50 Anna Cicilia Hegaard

Catharine Cecilia ble døpt[i] i Bergs Kirke i Brunlanes 29 november 1769. Fadrene var Mad. Hesselberg; Jan F. Hesselberg; Forvalter Mørch; Johannes Mørch «et Brødre». Man kan bare spekulere: var dette folk av Brødremenigheten, altså Herrnhutere?

Det er et lite problem med denne identifikasjonen, og det er navnet: den personen som er av interesse er Anna Cicilia, dåpen angår Catharina Cecilia. Det ville ikke være noen stor overraskelse å finne ut at presten hadde skrevet feil, eller at foreldrene hadde begynt å bruke et annet navn på barnet enn det de opprinnelig hadde tenkt seg: tiden var ikke den nøyaktigste, uten når det dreiet seg om penger. Så identifikasjonen opprettholdes inntil videre.

Faren er, forbindelse med dåpen, nevnt som Forvalter Hegaard, og dermed støttes identifikasjonen gjennom et skifte[ii] som tok til i desember 1786. Arvelater er Proviantforvalter ved Fritzøe, Hans Jørgen Heegaard, og en av arvingene er den 17 år gamle datteren Anne Cecilie. To søstre av henne er nevnt: Christiana Conradine, som er 15 og Dorthe Sophia, bosatt i Barkevig; samt to brødre, ni-åringen Ferdinant Anthon og nittenåringen Iohannes Mørk. Skiftet, som to mer enn ti år å gjennomføre, nevner også avdødes ektefelle Anna; hans svoger Alexander Hesselberg; svigersønnen skipskaptein Iohan Bugge; en annen svigersønn, forvalter Gotlib Fogh; og lagvergen, Ole Mørk i Sandefjord.

Ved folketellingen av 1801[iii], som skulle foregå 1 februar, finner man Anna Cicilia Heegard hos sin to år yngre søster, Christiane Conradine, som er gift med Johan Johansen Bugge, en 33 år gammel koffardi-skipper. De bor alle tre i et hus i Storgaten Larvik, gårdens nummer er 15. Johan og Christiane er antageligvis forholdsvis nygifte, i det minste er det ingen barn i husstanden. Derimot har de ikke færre enn to tjenestepiker, 20-åringen Karen Pedersdatter er stuepike og 18 år gamle Maren Pedersdatter, som er kokkepike.

Samme folketelling[iv] viser at hennes tilkommende bodde like i nærheten, i Storgatens gård nummer 8, der Iwer leiet hos Niels Magnus Johannesen Bugge – kjøbmand og omtrent jevnaldrende. Bugge var gift med Sophie Magdalene Hesselberg, gjetningsvis en yngre søster av Iwer – hun var 33. Niels Magnus og Sophie Magdalene hadde flere barn: Johan (12); Alexander (10); og Ulrica Augusta (8). Der i huset finner man også den 59 år gamle Magdalene Hesselberg, «Konens Faster» som «Informerer børnene», altså underviser dem. Til hjelp i huset har de 18 år gamle Petronelle Johanne Schwindt som «Forretter huusgjærning». Andre tjenestefolk var Kittel Rasmussen, en 28 år gammel «Gaardskarl og land soldat»; Anthonette Ingebretsdatter (30) var Kokkepike; og Anna Severine Sørensdatter Løcke (23) var stuepike – alle disse var ugift tidlig i februar 1801.

Anna Cicilia giftet seg med ungkaren og koffardikapiteinen Iwer Magnusen Hesselberg fra Larvik i 1801. Han var da, med sine 37, åtte år eldre enn henne.

Som forlovere hadde Anne Cicilie og Iwer Johan Joh. Bugge og Chr. Bøckman. Paret ble viet[v] i Larvik en eller annen gang efter 18 februar som er den dagen de forlovet seg – men vielsesdatoen er ikke notert. Kanskje det var samme dagen, for den del.

