302 Inger Thorsdatter Lilleholt

Inger kom til verden 2 april 1797 og ble døpt[i] i Holt Kirke 30 den måneden. Fadrene hennes var Inger Olsdatter; Kirsten Kaspersdatter Lille Holt; Ole Rejersen Lille Holt; samt Gunder Ellevsen og Ellef Gundersen Skratterød [?].

Foreldrene var Asborg Gundersdatter Skrattereid og Thor Reiersen Lilleholt. De hadde giftet året før: de hadde Kongelig Vielsesbrev og kausjonistene Arne Torvildsen Glødie og Grunde Ellingsen Glødie. Vielsen[ii] fant sted i Holt Kirke 30 juni 1793.

Thor var omkring to år eldre enn Asborg. Bygdeboken[iii] forteller om ham:

«      Han blev 1790 eier av en del og 1793 av hele Lilleholt. Han var fra 1803 lensmann i Holt og Dypvåg, entlediget efter ansøkning som lensmann i Dypvåg 1812 og Holt 1817. I 1814 møtte han som 3dje representant for Nedenes Amt i riksforsamlingen på Eidsvold.

        Thor Reiersen var en fremragende mann, rettskaffen og åpen i all sin ferd, hjelpsom med både råd og dåd, hvor han trodde sig istand til å kunne gjøre noget godt, arbeidsom og flittig»

Første barn i dette ekteskapet var Helje som kom til verden sent på våren 1794. Hun ble døpt[iv] i Holt Kirke 1 juni. Hun ble båret til dåpen av Gregers Halvorsens Slettens Kone Kari Gundersdatter, de andre fadrene var Kari Rejersdatter; Gunder Ellingsdatter Glade; og Gunder Ellefsen Schratterød.

Efter Inger fulgte Maren som ble født sommeren 1800 og døpt[v] 20 juli det året. Fadrene hennes ble Ole Reyersen Lilleholts Kone Rannei Torkildsdatter; Kirsten Rejersdatter; Ole Rejersen Lilleholt; Gunder Skrattered; og Ellev Gundersen Skrattered.

Karen så dagens lys senvinters 1803 og ble døpt[vi] 12 april det året. Som fadrene valgte foreldrene Ole Reiersen Lilleholts Kone; Ragney Torkildsdatter; Kiesten Reiersdatter; Ellef Gundersen; Elling Reiersen; og Ole Reiersen.

Tre år senere ble det en gutt: Rejer, sønn av lensmann Thor Rejersen, ble døpt[vii] 20 april 1806. For ham ble fadrene Enken Inger Olsdatter; Kisten Rejersdatter; Ole Rejersen; Elling Rejersen; og Gunder Skratterøe.

Rundt månedsskiftet august/september 1809 fikk Inger en lillebror til. Han fikk navnet Salve da han ble døpt[viii] 17 september – og fadrene Ole Gundersens Kone Karen Olsdatter; Kirsten Rejersdatter; Elling Grunndersen Glædi; og Ole Rejersen Lilleholt.

To år senere døde lillesøsteren Maren, ikke mer enn 11 år gammel. Hun ble begravet[ix] 22 oktober 1811.

Året efter mistet Inger sin mor da Asbor Gundersdatter døde 41 år gammel og ble begravet[x] 16 november 1812.

Inger ble konfirmert[xi] 20 oktober 1811. Hun er ført opp som nummer 28 av 29 piker; sammen med de 24 guttene var kullet på 53 ungdommer.

Inger døde svært ung, bare 16 ½ år gammel. Begravelsen[xii] fant sted 23 oktober 1813.


[i] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 196-197
[ii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 394-395
[iii] Svensen, Sv., Holt : en bygdebok, Dreyers Grafiske Anstalt, 1940, pp 560-561, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2017032226001
[iv] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. A 3, 1765-1798, s. 178-179
[v] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 7
[vi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 20
[vii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 32
[viii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 43
[ix] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[x] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88
[xi] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 58
[xii] SAK, Holt sokneprestkontor, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. A 4, 1799-1813, s. 88