131 Lydia Frøchen Fredriksdatter Meltzer

Lydia Frøchen meldte sin ankomst 9 februar 1821 og ble hjemmedøpt av Stiftsprost Irgens 21 mars. Dåpen[i] ble bekreftet i kirken 4 mai, og da var fadrene Madme Elisabet Konow … med Kiøbmand Knud Angel; … Jomfru Emma Elisabeth hos …; Christian Kahrs …; Toldbetient Dankert D Krohn; og Grosserer Eilert Lund.

Foreldrene var Margrethe Stub og Fredrik Meltzer; de to ble trolovet 27 april 1802, og «Efter Kongelig Bevilgnings Brev af 23de huj: copuleret hiemme i Huuset Kiøbmand Velærv. Hr Frederick Meltzer og med Velædle Jomfr: Margarethe Stub.». Som kausjonister hadde de sine respektive fedre, akkurat hvilken dato vielsen[ii] fant sted er ikke helt klart.

Hun var datter av en velstående skipper, han en kjøpmann i Bergen og av en slekt som var kommet til Bergen fra Tyskland i 1690. Han hadde merkantil utdannelse fra London, reiste på kontinentet 1800-1801, og drev familiens forretninger fra 1802 eller så. I 1801[iii] bodde han hjemme hos sin far, enkemannen Clammer Meltzer i Rode 24, og der bodde også en søster, 17-åringen Ahlet.

Første barn var Clamer – han ble født i juli 1802, 10-12 uker eller mindre efter bryllupet og med Margaretha – antagelig – nokså synlig på vei. Han ble døpt[iv] i Nykirken i Bergen fredag 6 august samme år. Fadrene hans var Madme Emmiche Stub – mormor – Jomfr Adelheit Meltzer, barnets faster; Hr Sorenskriver Heiberg; Hr Peter Lexau Jensen; og Hr Clamer Meltzer.

Neste barn, Emmicke, kom til verden 12 august 1803 ble døpt[v] i Korskirken 4 september. Fadrene hennes var Made Gierth Hagelsteens; Jfr Giertrud Stub; Hr Hof Agent Jansen; Hr Jacob Stub; og Hr Petter Lexau.

Neste søsken var en gutt igjen: Jacob så dagens lys 6 september 1804. Da han ble døpt[vi] 23 samme måned var fadrene Madme Wallaie; Jfr. Agnete Stoltz; Hr Agent Wollert Kroken; Hr Capitaine Didericksen; og Hr Jens Grann.

Samme år meldte Wollert sin ankomst. Han ble født 3 og døpt[vii] 29 september 1805. Denne gangen valgte foreldrene fadrene Madme Giertrud, Sal Erichsens; Jfr Clarke Frochen; Hr Jacob Stub; Hr Hans Erichsen; og …

Johan fulgte enda et år – minus ni dager – senere, 25 august 1806. Da han ble døpt[viii] 21 september var fadrene Fru Susanne Didrichsen; Jfr Lisbet Ibsen; Hr Clamer Meltzer; Hr Rasmus Rolfsen; og Jørgen Fröchen.

Efter Johan ble det en pause på to år før neste lillebror viste seg. Fredrick ble født 18 oktober 1808. Han ble båret til dåpen[ix] 6 november og fikk fadrene Mad: Ahlette M: Sudman; Jfr Regine Stub; Hr Clamer Meltzer; [XX] Johan Martens; og Konsul August Konow.

Enda to år gikk, og så ble Gerhard født. Det skjedde 8 oktober 1810 og dåpen[x] fant sted 28 samme måned. Ved denne anledningen var fadrene Mad: Christine Nielsen; Jfr Hendricke Gran; Adolf Fischer; Jacob Stub; og Johan Trumphy.

Henrika kom til verden 13 april 1812. Hun ble døpt[xi] i Korskirken 7 mai og fikk fadrene Madame Flor [?]; Jfr Henricha Stolz; Christopher Røching; Friderich Meyer; og Herman Schanche.

Knappe to år senere var Kielertraktaten undertegnet, spillet om Norges fremtid begynt, og Christian Fredrik skrev et åpent brev[xii], datert Christiania 19 februar 1814, til det norsk folk, der han sa «Dog det frie Norske Folk kan selv bestæmme sin Skjæbne», at dette skulle skje gjennom en forsamling av nasjonens mest opplyste menn, og senere bestemte at disse skulle møtes, efter valg, på Eidsvold 10 april 1814.

Dermed ble det holdt valg til riksforsamlingen også i Bergen – som landets største by hadde den fire representanter – og det fikk nok stor betydning for Henrichas videre liv.

