226 Anne Cathrine Dorothea Nysom

Anne Cathrine Dorothea ble født 18 april 1804 og hjemmedøpt fire dager senere. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 21 juni samme år, og da var fadrene Madame Nielsen; Jomfru Agata Christensen; Jomfru Marte Kirstine Bihl; Hr Justits Raad Blom; Hr Christen [NN]; Hr Capitain Gregers Gad; Hr Peter [NN]; og Hr Ole Backer.

Foreldrene var Elisabeth Sophie Neumann – opprinnelig fra Larvik – og presten Hans Hein Nysom; akkurat når de hadde giftet seg er ikke bevart, men boken «Familien Neumann» oppgir[ii], uten kilde, at de to ble viet i Eiker 12 august 1799, men vielsen er ikke funnet i kirkeboken.

Disse to fikk sine første barn – tvillingene Jens og Magdalene Cathrine – i slutten av juni 1800.

Begge døde nokså snart: Jens efter bare seks timer, Magdalene efter 48. Begge ble hjemmedøpt av faren. De ble begravet[iii] i Eiker 28 juni 1800.

Det året var Hans Nysom blitt utnevnt til kapellan i Våle, men ikke ennå tiltrådt.

Med løfte om kapellaniet var Hans Nysom sikret en selvstendig inntekt: det var vel det som gjorde det mulig for ham å inngå ekteskap, selv om han ikke fikk den formelle utnevnelsen før 21 mars 1800[iv].

Drøyt et halvt år efter at de mistet tvillingene var Elisabeth Sophie og mannen etablert i Våle. Ved folketellingen i 1801[v] finner man dem på gården Sanden. De har ennå ikke noen barn – og det er naturligvis ikke overraskende. Elisa – det er slik hun er skrevet inn – hadde de nok rimelig godt, rent materielt: hun hadde fem tjenestefolk til å hjelpe seg. De var 48 år gamle Bodil Sophia Tyrholm; Ole Jensen (21); Claus Jensen (11); Johanne Maria Pedersdatter (27); og  Anne Mari Christiansdotter (19).

Der, i Våle, kom Helle Karine til verden 3 mars 1802. Barnet ble hjemmedøpt og fikk dåpen[vi] bekreftet i Våle kirke 24 april samme år. Som fadre fikk hun Madame Anne Karine Høibye; Jomf: Anne Catrine Skielderup; Jomf: Methe Jørgine Teilman; Herr Capitaine og Told Inspecteur Heyerdahl; Herr Sorenskriver Johan Collet; [NN] Ole Karre [?]; Herr Procurator Ole Thorn; og Jacob Nysom.

Magdalene Catrine så dagens lys 22 mars 1803. Hun ble hjemmedøpt av sin far og «Til Bekræftelse i Daaben[vii] fremstillet» i Holmestrand Kirke 16 mai samme år. Da var fadrene Madame Anniken Neuman; Jomfru Trine Møller; Jomfru Boel Bakker; Herr Alsing; Herr Neumann; Hr Udbye; Hr W. Thurmann; Hr Nelle; og Hr Blom.

Året efter var det Dortheas tur.

Neste gang ble det også en pike da Maren Elisabeth Sophie så dagens lys 14 mai 1806, to år efter storesøsteren. Som sine eldre søsken ble hun hjemmedøpt. Dåpen[viii] ble bekreftet i kirken 21 juli. og for Maren var fadrene Madame Neuman fra Hassel Jern-Werk; Frøken Høyum fra Hassel Jern-Werk; Jomfru Talette Backer; Herr Hans Backer Senior; Hans Backer Junior; Herr Capitain Heierdal; Hr Frans Holst; Hr Hans Holst; og Hr Capitain Gad.

Av de fire siste barna var to gutter og to piker. først ute var Jens Jacob som ble født 7 november 1807 og hjemmedøpt. Denne dåpen[ix] ble stadfestet i kirken 5 januar 1808. Jens Jacobs fadre ble Frue Hejerdahl; Jfr Marthe Christensen; Jfr Møller; Jfr Elliger; Procurator Reich; Hr Jens Gram Nysom fra Drammen; Hr Christen Bacher; Hr Gregers Gad; Hr Jens J: Holst; Hr Johannes Møller; og Hr Adolphe Francois Jean de Clozier[x] fra Christiania.

