216 Anne Margrethe Sophie Heiberg

Anne Margrethe Sophie så dagens lys 17 september 1800 og ble døpt[i] i Ibsker kirke 28 samme måned. Denne gangen var fadrene Madame El: Jespersen af Nexøe; Jomfrue Anthonette Birch; Monsr Byskriver Arboe af Hasle; Candidatus Juris Holstein, Knud Diderik Sønne.

Foreldrene var Margrethe Jensdatter Prahl og Andreas Michael Heiberg. Ulike websider[ii],[iii] er enige om at de giftet seg da hun var romkring 24 år gammel, og Andreas Michael Heiberg 31, og at de ble viet i Hasle på Bornholm 2 februar 1798: men det er ikke funnet noen slik vielse – der, eller i andre sogn det kunne vært naturlig å gjette på.

Margrethe var, antagelig datter av byfogden Hasle Købstad, Jens Christian Jacobsen Prahl, og hans kone Ane Dorthea Nielsdatter Bidstrup. Andreas Michael var født i Bergen[iv] som sønn av Christen Heiberg, Amtmann over Nord-Hordaland og Voss, og dennes hustru, Anne Margrethe Først, datter av en sogneprest på Sjelland.

Da Andreas var omkring 11 år gammel ble faren utnevnt til Amtmann i Finnmarken, der han visstnok gjorde en meget positiv innsats. De bodde på Alten gård. Enda ni år senere ble han amtmann på Bornholm, og familien flyttet dit i 1787. På den tiden var antagelig Andreas Michael i København, for han var blitt student høsten 1785.Efter fullført dansk juridikum i 1796 ble han altså byfoged i Svaneke og Herredsfoged i Østre Herred. Og så, 11 juli 1810 ble han utnevnt til Byfoged og Byskriver i Fredrikstad i Norge, med rang av kancelliraad året efter.

Og da han var kommet til Bornholm giftet han seg altså med Margrethe.

Første barn av dette ekteskapet var en pike. Anne Margrethe Sophies kom til verden lørdag 3 november 1798, klokken 11 om formiddagen, og ble hjemmedøpt. 6 januar 1799, skriver presten, «confirmeret Byfoged Heibergs og Hstr. Margrethe Prahls, deres lille Datters Daab[v]». Fadrene ved seremonien i Ibsker kirke var Madame Arboe af Hasle; Frøken Abel Heiberg; Hr Controlleur Heiberg; og Hr Byefoged Jespersen af Nexøe.

Anna Margarethe Først fikk ikke leve opp. Hun døde da hun var 16 måneder gammel og ble begravet[vi] fra Svaneke Kirke torsdag 5 mars.

Så var det altså Anne Margrethe Sophies tur.

I 1801[vii] finner man Margrethe sammen med familien på gården Kiølleregaard i Ibsker nær Svanikke der Andreas Michael var Byefoged, samtidig som han var «Herredsfoged i Øster Herred, Forpagter og Beboer af Gaarden». Anna Margarethe Sophia var naturligvis sammen med dem, og like naturligvis var der en flokk tjenestefolk. De fem mennene var Anders Pedersen Berg (30); Anders Larsen Frost (29); Lars Hansen Kofoed (58); Niels Sørensen (18); og Niels Olsen Funch (15).  De tre kvinnene var Marikka Pedersdatter (26); Maria Poulsdatter (26); Ellen Margarethe Jensdatter (18). Det vil si, der var en fjerde kvinne, men hun var gammel.  Dette var Karen Pedersdatter, Hans Andersens hustru. Hun hadde opphold av gården. Og hun var – det var ikke særlig vanlig – separert fra sin mann. 

Anne Margrethe Sophie fikk, som sin eldre søster, ikke leve opp. Hun døde tidlig om høsten 1802 og ble begravet[viii] 18 den måneden.


[ii] «Denmark Marriages, 1635-1916,» database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:FK37-7ZB : 11 February 2018), Andreas Michael Heiberg and Margrete Prahl, 02 Feb 1798; citing Hasle,Bornholm,Denmark, reference ; FHL microfilm 44,052.
[iv] Med hensyn til Andreas Michael Heibergs bakgrunn og karriere bygges det her på Heiberg, G.F., Slægten Heiberg : personalhistoriske og genealogiske oplysninger, Kristiania:Cammermeyer, 1907, flere referanser, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2008040204083
[vi] Svaneke Sogn, Enesteministerialbog; 1771 FVD – 1814 FVD; P 127/132; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118909#157112,26352802
[vii] Bornholm, Øster, Ibsker, Selvejer Bøndergaarde, No 13 Kiølleregaard, 13, FT-1801, B6148, http://www.ddd.dda.dk/asp/alle_opl.asp
[viii] Svaneke Sogn, Enesteministerialbog; 1771 FVD – 1814 FVD; 128/132; https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/billedviser?epid=17118909#157112,26352802