Mens alt dette foregikk var Lydias mor langt på vei med broren Harald, han så dagens lys 7 mars 1814 og ble døpt[xiii] i Korskirken 20 samme måned, midtfastesøndag[xiv]. Da var fadrene Mad: Cicilia Konow; Frøken Alida Koren; Ingeniør Capt. Hans Jørgen v. Wetlesen; Jens Rolfsen; og Michael Blydt Wallem.

Om faren var til stede ved dåpen er usikkert: å ta seg fra Bergen til Eidsvold kunne ta opp i to uker på denne tiden og for å nå frem i tide må han ha gitt seg av nokså snart efter.

Senere samme år får man et lite glimt av hva Lydias far handlet med: «Bedste Kønigsberger Hamp og nogle faa Sække god Humle faaes tilkjøbs hos Fredrik Meltzer», averterte[xv] han 15 oktober 1814, og et par måneder senere[xvi]: «Hamp, Humle, hele Gryn og graae Ærter[xvii] sælges ved Fredrik Meltzer».

I 1815[xviii] finner man Lydia sammen med sine mange søsken i Bergen: tellingen dette året har ikke detaljert informasjon om adressen, men de hører til i Korskirkens menighet. Friderik er beskrevet som «Borger, Eier og driver Jordbrug». Barna Clamer; Jacob; Wollert; Johan; Friderik; Gerhard; Harald; Emeke; og Hendrik – alle ni – bor naturligvis hjemme: den eldste er bare 13 år gammel. Der var fire piker – «Tjener eller Dagleier» er den tekniske beskrivelsen – medregnet Oline Erigsdatter; Karen M. Dahl; Karen Mekelsdatter; og Marte Jacobsdatter.

Året efter ble det enda en familieforøkelse da Thomas Sebastian kom til verden 12 mars 1816. Han ble døpt[xix] 12 mai og hadde da som fadre Mad Ane Dorothea Stub; Jmfr Catharina Maria Lexau; Cpt: Friderich Waldemar Nicolai Beichman; Krigsraad; Overvrager Johan Arnoldus v. Westen Kahrs; og Kiøbmand Johan Wilhelm Storjohan.

Dette året bodde familien i Rode 24, det går frem av «sølvskatten[xx]», under hvilken Henrichas far skjøt inn 700 speciedaler i Norges Bank: ikke at han hadde noe valg. Samme sommer, 5 juni, ble det offentligjort[xxi] at han var blitt utnevnt til fransk visekonsul i Bergen.

Lillebroren Lauritz Philip så dagens lys 2 oktober 1818. Da han ble døpt[xxii] i Korskirken 29 november samme år var fadrene Fru Henriette M: Hesselberg, [NN] Consul August Kjønøys [?] Kone; Jfru Karen Krogh; Capt: Sven Cornelius Brun; Assessor og [NN] Jacob Bull; og [NN] Kapt: Henrich N: [NN].

Så fulgte Lydia, og til slutt, Oscar. Han ble født 18 desember[xxiii] 1822. Ved dåpen[xxiv] 2 mars 1823 var fadrene Madame Ane Elisabeth Konow Lund; Jomfrue [NN] Grieg; Stiftsamtmand Wilhelm Friman Koren Christie; Justitsiarius Jørgen Lottrup Schmidt; og Obriste Johan Henrich Reichborn.

Lydia Frøchen Meltzer ble konfirmert[xxv] i Korskirken 2 april 1837. Hun fikk karakteren udmærket god og er ført opp først av de 64 pikene som stod for presten denne vårdagen.

Da Lydia var passert 26 år giftet hun seg. Brudgommen var Johannes Brun, en åtte år eldre kar fra Tønsberg. Han var offiser av yrke, men er visst ikke omtalt av Ovenstad. Han var sønn av Oberstlieutenant Cornelius Brun – som heller ikke er nevnt. Som forlovere hadde de Consul F. Meltzer og Kjøbmand J: N: Wallem. Vielsen[xxvi] fant sted hjemme i huset – de hadde kongelig bevilling – 12 desember 1847.

Lydia skulle få til sammen syv barn, fem av dem vokste opp.

Først ute var en gutt som så dagens lys 2 oktober 1848. Da han ble døpt[xxvii] i Nykirken 19 november fikk han navn efter morfaren Fredrik Meltzer. Fadrene hans var Moderen; Jomfr. Ingeborg Wallem; Consul Fredrik Meltzer; Kjøbmand Johan Mohn; og Faderen.