Anne Cathrine Dorothea ble konfirmert[xi] 1 søndag efter trefoldighet 1- 13 juni[xii] – 1819. Hun er ført opp som nummer fem – Hans Nysom var en ærlig og rettferdig mann, ser det ut til – av

Hans meldte sin ankomst 17 mai 1809 og hjemmedøpt. Dåpen[xiii] ble bekreftet i kirken 29 juni samme år. Fadrene var Madame Alsing; Frøken Blom; Hr Capitain Hejerdahl; Hr Krigs Raad Nelle; Hr Kiøbmand Poulsen; Hr Borlje fra Drammen; Hr Deinbolt; og Hr Uldrich Neumann.

Så fikk Elisa en pike igjen, to år efter Hans. Jørgine Fransiska kom til verden 3 mars og ble hjemmedøpt. Dåpen[xiv] hennes ble bekreftet i kirken 17 juni 1811. Fadrene var Madme Jørgine Nysom; Jmfr Fridr. Møller; Hr Niels Udbye fra Drammen; Hr Poulsen; Krigs Raad Nelle; Major Hejerdahl; Hr Hans Backer Junior; Gregers Gad; og Hr Lorentz Friderichsen.

Jørgine Fransiska skulle ikke få leve opp. Hun døde knapt et år gammel og ble begravet[xv] – under navnet Georgine Fransiska – 25 februar 1812.

Og, til slutt i denne lange rekken av barn, Anette Petrea. Hun ble født 9 desember 1812 og hjemmedøpt. Dåpen[xvi] ble stadfestet i kirken 23 februar 1813. For Anette Petrea valgte foreldene som fadre Madm Petter Neumanns; Frøken Blom; Jfr Mejer; Hr Major Hejerdahl; Krigs Raad Nelle; Hr Casserer Neuman; Hr N: Udbye; Hr Poulsen; Hr Tax; Hr Pastor Tejlman; og Hr Morten Stranger.

Mindre enn et år efter denne dåpen var det underskrevet en fredstraktat i Kiel, Norge var avstått, og en stabil og forutsigelig verden – Danmark-Norge – opphørte å finnes til. Christian Frederik besluttet å søke den norske trone for seg selv, en del av rikets ledende menn overtalte ham, på et møte på Eidsvold i februar, om å søke en politisk vei til det målet heller enn å bygge på arveretten, som kongen likevel hadde frasagt seg – også for sine efterkommere. Dermed gikk det ut et brev til folket, der det ble bedt om at det måtte utsees representanter til en forsamling som skulle gi Norge en ny styreform, og som skulle møtes på Eidsvold 10 april 1814.

I Holmestrand møttes «Borgere og Almuesmænd» fra byen og fra Botne i kirken 25 februar, og da valgte[xvii] de som utsending fra byen Pastor Hans Hein Nysom, og ga ham alle fullmakter han trengte i den forbindelse.

Møtet skulle begynne med en gudstjeneste i kirken i Eidvold påskedagen. Fra Holmestrand til Eidsvold er det rundt 15 mil på moderne veier – en strekning Hans Nysom sikkert kunne tilbakelegge i løpet av omkring et par-tre dager, slik at han ikke har måttet reise hjemmefra før 7 april eller så, og altså reiste skjærtorsdag eller langfredag og lot familie igjen i Holmestrand.

Under forhandlingene på Eidsvold kom ikke Hans Nysom til å spille noen fremtredende rolle, men viste sin uavhengighet ved å støtte Falsen heller enn sin egen velgjører, Wedel, i det sentrale spørsmålet om selvstendighet eller union[xviii]. Wergeland har ikke funnet grunn til å gi ham noen karakteristikk.

Riksforsamlingen hadde sitt siste møte 20 mai, og efter det var medlemmene fri til å reise – hjem eller hvor de måtte ønske. Med mindre Hans Nysom gjorde seg noen ærend underveis, så fikk vel Helle Karine moren og søsknene ham hjem godt før utløpet av måneden, en fin tid i denne delen av landet.

Efter riksforsamlingen var Elias mann ferdig med politikken og viet seg til sin gjerning som prest. Det var særlig undervisning og fattigvesen han interesserte seg for, ved siden av det rent kirkelige[xix]:

«Å klare den vanskelige balansen mellom byprest og bygdeprest ble en utfordring for Nysom, som særlig interesserte seg for skolestellet på landet. November 1807 hadde han ferdig en ny og detaljert plan til “en hensigtsmæssigere og forbedret Indretning til Skole- og Fattigvæsenet i Bothne og Hillestads Sogner”. Her gikk han inn for å dele elevene i to klasser, én for dem som måtte stave og ikke kunne lese rent i en bok, og én for de øvrige. Han ønsket også å avholde en årlig eksamen i kirken for andre klasses elever. Planen ble midlertidig approbert av stiftsamtmannen, og ved en visitas noen år senere fant prosten skolevesenet i bygda i den beste orden.

