xiii Margrethe Hansdatter Ross

Margrethe kom til verden, sies[i] det, i Trondhjem i 1730. Dersom det er riktig, er det to muligheter: Vår Frue Kirke, Lade Kirke, eller Domkirken: i de to siste er hun ikke funnet: Vår Frue har ikke kirkebøker fra før 1732.

Men: når man ser nærmere efter, finner man at mye av det som sies på ulike slekts-sider og indekser kan være feil: hun ble døpt[ii] i Vor Frue kirke i Trondhjem 4 oktober 1732. Fadrene hennes ble Anna, Lorens Marcussens; Mari, Lorents Lorches; Margareta Casten Henrichsens Datter; Velgbart [?] Castensen; Henrich Minche; og Andreas Cramer.

Foreldrene var Hans Ross og Mette Elisabeth Kaasbøl: de skal ha giftet seg i Trondhjem i 1726, men noen slik vielse er ikke funnet i kirkebøker.

En ellers ukjent lillesøster, Agneta, kom til verden høsten 1734 og ble døpt[iii] – også hun i Vor Frue – 24 oktober. Fadrene var Frue Justits Raad Colling; Ingebor Møller; Demoiselle Wium; Lorns Marcussen Holst; Clas Nissen; og Hans Burchhart.

Margrethe sies å ha hatt andre to søsken, Friderich Redeling og Anna Thue, som begge skal[iv] være født i Kristiansund, så det er vel tenkelig at det var der Margrethe kom til verden – men der mangler kirkebøkene fra årene før 1731[v], så man finner ikke dåpen hennes der heller.

Hverken Friderichs eller Anna Thues dåp er funnet, men man kan jo ta med i farten at hun er veldokumentert på annet vis – hun ble mormor til Eidsvoldsmannen Wilhelm Frimann Koren.

Disse fire barna ble farløse, og Mette Elisabeth enke, da Hans Asmussen Ross døde i 1735. Han ble begravet[vi]Vår Frue kirkegård 9 april det året. Da var han 44 år, 3 måneder og 5 dager gammel.

Margrethes mor forble i enkestand knappe to år før hun giftet seg på ny. Den utvalgt var da Lars Pedersen Lassen, og de to ble viet[vii] 31 januar 1737.

Disse to fikk sitt første barn, Margrethes halvsøster, Karen i 1739. Pikebarnet kom til verden våren det året og ble døpt[viii] i Vor Frue 21 mai. Fadrene hennes ble Frue Commerce Raad Wides; Ragnille Henrich Drejers; Methe Elisabeth Bruun; Cancellie-Raad Dons; og Helmer Meinche.

Dette barnet døde antagelig som ganske liten for i 1743 fikk en annen lillesøster samme navn. Karen Elisabeth ble døpt[ix] 19 februar det året og denne gangen var fadrene Frue Dons; Catrina Ingbore Ramfarts; Malena Tostrups; Justitz Raad  Lorentz Angel; og Cancellie Raad Angel.

To år senere fikk Mette Elisabeth og Lars sitt tredje og siste barn. Jens Andreas kom til verden midtvinters og ble døpt[x] 31 januar 1745. Som fadre hadde hun Mad: Lorentz Angel; Madame Anna Mainke; Cammer Raad Just Wide; Commerce Raad Hamon; og Johan Bendix.

Margrethe ble konfirmert[xi] da hun var rundt 17 år gammel, 27 oktober 1748. Hun er ført opp som nummer 11 av de 14 pikene; sammen med to gutter var kullet på 16 ungdommer som stod for presten, Herr Nils Tønder; denne høsten.

Margrethe giftet seg da hun var omkring 22 år gammel:

«Den 4. Augusti [NN] [NN] i Huuset copulerede Hr Olle Rein, Local-Capellan til Sundalen paa Nordmør, og Jomfrue Margrethe Ross, uden foregaende Trolovelse eller Lysning efter fremlagde kongelig allernaadigstge Copulations Brev med qvitteringer for Consumptionen, item: [NN], Skolens og de fattiges Contingenter. Og vidne disse Personer at ingen vare hin anden i forbudne Læd beslægtede, eller nogen af dem med noget andet Ægteskabs Baand er Fæsted, indestaar Wi 2de deris undertegnede Forlovningsmænd

                    Knud Sund                    Lars Pedr Larsen».

Vielsen[xii] fant sted 4 august 1756, under Domkirkens i Trondhjem autoritiet.

Ole Rein var blitt utnevnt[xiii] til kapellan i 1755 og fortsatter i den rollen til 1769.

Efter bryllupet slo paret seg ned på gården Sandbrekken der Ole fikk gjort en del forbedringer: husene på gården, husene der Margrethe skulle få sitt hjem, er beskrevet slik, i bygdeboken[xiv], som de fremstod de var nye:

«En temmelig stor våning med 2 store stuer med 2 store jernkakkelovner med dertil hørende jernrør og tromle (?) i den ene stue; et nybygd vinterværelse med jernovn og rør dertil samt loft over. Der var en god kjeller. I alle værelser var vinduer på begge sider. Dessuten kjøkken og spiskammer med lofter ovenpå. En overtallig bygning med drengestue og loft med kledekammer ved siden av. En melkestue med loft ovenpå».

Første kjente barn var Lars, som kom til verden utpå høsten 1758, og ble hjemmedøpt. Dåpen[xv] ble bekreftet i Øksendal kirke – den som ble revet i 1893 – mandag efter 25 søndag efter trefoldighet, eller altså 13 november det året[xvi]. Fadrene var Provstinde Tyrholm; Jomfru Ellebrach; Hr Lieutenant Hegermann; Hr Peder Tønder; og Monsr Collin.

Neste barn var Jonas – han som skulle bli Eidsvoldsmann mange år senere – som sies å være født eller kommet til verden 30 januar 1760. Denne dåpen er ikke funnet.

Om det er forfatteren av disse linjer som ikke evner å se den, eller at den ikke er der – men Ole Rin får kanskje være tilgitt om han glemte å føre den inn, for straks efter døde Margrethe, sannsynligvis som en følge av fødselen.

Det er sagt[xvii] at Margrethe døde eller ble begravet 11 februar 1760 – men begravelsen er ikke funnet i kirkeboken.


[ii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 4; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660621
[iii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 12; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660629
[vi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 556; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670157
[vii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 389; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921670107
[viii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 25; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660642
[ix] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 34; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660651
[x] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 38; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921660655
[xi] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0133: Klokkerbok nr. 602C01, 1744-1773; Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070921690214
[xii] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Sør-Trøndelag, 602/L0103: Ministerialbok nr. 602A01, 1732-1774, s. 417; Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070921670136
[xiii] Seljedal, Ivar og Sande, Jostein; Sunndalsboka. 6 : Tid som var : bygdahistoria fram til 1840; Sogelaget, 1981; p 341; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2018030648520
[xiv] Seljedal, Ivar og Sande, Jostein; Sunndalsboka.; Sogelaget, 1967; p 363; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017053048010
[xv] SAT, Ministerialprotokoller, klokkerbøker og fødselsregistre – Møre og Romsdal, 590/L1007: Ministerialbok nr. 590A01, 1752-1793, s. 28; Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070914620690