130 Henricha Fredriksdatter Meltzer

Henrika kom til verden 13 april 1812. Hun ble døpt[i] i Korskirken 7 mai og fikk fadrene Madame Flor [?]; Jfr Henricha Stolz; Christopher Røching; Friderich Meyer; og Herman Schanche.

Foreldrene var Margrethe Stub og Fredrik Meltzer; de to ble trolovet 27 april 1802, og «Efter Kongelig Bevilgnings Brev af 23de huj: copuleret hiemme i Huuset Kiøbmand Velærv. Hr Frederick Meltzer og med Velædle Jomfr: Margarethe Stub.». Som kausjonister hadde de sine respektive fedre, akkurat hvilken dato vielsen[ii] fant sted er ikke helt klart.

Hun var datter av en velstående skipper, han en kjøpmann i Bergen og av en slekt som var kommet til Bergen fra Tyskland i 1690. Han hadde merkantil utdannelse fra London, reiste på kontinentet 1800-1801, og drev familiens forretninger fra 1802 eller så. I 1801[iii] bodde han hjemme hos sin far, enkemannen Clammer Meltzer i Rode 24, og der bodde også en søster, 17-åringen Ahlet.

Første barn var Clamer – han ble født i juli 1802, 10-12 uker eller mindre efter bryllupet og med Margaretha – antagelig – nokså synlig på vei. Han ble døpt[iv] i Nykirken i Bergen fredag 6 august samme år. Fadrene hans var Madme Emmiche Stub – mormor – Jomfr Adelheit Meltzer, barnets faster; Hr Sorenskriver Heiberg; Hr Peter Lexau Jensen; og Hr Clamer Meltzer.

Neste barn, Emmicke, kom til verden 12 august 1803 ble døpt[v] i Korskirken 4 september. Fadrene hennes var Made Gierth Hagelsteens; Jfr Giertrud Stub; Hr Hof Agent Jansen; Hr Jacob Stub; og Hr Petter Lexau.

Neste søsken var en gutt igjen: Jacob så dagens lys 6 september 1804. Da han ble døpt[vi] 23 samme måned var fadrene Madme Wallaie; Jfr. Agnete Stoltz; Hr Agent Wollert Kroken; Hr Capitaine Didericksen; og Hr Jens Grann.

Samme år meldte Wollert sin ankomst. Han ble født 3 og døpt[vii] 29 september 1805. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Madme Giertrud, Sal Erichsens; Jfr Clarke Frochen; Hr Jacob Stub; Hr Hans Erichsen; og …

Johan fulgte enda et år – minus ni dager – senere, 25 august 1806. Da han ble døpt[viii] 21 september var fadrene Fru Susanne Didrichsen; Jfr Lisbet Ibsen; Hr Clamer Meltzer; Hr Rasmus Rolfsen; og Jørgen Fröchen.

Efter Johan ble det en pause på to år før neste lillebror viste seg. Fredrick ble født 18 oktober 1808. Han ble båret til dåpen[ix] 6 november og fikk fadrene Mad: Ahlette M: Sudman; Jfr Regine Stub; Hr Clamer Meltzer; [XX] Johan Martens; og Konsul August Konow.

Enda to år gikk, og så ble Gerhard født. Det skjedde 8 oktober 1810 og dåpen[x] fant sted 28 samme måned. Ved denne anledningen var fadrene Mad: Christine Nielsen; Jfr Hendricke Gran; Adolf Fischer; Jacob Stub; og Johan Trumphy.

Så var det altså Henrichas tur, og knappe to år senere var Kielertraktaten undertegnet, spillet om Norges fremtid begynt, og Christian Fredrik skrev et åpent brev[xi], datert Christiania 19 februar 1814, til det norsk folk, der han sa «Dog det frie Norske Folk kan selv bestæmme sin Skjæbne», at dette skulle skje gjennom en forsamling av nasjonens mest opplyste menn, og senere bestemte at disse skulle møtes, efter valg, på Eidsvold 10 april 1814.

Dermed ble det holdt valg til riksforsamlingen også i Bergen – som landets største by hadde den fire representanter – og det fikk nok stor betydning for Henrichas videre liv.