Også fattigvesenet fant Nysom modent for reform, og i en egen plan tok han opp de usle forholdene i Holmestrands forsteder, “de saakalte Klever”. Her bodde jordløse som arbeidet i byen, men som hørte inn under landdistriktet når de ble arbeidsuføre. Nysom foreslo derfor at bøndene i Botne og borgerne i Holmestrand sammen skulle dele på utgiftene til fattigforsørgelsen i Kleivene. Også dette ble godkjent av stiftet».

Økonomisk hadde familien det jevnt godt: da sølvskatten[xx] skulle betales i 1816 ble han ilignet et bidrag på 20 spesiedaler: et uttrykk for økonomisk trygghet, men ikke rikdom. En mulig slektning av moren, og en som var fadder for søsken av henne – Toldkasserer Neuman – betalte[xxi] 100 spesiedaler.

Anne Cathrine Dorothea – Thea – ble konfirmert[xxii] i Holmestrand Kirke 1 søndag efter trefoldighet – 13 juni[xxiii] – 1819. Hun er ført opp som nummer fem – Hans Nysom var en ærlig og rettferdig mann, ser det ut til – av de åtte pikene som, sammen med fire gutter, utgjorde kullet på 12 ungdommer denne tidlige sommersøndagen.

Noen år senere, giftet søsteren Helle Karine seg. Hennes tilkommende var kapellanen Bent Wettergreen. Som forlovere hadde de Sogneprest H. H. Nysom og Grosserer Neumann. Paret ble viet[xxiv] i Botne Kirke 2 januar 1828.

Med det forsvinner Thea av syne i mange år: som ugift kvinne, uten barn, satte hun få spor efter seg i de kildene som er tilgengelige. Det kan ikke vises direkte, men alt taler for at hun – sammen med moren og søsteren Anne Cathrine Dorthea hadde flyttet til Helle Carine og mannen: når er ikke kjent, men gjerne noe efter Hans Nysoms død 29 januar 1831, 64 år gammel. Han ble begravet[xxv] fra Botne Kirke 14 februar.

Thea mistet sin mor enda ett langt tiår senere. Elisabeth Sophie døde på Solum Prestegård 8 august 1844, 72 år gammel. Presteenken ble begravet[xxvi] 15 august.

Efter all sannsynlighet bodde Thea sammen med søsteren Helle og, antagelig, også søsteren Magdalene, der på prestegården i mange år: selv om ingen av disse hadde barn, var både Wettergreen og konen glad i å ta til seg fosterbarn, som naturligvis medførte mange omsorgsoppgaver.

Helle Carina døde ganske ung, bare 59 år gammel, 10 mai 1861 og ble begravet[xxvii] 16 samme måned.

Ett år senere giftet[xxviii] Bent Wettergreen seg med svigerinnen, Anne Cathrine Dorthea Nysom.

Ett år senere giftet Bent Wettergreen seg med svigerinnen, Anne Cathrine Dorthea; vielsen[xxix] fant sted i Solum Kirke 21 mai 1862.

Det neste glimtet man får av Thea er i folketellingen for 1865[xxx], sammen med mannen. Der finner man også søsteren Magdalene Nysum. De bor alle sammen på Solum Præstegaard, 150 meters spasertur fra Solum Kirke. Ved siden av ekteparet og Magdalene, finner man at paret har tre fosterdøtre. En er 22 år gamle Else Aslaksen fra Laurdal, som sikkert har bodd hos Wettergreen i gange mange år, for hun er opprinnelig fra Laurdal.  Gunnild Brynjulfsdatter er 9 og fra Solum, mens Inger Olsdatter, 14, kommer fra Holden. Dessuten var der en fostersønn, 18-åringen Axel Hein, som var fra Laurdal. Ikke å undres at der var seks tjenestefolk!

I løpet av de neste årene tok Bent Wettergreen avskjed og flyttet med famiien til Borge i Gjerpen. Der finner man dem igjen i ved folketellingen i 1875[xxxi]. Der er, naturligvis, også søsteren som er gift med Wettergreen. Ved siden av disse er de Andrea Elisabeth Bakke, en niese av ham, og to fosterdøtre: Gunhild Maria Brynjulfsen (18) og Hella R. Wittergreen (12), begge fra Solum. Og, til slutt, to tjenestepiker og en dreng – Anne Kirstine Kristensdatter (26) fra Solum; Anne Holvig Jonsdatter (17) fra Gjerpen; og Ole Johannesen (23) fra Lundeherred.