De neste to barna var også gutter. Først Sven Cornelius – efter farfaren vil man tro – som ble født 7 august 1850. Familien har antagelig flyttet på denne tiden, for denne gutten blir døpt[xxviii] i Korskirken 6 september 1850. Avstandene er ikke så store: de to kirkene er en kilometers spasertur fra hverandre. Fadrene ble Fru Emma Wallem; Moderen; Overvrager Fredrik Meltzer; Kjøbmand Clamer Meltzer; og Faderen.

Så fulgte Johan Nordahl 30 november 1851. Da han ble døpt[xxix] 9 januar 1852 var fadrene Moderen; frøken Ingeborg Catharina Brun; Konsul Fredrik Meltzer; Kjøbmand Gerhard Meltzer; og Faderen.

Følgende høst fikk Lydia en pike. Emma Margaretha så dagens lys 14 september 1853 og ble døpt[xxx] annen juledag det året. Fadrene hennes var Fru Emma Wallem; Madame Henrikke Mohn; Bagermester Laurits Meltzer; Kjøbmand F. G. Gade; og Barnets Fader.

Emma Margaretha fikk ikke leve opp. Hun døde, fem måneder gammel, 17 februar 1854 og ble begravet[xxxi] 25 samme måned. Noen dødsårsak er ikke oppgitt.

Mot slutten av samme år, 11 desember 1854, meldte en pike til seg. Da hun ble døpt[xxxii] 21 januar 1855 fikk hun navn efter sin avdøde storesøster Emma Margrethe, og fadrene Fru Christiane Undahl; Frøken Ingeborg Cath. Brun; Commandeur J. N. Wallem; Kjøbmand Johan Meltzer; og Kjøbmand Gerhard Meltzer.

De to siste barna var begge gutter. Oscar ble født 23 januar 1857 og døpt[xxxiii] 9 april det året. Oscars fadre var Madame Margarethe Meltzer; Frøken Ingeborg C. Brun; Kjøbmand Johan Meltzer; og Fredrik Meltzer.

Helt til slutt, Lauritz, som meldte sin ankomst 5 april 1858. Han ble døpt[xxxiv] 18 april, og fikk fadrene Madme Ingeborg Gade; Madame Margaretha Meltzer; Kjøbmand Albert Johan Mohn; Fredrik Meltzer Wallem; og Barnets Fader.

Dømt ut fra folketellingen av 1865[xxxv] bodde Lydia og familien i disse årene på Bergenhus, der Johannes Brun var stasjonert som «Capt. Vagtmester».

Da var Lydia død. Hun gikk bort på Bergenhuus 1 februar 1863 og ble begravet[xxxvi] 6 samme måned. Hun ble ikke mer enn 42 år gammel.   


[i] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0013: Ministerialbok nr. A 13, 1815-1822, s. 72, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630442
[ii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1776-1814, s. 127, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416620591
[iii] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390018142
[iv] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 5, 1775-1808, s. 151. Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070416610539
[v] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 88, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610533
[vi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 95, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610540
[vii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 103, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610548
[viii][viii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 110, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610555
[ix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 128, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610573
[x] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 144, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610589
[xi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 156
[xiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 171, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610617
[xviii] Folketelling 1815 for 1301 Bergen kjøpstad, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01051079017581
[xix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 190, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610636
[xx] Sølvskatten 1816, nr. 38: Søndre Bergenhus amt, Bergen by, 1816, https://www.digitalarkivet.no/view/97/pt00000000320663
[xxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1790-1820, s. 217, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321610664
[xxiii] Samme fødselsdag som forfatteren av dette dokumentet …
[xxiv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0014: Ministerialbok nr. A 14, 1823-1835, s. 5, Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20070321630557
[xxv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0025: Ministerialbok nr. C 1, 1836-1842, s. 56
[xxvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0034: Ministerialbok nr. D 1, 1832-1852, s. 133
[xxvii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 1, 1842-1858, s. 64
[xxviii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0016: Ministerialbok nr. B 2, 1841-1851, s. 163
[xxix] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Hab: Klokkerbok nr. B 2, 1847-1853, s. 81
[xxx] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0017: Ministerialbok nr. B 3, 1851-1857, s. 230
[xxxi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. E 2, 1848-1862, s. 179
[xxxii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0017: Ministerialbok nr. B 3, 1851-1857, s. 257
[xxxiii] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0017: Ministerialbok nr. B 3, 1851-1857, s. 161
[xxxiv] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0018: Ministerialbok nr. B 4, 1857-1866, s. 13
[xxxv] Folketelling 1865 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038249030075
[xxxvi] SAB, Korskirken Sokneprestembete, H/Haa/L0045: Ministerialbok nr. E 3, 1863-1875, s. 128