Mens alt dette foregikk var Emickes mor langt på vei med lillebroren Harald, han så dagens lys 7 mars 1814 og ble døpt[xii] i Korskirken 20 samme måned, midtfastesøndag[xiii]. Da var fadrene Mad: Cicilia Konow; Frøken Alida Koren; Ingeniør Capt. Hans Jørgen v. Wetlesen; Jens Rolfsen; og Michael Blydt Wallem.

Om faren var til stede ved dåpen er usikkert: å ta seg fra Bergen til Eidsvold kunne ta opp i to uker på denne tiden og for å nå frem i tide må han ha gitt seg av nokså snart efter.

Senere samme år får man et lite glimt av hva Henrichas far handlet med: «Bedste Kønigsberger Hamp og nogle faa Sække god Humle faaes tilkjøbs hos Fredrik Meltzer», averterte[xiv] han 15 oktober 1814, og et par måneder senere[xv]: «Hamp, Humle, hele Gryn og graae Ærter[xvi] sælges ved Fredrik Meltzer».

I 1815[xvii] finner man Henricha sammen med sine mange søsken i Bergen: tellingen dette året har ikke detaljert informasjon om adressen, men de hører til i Korskirkens menighet. Friderik er beskrevet som «Borger, Eier og driver Jordbrug». Barna Clamer; Jacob; Wollert; Johan; Friderik; Gerhard; Harald; Emeke; og Hendrik – alle ni – bor naturligvis hjemme: den eldste er bare 13 år gammel. Der var fire piker – «Tjener eller Dagleier» er den tekniske beskrivelsen – medregnet Oline Erigsdatter; Karen M. Dahl; Karen Mekelsdatter; og Marte Jacobsdatter.

Året efter ble det enda en familieforøkelse da Thomas Sebastian kom til verden 12 mars 1816. Han ble døpt[xviii] 12 mai og hadde da som fadre Mad Ane Dorothea Stub; Jmfr Catharina Maria Lexau; Cpt: Friderich Waldemar Nicolai Beichman; Krigsraad; Overvrager Johan Arnoldus v. Westen Kahrs; og Kiøbmand Johan Wilhelm Storjohan.

Dette året bodde familien i Rode 24, det går frem av «sølvskatten[xix]», under hvilken Henrichas far skjøt inn 700 speciedaler i Norges Bank: ikke at han hadde noe valg. Samme sommer, 5 juni, ble det offentligjort[xx] at han var blitt utnevnt til fransk visekonsul i Bergen.

Lillebroren Lauritz Philip så dagens lys 2 oktober 1818. Da han ble døpt[xxi] i Korskirken 29 november samme år var fadrene Fru Henriette M: Hesselberg, [NN] Consul August Kjønøys [?] Kone; Jfru Karen Krogh; Capt: Sven Cornelius Brun; Assessor og [NN] Jacob Bull; og [NN] Kapt: Henrich N: [NN].

Året efter fulgte lillesøsteren Lydia Frøchen. Hun meldte sin ankomst 9 februar 1821 og ble hjemmedøpt av Stiftsprost Irgens 21 mars. Dåpen[xxii] ble bekreftet i kirken 4 mai, og da var fadrene Madme Elisabet Konow … med Kiøbmand Knud Angel; … Jomfru Emma Elisabeth hos …; Christian Kahrs …; Toldbetient Dankert D Krohn; og Grosserer Eilert Lund ….

Og til slutt, Oscar. Han ble født 18 desember[xxiii] 1822. Ved dåpen[xxiv] 2 mars 1823 var fadrene Madame Ane Elisabeth Konow Lund; Jomfrue [NN] Grieg; Stiftsamtmand Wilhelm Friman Koren Christie; Justitsiarius Jørgen Lottrup Schmidt; og Obriste Johan Henrich Reichborn.

Henricha ble konfirmert[xxv] i Korskirken 13 april 1828. Hun er ført opp som nummer to av de 28 pikene i kullet; sammen med gutten var de i alt 77 ungdommene som kom for presten denne våren.

To år senere, da hun var 18 ½ år gammel, giftet hun seg. Brudgommen var Johan Balthazar Flottmann Mohn, en kjøpmann som var ni år eldre enn henne og bodde i Nykirkens sogn – og sikkert en bekjent av hennes far. Som forlovere hadde de hans far – Grosserer Christian Mohn – og Kjøbmand Christian Mohn. Vielsen[xxvi] fant sted, kanskje hjemme hos henne, for de hadde kongelig bevilling datert 1 november, 9 november 1830.