Lite er kjent om Theas liv på Borge: det gikk nok på det jevne, daglige. Hun ble enke da Bent Wettergreen døde, 79 år gammel, på Borge 18 februar 1883. Han ble begravet[xxxii] 24 samme måned.

Enda mer ensom ble hun nok da søsteren Magdalena Nysom, prests datter, knappe 84 år gammel, døde i Gjerpen 6 desember 1886 og ble begravet[xxxiii] der 11 samme måned.

Thea rykket inn dødsannonsen i Nedenæs Amtstidende, en Risør-avis, lørdag 11 desember:

        «Min kjære Søster Magdalene Nysom døde i Eftermiddag henved 84 Aar gammel.

Borge pr. Porsgrund 6te Decbr. 1886.

        Paa Sødskendes og egne Vegne

Thea Wettergreen

født Nysom

        Dødsfaldet meddeles kun paa denne Maade»

Selv levet Thea et drøyt år efter dette. Provstinde Dorthea Wettergreen, født Nysom, døde på Borge 26 februar 1888, og ble begravet[xxxiv] i Solum i løpet av de neste dagene – men selv datoen er ikke notert i kirkeboken for Gjerpen. I kirkeboken for Solum leser man at begravelsen[xxxv] fant sted 6 mars, og at dødsårsaken var «Vattersott». Hun ble 84 år gammel.

En dødsannonse ble trykket i Morgenbladet[xxxvi] 1 mars 1888:

        «Herved tilkjendegives Familie og Venner, at vor kjære Søstger og Pleiemoder Provstinde Thea Wettergreen, født Nysom, Enke efter Provst Bent Wettergreen, ved en rolig Død hensov i Herren idagmorges i en Alder af 84 Aar.

        Borge i Gjerpen den 26 Februar 1888.

        Hendes Sødskende og Pleiebørn.

        Begravelsen foregaar Tirsdag 6te Marts fra Sørgehuset Kl. 11 til Solums Kirke».


[i] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 66-67
[ii] Neumann, H. H., Familien Neumann, Kristiania:Aschehoug, 1903, p 33, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012100907059
[iii] SAKO, Eiker kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1789-1806, s. 293-294
[iv] Bastian Svendsen / Norsk Slektshistorisk Forening, Prestearkivet, mikrofilm 1-2. p 324/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[v] Folketelling 1801 for 0716P Våle prestegjeld, https://digitalarkivet.no/census/person/pf01058289001301
[vi] SAKO, Våle kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1773-1808, s. 160-161
[vii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 58-59
[viii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 74-75
[ix] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 82-83
[x] Han nevnes i forbindele med den lærde skole i Roskilde: «Nogle Aar senere kom der ogsaa en fransk Emigrant som Timelærer: Chevalier de Clochier [de Clozier]. Han var udmærket i sit Sprog og skrev den dejligste Haand, forresten en Nar, gift med en rig norsk Enke, hvis Penge han ødte». https://archive.org/stream/memoirerogbreve10clauuoft/memoirerogbreve10clauuoft_djvu.txt
[xi] SAKO, Holmestrand kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1814-1840, s. 490-491
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/kb20070403610295
[xiii] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 92-93
[xiv] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 104-105
[xv] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 110-111
[xvi] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3 /1, 1792-1844, s. 118-119
[xvii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 18, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xx] Sølvskatten 1816, nr. 23: Jarlsberg og Larvik amt, Jarlsberg fogderi, 1816-1824, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000202832
[xxi] Sølvskatten 1816, nr. 22: Jarlsberg og Larvik amt, Tønsberg og Holmestrand by, 1816, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000222861
[xxii] SAKO, Holmestrand kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. 1, 1814-1840, s. 490-491
[xxiv] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1836, s. 414-415
[xxv] SAKO, Botne kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1814-1836, s. 236-237
[xxvi] SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1844-1855, s. 361
[xxvii] SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1856-1864, s. 347
[xxviii] SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1856-1864, s. 270
[xxix] SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1856-1864, s. 270
[xxx] Folketelling 1865 for 0818P Solum prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01038136000005
[xxxi] Folketelling 1875 for 0812P Gjerpen prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01052165003722
[xxxii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. 9, 1872-1885, s. 296
[xxxiii] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1886-1895, s. 231
[xxxiv] SAKO, Gjerpen kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. 10, 1886-1895, s. 234
[xxxv] SAKO, Solum kirkebøker, F/Fa/L0010: Ministerialbok nr. I 10, 1888-1898, s. 242