δα Gunhild Paulsdatter Balke

Gunhild så dagen lys 16 april 1785 og ble døpt[i] i Balche Kirke Alminnelig Bededag, 22 april[ii],  samme år. Fadrene hennes var Ole Balche; Lars Balche; Friderich Dÿhren; og Pernille Hansdatter Helgestad.

Foreldrene var Berte Larsdatter Kobberstad og Dragon Poul Pedersen Balche. De trolovet[iii] seg 8 januar 1778 – selve vielsesdatoen synes ikke å være notert.

Berthe og Poul fikk sitt første barn, en gutt, våren 1779. Han fikk navnet Peder: dette var den fremtidige Eidsvollsmannen. Da han ble døpt[iv] 4 mai samme år var fadrene Friderich Dÿhren; Ole Kobberstad; og Lars Balche.

Nestemann var også en gutt: Lars. Han kom til verden om 26 november 1782 og ble døpt[v] 1 desember det året. Da var fadrene Anders Balche; Anders Schielstad; og Iver Schielstad.

Efter to gutter skulle det bli to piker. Først ute var, altså, Gunhild, og så fulgte Marte. Hun ble født 3 november 1787 og døpt[vi] dagen efter. Fadrene hennes var Anders og Anders Balche; Friderich Dÿhren; og Pernille Balche.

Gunhild Poulsdatter Balke ble konfirmert[vii] 6 oktober 1799. Hun er ført opp først av 46 piker; sammen med 37 gutter var de et kull på 83 ungdommer for presten denne høsten.

Året efter mistet Gunhild moren sin da Berte Larsdatter Balche ble begravet[viii] 18 april 1800.

I 1801[ix], ved folketellingen, finner man Gunnhild hjemme på Kirkebalke. Der bor hun hos faren som, ikke overraskende, fremdeles er «Enkemand efter første ægteskab». Der bor også brødrene Peder (22) og Paul (20); samt lillesøsteren Marthe. En eneste tjenestepike var der i huset: med to tenåringspiker i huset syntes vel ikke faren det var nødvendig med flere. Tjenestepiken var 22 år gamle Mari Andersdatter. Og, til slutt, et legdslem som sikkert ikke var der permanent: den 61 år gamle Mari Hansdatter.

Gunhild var i midten av tyve-årene da hun giftet seg. Hennes tilkommende var, liksom hennes far, dragon og het Even Pedersen Guile. Kausjonistene var de respektive fedrene – Peder Guile og Paul Balke. Paret hadde kongelig bevilling og ble viet[x] hjemme i huset 19 desember 1811.

Paret slo seg ned på Guile, de de fikk sitt første barn omkring et knapt år efter bryllupet. Peder så dagens lys utpå høsten og ble hjemmedøpt. Dåpen[xi] ble stadfestet i kirken 15 november 1812. Fadrene hans var Hans Tømmerhol; Kari Tømmerhol; Berthe Maria Guile; Peder Balke; og Lars Hammerstad. Gunhild ble introdusert samme dagen, så Peder var vel født tidlig i november.

Gunhild skulle få tre gutter til. Hun begynte med Paul – Pouel – som ble døpt[xii] 20 august 1815. Fadrene var Pouel Balke; Kari Tømmerhol; Hans Tømmerhol; Anders Gihe; og Dorte Gihe.

Even – nestemann – kom til verden 8 juni tre år senere og ble døpt[xiii] 21 samme måned i 1818. Ved denne anledningen var fadrene Hans Tømmerhoel; Kari Tømmerhoel Andersdotter; Anders Gihle; Dorthe Gihle; og B. Maria Gihle.

Og, til slutt, sønnen Ole. Han ble født i adventstiden og døpt[xiv] 22 desember 1822. Fadrene var Anders Gihle; Niels Gihle; Johannes Gihle; Karie Andersdatter; og Berthe Maria Gihle.

Gunhild ble enke da Gaardbruger Even Pedersen på Gihle døde, 74 år gammel, 9 desember 1757. Han ble begravet[xv] 21 samme måned.

Enken Gunhild Poulsdatter på Gihle døde, 76 år gammel, 11 april 1861. Hun ble begravet[xvi] 20 samme måned.


[i] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 214
[iii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 101
[iv] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 122
[v] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 175
[vi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 6, 1773-1793, s. 252
[vii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 469
[viii] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 7, 1794-1809, s. 230
[ix] Folketelling 1801 for 0528P Toten prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058260001842
[x] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 8, 1809-1814, s. 42
[xi] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 8, 1809-1814, s. 65
[xii] SAH, Toten prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1820, s. 22
[xiii] SAH, Toten prestekontor, Klokkerbok nr. 1, 1814-1820, s. 63
[xiv] SAH, Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 10, 1820-1828, s. 48
[xv] SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1857-1865, s. 281
[xvi] SAH, Østre Toten prestekontor, Ministerialbok nr. 4, 1857-1865, s. 297