Mohn var en forholdsvis prominent mann i byen, og i 1834 var han nummer 1 blant de som skulle være ligningsmenn for skatteåret 1 juli 1834 til 1 juli 1835, kunne man lese i Bergens Adresse-Contoirs Efterretninger[xxvii] 14 juni 1834. Det var han året efter, også[xxviii].

Det skulle gå fem år før Henricha fikk sitt første barn. Da ble det en gutt. Han så dagens lys 20 november 1835. Da han ble døpt[xxix] i Domkirken i Bergen 3 januar 1836 fikk han navnet Albert Johan, og fadrene Madame Margrethe Bredahl; Jomfrue Anna Elisabeth Meijer; Kjøbmand Albert Mohn; Konsul Friderich Meltzer; og Johan Flottmann, residerende kapellan.

Enda en gutt kom til verden knappe to år senere, da Fredrik meldte seg 10 desember 1837. Han ble døpt[xxx] i Domkirken 28 januar 1838 og da var fadrene Madame Emma Wallem; Frøken Emilie Neumann; Kjøbmand Albert Mohn; Konsul Fredrich Meltzer; og Wilhelm Mohn.

De neste to barna var begge piker. Først Catharina som ble født 17 mars 1839. Ved hennes dåp[xxxi] 5 mai samme år var fadrene Madame Margrethe Bredahl; Jomfrue Lydia Frøchen Meltzer; Albert Mohn; Frederik Mohn; og Gerhard Meltzer – alle tre kjøpmenn.

Omkring ett år senere fulgte Margarethe Nyquist – hun meldte sin ankomst 10 april 1840. Hun ble hjemmedøpt av Pastor Reymers. Dåpen[xxxii] ble bekreftet i kirken først 6 november samme år og da var fadrene Madame Karen Maria Meltzer; Frøken Anna Flottmann; Consul Frederick Meltzer; Kjøbmand Albert Mohn Sen.; og handelsbetjent Carl Angell.

1842 ble nok et vanskelig år for Henricha. Det begynte godt, med at hun fikk en sønn 15 januar, og ga ham navnet Fredrik. I lys av hva som skjedde efterpå kan det vel tenkes at han ble hjemmedøpt.

Det valget ga seg selv, for den første Fredrik døde, bare fire år gammel, allerede 17 februar samme år. Han ble begravet[xxxiii] 23 februar – dødsårsaken var meslinger.

Seks dager senere døde Catharina, nesten tre. Hun ble begravet[xxxiv] 1 mars 1842 – også hun ble meslingenes offer.

Den yngre Fredrich døde også, efter å ha leet bare 4 måneder. Han gikk bort 28 mai og ble begravet[xxxv] 2 juni: denne gangen var dødsårsaken halsesyke.

Nesten fem år skulle det gå frem til neste barn. Dette var datteren Catharina Henrikke og hun kom til verden 10 mars 1847. Hun ble døpt[xxxvi] i Domkirken 7 mai og fikk fadrene Madme Cathinka Mohn; Jomfrue Wilhelmine Bredahl; Albert Mohn; Kjøbmand Johan Mohn; og Bagermester Lauritz Meltzer.                       

De to siste barna var begge gutter. Fredrik Meltzer ble født 27 september 1850. Dåpen ble gjennomført 17 november, med fadrene Emilia Gustava Mohn; Frøken Ingeborg Wallum; Consul Fred. Meltzer; Knud Fleischer; og Albert Mohn Bredahl.

Og helt til slutt: Johan Alfred som så dagens lys nyttårsafter 1851. Da han ble døpt[xxxvii] 22 februar 1852 fikk han fadrene Fru Lydia Frøken Meltzer; Jomfr. Margaretha Wallem; Kjøbmand Henrich Formann Wallem; Kjøbmand Berendt Friele; og Faderen.

Henricha ble enke ganske tidlig, da mannen døde 15 september 1857. Kjøbmand Johan Mohn ble begravet[xxxviii] fra Domkirken 22 september. Det ble ringt med alle klokkene.

To dager efter at Johan ble begravet stod det tre annonser fra Henrikke Mohn i Bergens Adressecontoirs Efterretninger[xxxix]:

                    «At min kjære Mand, Kjøbmand Baltazar Johan Flottmann Mohn igaar Eftermiddag ved en pludselig Død indgik til et bedre Liv i sit 54de Aar efter 27 Aars lykkeligt Ægteskab, meddeles herved sørgeligst nær- og fraværende Slægt og Venner. Condolence frabedes.

