Osmund døde antagelig som liten. det kan være ham som døde, sies[v] det, 2 juli 1765 og ble begravet 4 samme måned – men denne begravelsen er ikke gjenfunnet i kirkebøkene.

Hvordan det nå var med den første Osmund, som kom den andre – den fremtidige Eidsvoldsmannen – til verden omkring tre år efter den første, og ble døpt[vi] 2 juli 1765. Denne gangen var fadreneOle Olsen Mosbye; Niels Mortensen Stavum; Ole Osmundsen Verisland; Anne [NN] Mosbye; og Olene Gundersdatter Mosbye.

Tre år senere ble det en pike, muligens den eneste – noen flere er ikke funnet. Ingeborg ble døpt[vii] 8 mai 1768 og da var fadrene Ole Olsen Mosbye; Salve Olsen Mosby; Aamund Osmunsen Mosby; Allou Gunnersdatter Mosby; Asne Aschildsdatter; og Asne Olsdatter.

Over de neste årene hadde familien det litt opp og ned, rent økonomisk. Kirstis mann solgte jord, lånte mer penger av onkelen, Jur Larsen Vennesla – men klarte kanskje ikke å betjene gjelden, slik at han solgte gården i 1784[viii].  

Sønnen Osmund giftet seg da han var omkring 27 år gammel. Hans utkårede var Anne Torstensdatter fra Finsland og av et forholdsvis velstående hjem. De trolovet seg 2den Pintze-Dag, 28 mai 1792[ix], og som kausjonister hadde de Sigmund Askildsen og Torgie Andersen, begge på Høje. Vielsen[x] fant sted i Øyslebø kirke, den som skulle rives noen år senere, 25 juni samme år.

I disse årene synes ikke Kirsti i kildene, og neste gang man får øye på henne er gjennom folketellingen av 1801[xi]. Da bodde hun hos datteren Ingeborg og svigersønnen Torgrim Tostensen på gården Dybesland. Ingeborg og Torgrim hadde gitt henne seks barnebarn: Tosten (12); Anders (11); Gunlev (9); Ingeborg (6); Ole (4); og Kirsten (1). Kirsti – eller Kirsten som hun er notert – levet av «Fledføring» – hva nå det er for noe. Noen tjenestefolk var det ikke der.

Efter dette svinner hun av syne igjen, inntil hun døde i 1812: hun fikk ikke oppleve sønnen på den nasjonale scenen. Og hun var visst ikke blitt på Dybesland, heller – da hun gikk bort bodde hun på Wennesland i Vennesla. Jordpåkastelsen[xii] fant sted 24 mai 1812.


[i] SAK, Bjelland sokneprestkontor, F/Fb/Fbb/L0001: Klokkerbok nr. B 1, 1732-1782, s. 2
[ii] Lauvsland, Kristen; Finsland. 1 : Ætt og gard; Kristiansand:[s.n.], 1959; pp 165-169; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012011908054
[iii] Rudjord, Kåre; Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie; Kristiansand kommune, 1968; p 442 ff; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148176
[iv] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1719-1764, s. 460-461
[v] «Norway Burials, 1666-1927,» database, FamilySearch(https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:NWFF-N9J : 10 February 2018 ), Osmund Andersen, 04 Jul 1765; citing Kristiansand, Vest-Agder, Norway; FHL microfilm 127,313.
[vi] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1764-1820, s. 42
[vii] SAK, Oddernes sokneprestkontor, F/Fa/Faa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1764-1820, s. 52
[viii] Rudjord, Kåre; Oddernes bygdebok. 1 : Gardshistorie; Kristiansand kommune, 1968; pp 443-444; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017011148176
[x] SAK, Holum sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1773-1820, s. 47-48
[xi] Folketelling 1801 for 1024P Bjelland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058339001630
[xii] SAK, Vennesla sokneprestkontor, Fa/Fab/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1794-1834, s. 210