133 Bergitha Jensdatter

Bergitha ble født 3 november 1805. Da hun ble døpt[i] i Domkirken 15 samme måned hadde foreldrene valgt fadrene Mad: Ingebor Wallem; Jomfrue Elen Bruun; Hr [NN] Brun; Doctor Monrad; og Regiment Feldskiær Bull.

Foreldrene var Mette Brun og Kiøbmand Jens Rolfsen. De hadde giftet[ii] seg 15 august 1793. Hun var datter av Johan Nordahl Bruun – han med «For Norge, Kiempers Fødeland»  og «Jesus lever, Graven brast». – mens Jens Rolfsen var visst opprinnelig fra Christiansand og da han giftet seg, omkring 28 år gammel[iii].

Bergensposten –  en publikasjon som har vært utgitt av Statsarkivet i Bergen siden 1998, hadde i juni 2011 en artikkel om Jens Rolfsen og hans familie, der man, blant annet, kan lese:

«Der finner man at Jens Rolfsen var født i Kristiansand i 1765, og at han en bror til Bergen. Men først arbeidet han ved farens skipsverft i hjembyen. I Bergen seilte Jens Rolfsen først som sjømann, og han endte sin sjømannskarriere som skipper på brorens sjalupp «Elsebe Sophie».

Deretter gikk Jens Rolfsen i land og opparbeidet seg etter hvert en omfattende kjøpmannsvirksomhet som inkluderte skipsbygging og rederi.

Jens Rolfsen ble gift med Mette Brun, datter til bergensbispen Johan Nordahl Brun. Dermed kom Jens Rolfsen inn i den kulturelle kretsen omkring svigerfaren.

Ved siden av virksomheten som kjøpmann, ble Jens Rolfsen også utnevnt til forlikelseskommissær i Bergen, og drev, med vekslende hell, kapervirksomhet».

Første barn var en pike, Bergithe, som sies å være født i 1794, men hvis dåp ikke er funnet.

Nestemann var Johan Nordahl som ble født 22 august 1796. Da han ble døpt[iv] 28 samme måned i Korskirken var fadrene Provstinde Bruun; Jomfru Ejde; [NN] Remnord [?]; Brand Directeur Rolfsen; og Hans Erichsen.

Johan Nordahl skulle ikke få leve opp – han døde bare syv måneder gammel og ble begravet[v] klokken 12 på formiddagen 4 april 1797.

Heller ikke Bergitte skulle få leve opp. Hun ble begravet[vi] 10 april 1797.

Mot slutten av samme år fikk Mette en sønn til da Tønnes meldte sin ankomst 19 desember 1797. Han ble døpt[vii] i Domkirken i Bergen 29 samme måned. Som fadre hadde han [NN] Erichsdatter; Elen Brun; Stiftsprovst Brun; Knud Fleischer; og Brand Directeur Rolfsen.

Heller ikke Tønnes levet opp: han døde bare et år gammel og ble begravet[viii] fra Korskirken 4 januar 1799, klokken 12 om formiddagen.

I 1801[ix] finner man ekteparet i gård nummer 50 i rode nummer 17 i Bergen. Han blir betegnet som skipper, de har ikke fått noen flere barn. Med en tjenestepike, Maleene Peedersdatter – hun var 23 år gammel.

Ved folketellingen var Mette allerede noen måneder på vei med neste barn, som også skulle bli en gutt. Han kom til verden 9 juli 1801 og ble døpt[x] 17 juli, også han i Domkirken. Da fikk han navnet Tørris efter sin avdøde storebror, og fadrene Provstinde Bruun; Ingeborg Brun; Provst Bruun; Brand Directeur Rolfsen; og Michael Wallem.

Det skulle ikke gå mer enn et drøyt år før neste barn, det femte, så dagens lys: Johan Nordahl – efter den første gutten – ble født 22 august 1802 og døpt[xi] i Domkirken en uke senere, 29 august. Denne gangen var fadrene Fru Cathrine Erichsen; Jfr Berte S. Eide; [NN] Johan N. Brun; Sr Johannes Brun; og Harald Irgens.

Rasmus ble født julaften 1803 og døpt[xii] 4 januar 1804. Som fadre fikk han Madm Maren Brun; Cathrine Fleischer; Biskop Brun; Rasmus Rolfsen; og Lieutenant Ferrøe.

Så var det altså Bergithas tur, men heller ikke hun levet opp: hun ble antagelig begravet[xiii] fra Korskirken 23 juli 1806: «antagelig» fordi navnet ikke er nevnt, det er «Kiøbmd Jens Rolfsens barn» som nevnes, men Bergitha er det enest barnet som «mangler» ved folketellingen ni år senere.


[i] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 351-352
[ii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0009: Ministerialbok nr. A 9, 1743-1861, s. 97
[iv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 38
[v] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 161
[vi] Ministerialbok for Korskirken prestegjeld 1786-1832, https://digitalarkivet.no/view/265/hg00000000156744
[vii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 164-165
[viii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 159
[ix] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390012744  
[x] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 256-257
[xi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 280-281
[xii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1763-1820, s. 312-313
[xiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0012: Ministerialbok nr. A 12, 1786-1832, s. 149