βσ Ingeborg Kristine Andersdatter Mølbach

Ingeborg Kristine ble født i Kristiansand klokken fire om eftermiddagen, 30 september 1762. Hun ble døpt[i] i Domkirken – den som brant ned i 1880 – der i byen noen dager senere. Da ble hun holdt av Mad: Else Bolette, Sr Lars Arendrups. Fadrene var Mad: Elen Magrethe, Sr Ole Kiærulfs; Jomfr Cathrine Hansdatter Kiærulf; Sr Christen Olsen Wiborg; og Monsr Andreas Christensen Mølbach.

Foreldrene var Anders Christensen Mølbach og Andrea Anthonette Kjærulf; de hadde giftet seg et par år tidligere. De hadde kongelig bevilling og ble viet[ii] i huset i Kristiansand 2 desember 1760. Da, eller kort tid efter, eiet Mølbach et hus i det senere Østre Strandgade 13/15: i det minste er han den siste eieren før tollkontrollør Truch kjøpte det i 1764[iii], og kanskje bodde ekteparet Mølbach her til å begynne med.

Første barn var en gutt som fikk navnet Hans Kiærulf. Han så dagens lys tidlig klokken 10 om formiddagen, 16 september 1761. Da han ble døpt[iv] 23 samme måned ble han holdt over dåpen av Mad: Johanne Cathrine, Singr Morten Kiærulfs; fadrene var Madm Anne, Sr Jacob Thues; Jomfr Karen Petri Maria Kiærulf; Monsr Christen Mølbach; og Monsr Lars Arendrup.

Året efter var det altså Ingeborg Kristines tur, og hun ble fulgt av Malene Marie. Hun kom til verden klokken 12 om eftermiddagen 12 februar 1764 og ble døpt[v] åtte dager senere, 20 februar. Hun ble bårt av Madme Engel, Hr Ole Viborgs. Fadrene var Madme Ursulla Dorothea, Sr Chrstian Kiærulfs; Jomfr Sophia Magdalene Hasdatter Kiærulf; Capt. Lieut. Heusner; og Assesssor Fischer.

Ingeborgs yngre bror Christen – den senere Eidsvoldsmannen – meldte sin ankomst 10 november 1766 og ble døpt[vi] 17 samme måned. Han ble båret av Frue Professorinde Friedlieb. Fadrene hans var Frøken Anna Biørn; Capitain Johannesen; Hr Schive; og Monsr Christian Mølbach.

Det skal[vii] ha vært en yngste sønn med navnet Morten, men hans dåp er ikke funnet. han synes å ha vært virkelig nok: man finner ham i Lyngdal ved folketellingen av 1801[viii] som 33 år gammel ugift «Fuldmægtig hos sorenskriveren – gaardbruger og saug ejer» på gården Fahret – Vestre Del.

Ingeborg Kristine burde vært konfirmert omkring midten av 1770-årene, men opptegnelsene om dette er ikke bevart fra Kristiansand.

Dermed forsvinner Ingeborg Marie og familien fra kildene i mange år. De dukker opp igjen i Bergen, der hennes far er blitt «oplagsskriver». I 1801[ix] finner man Ingeborg Christina, 38 år gammel og ugift, sammen med foreldrene i gård nummer 1 i 3 rode i Bergen: det kan ha vært i Strandgaten, omtrent midtveis mellom Tollbodalmenningen og Nykirkealmenningen. Der i huset er også to barn beskrevet som foreldrenes dattersønner: Anders Marcussen Buch (11) og Hans Eduart Marchussen Buch (6). Utenom familien var der en tjenestepike – 24 år gamle Sophia Olsdatter.

De to guttene var ikke Ingeborgs barn: de var søsteren Magdalene Marias eldste. Hun hadde giftet seg med Marcus Buk[x] – slik skrives det i folketellingen av 1801[xi], for Hammerfest, der han var «Borger og kiøbmand». Foruten Anders og Hans Eduart hadde de fem barn: Peter (8); Jens (5); Andreas (4); Maria (2); og Markus (1). De hadde fire tjenestefolk hos seg i Marienborg, der de bodde – en mann og tre kvinner Mannen var den 16 år gamle kramboddrengen Jens Bogenberg; kvinnene var ugifte Tyri Johannesdatter (29) og enkene Syneve Torjesdatter (42) og Margrete Pedersdatter (43).

Noe overraskende, men sikkert gledelig for Ingeborg Kristine, giftet hun seg noen år senere, omkring 44 år gammel. Hennes utvalgte – for henne eller av henne er ikke kjent – var en skipper som het Hans Olsen Kierulf, og var enkemann. De ble viet[xii] hjemme i huset – kongelig bevilling var blitt gitt – 12 mai 1806.

Og med det forsvinner Ingeborg fra kildene. Det er sagt[xiii] at hun døde i 1847 – men dette er ikke verifisert.

[i] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 166-167
[ii] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. A 1, 1734-1793, s. 648-649
[iii] Leewy, Karl; Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 2 : Østre Strandgate 1; Christianssands sparebank, Historiefondet, 1980; P 81; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012008004
[iv] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 138-139
[v] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 198-199
[vi] SAK, Kristiansand domprosti, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. A 2, 1755-1778, s. 268-269
[viii] Folketelling 1801 for 1032P Lyngdal prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058341001647
[ix] Folketelling 1801 for 1301 Bergen kjøpstad; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058390001656
[x] Om hennes svigerfamilie: Leewy, Karl; Kristiansands bebyggelse og befolkning i eldre tider. 2 : Østre Strandgate 1; Christianssands sparebank, Historiefondet, 1980; P 99; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2015012008004
[xi] Folketelling 1801 for 2001P Hammerfest prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058503000417
[xii] SAB, Nykirken Sokneprestembete, H/Haa: Ministerialbok nr. A 8, 1776-1814, s. 149