li Inger Olsdatter Spetalen

Inger kom til verden om våren i 1737; hun ble døpt[i] i Tjølling Kirke 22 april det året. Som fadre fikk hun Mari Sannæs; Barbro Spetalen; Hendrich Klepager; Søren Klaastad; og Aage [NN] Sannæs.

Om Ingers familie kan man lese litt i Lorens Bergs Tjølling-bok[ii]:

        «Ola Amundssøn 1728-58, var fra Roppastad i Kvelde (hadde en halvbror Søren paa Klaastad). Første hustru Helge Olsdatter døde 1746. Barn: 1. Amund Olssøn, død ugift 1753. 2 Torger. 3. Anne, vist g. m. Per Refsholt. 4. Inger, egtet 1766 Ola Jakobssøn Østby. – Ola Amundssøn egtet 1746 enken Johanne paa Øvre Klaastad, og dit flyttet han 1758; døde 1763».

Foreldrene var altså Ole Amundsen Spetalen og konen Helge Olsdatter: hvornår de giftet seg er ikke slått fast – det var antagelig rundt 1723-25 eller så, for de fikk, visstnok, de første barna i 1726. Dette var tvillingene Amund og Mari: dåpen er ikke funnet i Tjølling.

Neste kjente barn var Anne, hun ble døpt[iii] Exaudi: 25 mai[iv], 1732 – det er sjette søndag efter påske. Fadrene hennes var Mari Sannæs; Barbro Erichsdatter Spetalen; Erich Spetalen; Peder Sannæs; og Henrik Klepager.

Dernest var det Ingers tur, og efter henne, Tarjer som kom til verden sensommeren 1740 og ble døpt[v] 21 august. Fadrene var Gunnild Klaastad; Marthe Johnsdatter på Søndre Sannæs; Hans Olsen Sannæs; Anders Spetalen; og Aage Svensen, Søndre Sannæs.

Helge skulle ikke bli så gammel – Inger mistet sin mor da hun var omkring ni år gammel. Hun ble begravet[vi] 1 mai 1746, bare 48 år gammel.

Med flere ganske små barn, er det vel ikke uventet at Ingers far giftet seg på ny, nokså snart. Han trolovet seg 21 juli 176 med enken Johanne Olsdatter Klaastad – som kausjonister hadde de Hendric Klepager og Thor Sidager. Vielsen[vii] fant sted 27 september 1746.

Inger fikk en halvbror i farens nye ekteskap, en gutt som fikk navnet Nils da han ble døpt[viii] 5 september 1751. Denne gangen var fadrene Mari, Hans Olsens; Randi Thorsdatter Biørnov; Anders Giertsen [NN]; Kiøstolf Klaastad og [NN].

Det er ikke bevart konfirmasjonsprotokoller i Tjølling tidligere enn fra 1760, men Inger er vel blitt konfirmert da hun var 14-15 år, altså omkring 1751-52. Hva hun så gjorde er ikke kjent: kanskje hjalp hun til hjemme på gården, kanskje kom hun i tjeneste – som så mange andre. Det var tross alt en form for yrkesopplæring for fremtidige bondekoner.

Da hun var knappe 30 år gammel giftet Inger seg. Hennes utvalgte – av henne selv eller av faren – var Ole Jacobsen Ousbye. De ble viet[ix] 13 juni 1766.

Om mannen og hans opphav forteller Lorens Berg[x]:

«Jakob Olssøn 1740-177. G. 1739 m. Mari Hansdatter fra Østby 2. Han døde 1777, 71 aar, og enken stod en tid utover som indehaver av bruket, skjønt et par av sønnene var gifte. Hun døde 1789, 82 aar. Vi har ikke skifte efter Jakob og Mari, men kjender tre sønner: 1. Ola Jakobssøn, se nedenfor. 2. Paal Jakobssøn, synes ved morens død at ha faat jordveien, men sælger den straks til broren; bli væk. 3. Anders Jakobssøn, f. 1750, død 1785; g. 1771 m. Anne Mortensdatter.