Lorens Berg[vi] forteller at Iwer Hesselberg kjøpte gården Brekke i Tjølling av Kjøbmand von Krogh 1801, og at han bosatte seg der med konen:

Kjøbmand v. Krogh solgte i 1801 gården til

«Iver Magnussøn Hesselberg som betalte 2700 riksdaler for gaarden. Han egtet omkr. 1802 Anne Cecilie Heegaard, datter av forvalter ved Barkevik Hans Jørgen Heegaard. De kom til at bo paa Brekke. Ivar Hesselberg var født i Larvik 1762 og søn av kjøbmand Magnus Hesselberg og hustru Ulrikke Heegaard. Han blev sjømand op skipper og var i krigsaarene sektionschef i kystforsvaret. Efter at ha git op sjøen drev han jordbruk paa Brekke[vii].

Første barn meldte sin ankomst sommeren 1804. Det var en gutt, og da han ble døpt[viii] 17 juli det året fikk han navnet Magnus. Anna Cicilia bar muligvis barnet til dåpen selv, og hadde med seg som fadre Jomfr. Kirsten Falkenberg; Hr Niels Johansen Bugge; Hr Peder Bøckman; Hr Johan Bøckman; Hr Ferdinant Heegaard; Hr Thomas Westvall; og Hr Johan Williamsen.

Annet og siste barn var også en gutt. Hans Jørgen kom til verden 20 april 1810 ble døpt[ix] 26 juni samme år. Denne gangen var fadrene Madame Bugge; Jomfru Else Bøchman; Capitain [NN]; Hr J: Gether; Hr Johan Joh: Bugge; Capitain [NN]; og Hr Peder Bøckman.

1814 opprant, det var fredsslutning i Kiel, det ble Notabelmøte på Eidsvold, og Christian Fredrik sendte ut et åpent brev til folket og ba om at det skulle velges representanter til en forsamling som skulle møtes 10 april og gi Norge en ny forfatning.

I Tjølling kirke var det gudstjeneste torsdag 24 februar: menigheten sies å være møtt tallrikt frem. I den forbindelse valgte de sine utsendinger til valg på amts-nivå. De to som ble utsett[x] var Proprietær og Sections-Chef Iver Hesselberg på Brække, og Gaardbruger og Selveier Ole Olsen paa Amundrød.

Valgmennene fra alle grevskapets sogn møttes 10 mars – stedet er ikke notert – og valgte[xi] som repesentanter til riksforsamlingen Proprietær og Sections-Chef Iver Hesselberg paa Brække; Skibs-Capitain Anders Grønneberg; og Gaardbruger og Selveier Ole Amundrød.

Anna Cicilias mann gjorde ikke noen store ting på Eidsvold, men sies å ha tilhørt selvstendighetspartiet: under alle omstendigheter kom han hjem igjen til Tjølling da det hele var over, og så kunne livet gjenoppta sin vante gang.

Rent økonomisk var livet ikke så verst for Frederikke: mannen ble ilignet 25 speciedaler til sølvskatten[xii] i 1816: ikke en stor formue, men representativt for en god personlig økonomi.

Mad. Cecilia Hesselberg, fød Hegaard; døde på Brækka 28 desember 1826 og ble begravet[xiii] 4 januar 1827. Hun ble 58 år gammel.

Dødsfallet ble behørig annonsert i hovedstadspressen, Den Norske Rigstidende 15 januar 1827:

«… – A. C. Hesselberg, født Heegaard; 58 Aar, den 28de December paa Gaarden Brække pr. Laurvig[xiv]. – …»


[i] SAKO, Brunlanes kirkebøker, F/Fa/L0001: Ministerialbok nr. I 1, 1766-1801, s. 51-52
[ii] Skifteregister for Larvik byfogd 1672-1812, https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000613916
[iii] Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058283000207
[iv] Folketelling 1801 for 0707P Larvik prestegjeld, https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058283000155
[v] SAKO, Larvik kirkebøker, G/Ga/L0001: Klokkerbok nr. I 1, 1785-1807, s. 148
[vi] Lorens Berg, Tjølling: en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Kristiania : Cappelen, 1915; p 227, http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[vii] Berg, Lorens, Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold, Cappelen, 1915, pp 227-228, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[viii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 388-389
[ix] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 426-427
[x] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 35, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xi] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 2, Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, pp 32-33, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062913001
[xii] Sølvskatten 1816, nr. 24: Jarlsberg og Larvik amt, Larvik fogderi, 1816-1824, https://digitalarkivet.no/view/97/pt00000000239067  
[xiii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. 5, 1814-1836, s. 206-207