        Bergen, 17. September 1857.
                                            Henrikke Mohn
                                               født Mohn».

        «Til de Mange, der hædrede min afdøde Mands Minde ved at ledsage ham til det sidste Hvilested, ligesom til alle dem, der vist mig Deeltagelse i disse tunge Dage, aflægges herved den forbindligste Tak.                       Henrikke Mohn»

«Adskilligt

        At de af min afdøde Mand Johan Mohn drevne Handelsforretninger fotsættes under uforandret Firma og at jeg givet min Søn Albert J. Mohn fornøden Fuldmagt, bekjendtgjørs herved.

        Bergen den 17de September 1857
                                            Henrikke Mohn
                                               fød Meltzer.
                                            Som Laugværge
                                                 Fr. Mohn»

 

I 1865[xl] finner man Henrikke som leieboer hos Oberstlieutenant Jens Bull i Bergen. Sammen med henne finner man flere av barna: Cathrine Henrikke (18); Fredrik Meltzer (15); og Johan Alfred (14).

Ti år senere, i 1875[xli], leier hun hos en «Manufacturist» i Bergen, Iver Berle, Domkirkens Sogn. Henrikke er «rentenistinde» og sammen med henne bor yngstesønnen Johan Alfred som arbeider som kontorist. Og to tjenestepiker: den 22 år gamle Anne Severine Nielsen fra Førde, og 35 år gamle Steinaar Iversdatter Hindesan fra Legangen Sogn.

I 1885[xlii] er hun flyttet enda en gang, og nå leier hun hos en annen «Rentenistinde», Julie Christine Berle, i Olaf Kyrres Gade 25. Johan Alfred bor fremdeles hos sin mor, i mellomtiden er han blitt kjøpmann, som så mange andre i slekten. Det er vel kanskje derfor de hoder seg med en tjenestedreng, 23 år gamle Andreas Abrahamsen fra Søndfjord, ved siden av de obligatoriske tjenestepikene: Serine Olsen (26) fra Bergen; og Marte Askilsen (27) fra Hisanger.

Fem år senere døde Henrikke Mohn. Hun gikk bort 15 februar 1890, og ble begravet[xliii] fra Domkirken 19 samme måned, på Assistent-kirkegården, samme måned. Dødsårsaken var en hjerneblødning. Det ble ringt med to klokker.


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 156
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1776-1814, s. 127, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620591
[iii] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018142
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 151. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610539
[v] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 88, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610533
[vi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 95, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610540
[vii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 103, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610548
[viii][viii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 110, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610555
[ix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 128, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610573
[x] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 144, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610589
[xii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 171, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610617
[xvii] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079017581
[xviii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 190, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610636
[xix] Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816, https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000320663
[xxi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 217, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610664
[xxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1815-1822, s. 72, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630442
[xxiii] Samme fødselsdag som forfatteren av dette dokumentet …
[xxiv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 5, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630557
[xxv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0007: Ministerialbok nr. A 7, 1736-1839, s. 125
[xxvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 452
[xxix] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0015: Ministerialbok nr. A 14, 1835-1840, s. 12
[xxx] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0015: Ministerialbok nr. A 14, 1835-1840, s. 76
[xxxi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0018: Ministerialbok nr. B 1, 1838-1840, s. 36
[xxxii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0018: Ministerialbok nr. B 1, 1838-1840, s. 73
[xxxiii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0037: Klokkerbok nr. E 1, 1836-1848, s. 41
[xxxiv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0037: Klokkerbok nr. E 1, 1836-1848, s. 142
[xxxv] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0037: Klokkerbok nr. E 1, 1836-1848, s. 43
[xxxvi] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0009: Klokkerbok nr. B 2, 1842-1849, s. 163
[xxxvii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0010: Klokkerbok nr. B 3, 1849-1856, s. 42
[xxxviii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Haa/L0041: Ministerialbok nr. E 2, 1853-1863, s. 36
[xl] Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249017739
[xli] Folketelling 1875 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052295020063
[xlii] Folketelling 1885 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01053295026335
[xliii] SAB, Domkirken Sokneprestembete, H/Hab/L0041: Klokkerbok nr. E 5, 1878-1900, s. 193
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070228680554