188 Corta Caspara Ulrica Cloumann

Corta Caspara Ulrica kom til verden sent i 1786 og ble hjemmedøpt av presten 10 desember. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken 30 desember og da var fadrene  Hr Cancellie Raad og Soren Skriver Wamberg; [NN           ] Hr Claus Barfod Storm; Sogne Præsten Niels Windfeld; Frue Justitie Raadinde Rask fra Porsgrund; og Madame Whitte.

Foreldrene var Anne Sophie Poulsen og Peder Jørgen Cloumann. Adelheides mors opphav er hyllet i tåke, men ser ut til å ha vært fra Stjørdalen og datter av en sorenskriver dersteds. Adelheides far var fra Hordaland, men hadde vært fogd i Telemark i 12 år da hun ble født. Disse to hadde giftet seg året i forveien:

«Den 22 Januarii paa Gaarden Moen i Sundebøigden bleve af Vellæste og Velærværdige Hr Cloumann Sogne-Præst til Hitterdals Præstegield copulerede[ii] Kongl: Majtets Foged over Øver-Tellemarchen Velædle og Velviise Hr Peder Jörgen Cloumann og Velædle og Velbyrdige Jomfrue Jfr: Sophie Poulsen”.

Første barn av dette ekteskapet var Adelheide Elisabeth, som ble døpt[iii] i Kviteseid kirke 12 november 1784. Da var fadrene Hr Capitaine d’Auvert; reside: Capellan Hr Claus Barfod Storm; Monsieur Andreas Jølsen; Frue Cansellie-Raadinde Ramshart; og Jomfrue Karen Magrethe Brokmand.

Nestemann ble en gutt. Han kom til verden, antagelig, i mai 1785 og ble 31 den maaneden gitt en «Hjemme-daab foretatt af mig paa Moen», kanskje sognepresten Niels Røyem[iv]. Dåpen[v] ble stadfestet i kirken 25 juni samme år, og ved den anledning fikk barnet navnet Claudius – senere med tillegget Jørgen – og fadrene Hr Cancellie-Raad og Soren Skriver Wamberg; Hr Capitaine von Storm; Hr Lieutenant von Zernichov; Sogne Præsten Hr Christian Block; Frue Wamberg; og Mad: Withe.

Corta Caspara fulgte efter Claudius, men da Corta ble døpt var hennes mor død to uker tidligere og allerede begravet. «Den 30 Dec. i Hvidesø Kirke kast Jord paa og holdt Liig-Tale over Høyædle og Velbaaren Frue Justice Raadinde Anne Sophie Cloumann fød Poulsen, gl: 27 Aar 9 Maan: 9 Dage[vi]». 

Corta var, selfølgelig for ung til å forstå noe annet enn at hennes mor var borte, og heller ikke da faren, året efter, giftet seg med sin svigerinne, enken efter en annen sorenskriver, Cort Casper Ulich Ramshardt, nemlig Edel Poulsen.  Hun hadde ikke barn i sitt første ekteskap.

Velædle og Velærværdige Frue Cancellie-Raadinde Edel Ramshart fød Poulsen, og Høyædle og Velbaarne Hr Justice Raad og Foged Peder Jørgen Cloumann ble viet[vii] hjemme i huset på Moe 19 juni 1787. «Den Kongl: Allernaadigste Bevilling at han maae Ægte sin afdøde Frues Søster er af 8 Junii 1787, og bevilling at vies Hinkum i Huset af hvilken Præst at det begiæres og den til han formaae, af samme Dato».

Knappe to år efter bryllupet nedkom Edel med en dødfødt sønn, han ble begravet[viii] 29 april 1789.

Det var antagelig en vanskelig fødsel, for «Frue Justice Raadinde Ædel Cloumann fød Poulsen» døde snart efter, og ble begravet[ix] ved Kviteseid gamle kirke. Det ble holdt liktale og jordpåkastelse 30 mai 1789. Hun ble 35 år gammel.

To år senere skulle det vise seg at heller ikke Corta Caspara skulle få leve. Hun døde 12 november 1791 og ble begravet[x] 29 desember samme år.


[i] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 2
[ii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 131
[iii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 214
[iv] Batian SvendsenNorsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-1, p226-227/234, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_1/index.html
[v] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. I 2, 1773-1786, s. 268
[vi] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 226
[vii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 177
[viii] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
[ix] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 232
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061213350013
[x] SAKO, Kviteseid kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1787-1799, s. 237