        Ola Jakobssøn 1791-98. Var født 1739 og egtet 1766 Inger Olsdatter Spetalen (faren flyttet senere til Klaastad). Ola kjøpte bruket 1791 av broren Paal for 200 daler og avstod det 1798 til sønnen Jakob for 350. Han døde 1799, 60 aar; hustruen aaret efter, 64 aar. Intet skifte, men av barn kjendes: 1. Jakob Olssøn, se nedenfor. Ola Olssøn, f. 1771, en tid klokker, egtet 1808 Ingeborg Maria Kristoffersdatter Ommundrød og flyttet dit (se Ommundrød). 3. Hans Olssøn, f. 1780, blev tambur, egtet 1810 enken Lina Hansdatter Skjeggestad og bodde en kort tid der; blev snart skilt fra hustruen, egtet saa Severine Andersdatter Sundby, bodde senere i Fæhagan. 4. Lukris Olsdatter, f. 1774, egtet 1801 Johann Kristianssøn Bruun paa Kaupang».

Første barn var en gutt. Han fikk navnet Jacob da han ble døpt[xi] 22 februar 1767. Fadrene var Johanne; Maren Truelsdatter; Hans Jacobsen; og Peder Truelsen – all fra Ousbye – samt Peder Refsholt.

Sønnen Ole – han som skulle bli Eidsvoldsmann – ble døpt[xii] i Tjølling Kirke 6 juni 1771. Fadrene hans var Anne Refsholt; Maren Truelsdatter; Peder Refsholt; Anders Trulsen; og Poul Jacobsen.

Tre år senere ble det en pike da Lucris – Lucretia – meldte sin ankomst og ble døpt[xiii] 3 juli 1774. Fadrene hennes var Mari Christensdatter; [NN] Hansdatter Ysby; Jacob Olsen Ysby; Peder Andersen Refsholt; og Ole Erichsen Ysby.

Lucris levet ikke opp: hun døde som liten. Begravelsen er ikke funnet, men en annen pike fikk samme navn da hun ble døpt[xiv] 11 mai 1777, og det er som regel et tegn på at det første barnet er gått bort. Denne Lucris fikk fadrene Mari Christensdatter Ysby; Elen Ysby; Anners Jacobsen Ysby; Eric Ericssen Ysby; og Hans Hansen Koupang.

Og, til slutt, Hans. Han så dagens lys sensommeren 1780 og ble døpt[xv] 29 juli. Denne gangen ble fadrene Mari Andersdatter Ysby; Ragne Hansdatter Ysby; Boe Trugelsen Ysby; Torkel Hansen [NN]; og Jacob Hansen Ysby.

Efter dette ser man ikke noe til Inger i kildene – det var vel et stille, bemerkelsesløst liv fokusert på barna, familien, gården, dyrene: om kvinner flest i den tiden.

Inger ble enke da Ole døde tidlig på høsten 1799 og ble begravet[xvi] 8 september.

Hun levet et drøyt år efter Oles bortgang og døde 8 oktober 1800. Hun ble 63 ½ år gammel og ble begravet[xvii] 19 oktober.


[i] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 63
[ii] Berg, Lorens; Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Cappelen, 1915; p 410; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[iii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1734, s. 65
[v] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 70
[vi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 133
[vii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 10
[viii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 90
[ix] SAKO, Tjølling sokneprestkontor, A/Aa/L0003: Annen kirkebok nr. 1, 1700-1813, s. 56-57
[x] Berg, Lorens; Tjølling : en bygdebok : historisk skildring av bygdens utvikling fra gammel tid ned til kjendte nutidsforhold; Cappelen, 1915; p 410; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012070206060
[xi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 122
[xii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 44
[xiii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 51
[xiv] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. 3, 1735-1778, s. 59
[xv] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 114-115
[xvi] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 248-249
[xvii] SAKO, Tjølling kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. 4, 1779-1817, s. 250-251