xciii Martha Francisca Steenbloch

Martha Francisca ble døpt[i] av Capellan Christen Paus i Holden i Sauherad Kirke 20 juni 1743. Fadrene hennes var Mad: Margrete Elizabeth, Hr Sorenskriver Bangs; min Vær Syster, Dem. Anne Catharine Corneliusdatter; Velærværdige Hr Isaach Muns; Hr Sorenskriver Bangh; og Studiosus Mons: Niels Christen Hichman.

Foreldrene var Sogneprest Enevold Steenboch, en danske som hadde vær kapellan og lærer i Skien før han kom til Sauherad. I Skien, og ganske ung, giftet han seg med Martha Corneliusdatter.

De to ble viet[ii] hjemme i huset – de hadde en kongelig bevilling datert 4 mai – 20 juni 1724.

Enevold Stenblock, var blitt residerende kapellan i Skien i 1732[iii]. Fra før var han rektor ved latinskolen[iv]. Året efter ble han sogneprest i Saude[v] – eller Sauherad i moderne navneform – en halv dags reise eller så, nordvestover fra Skien.

Martha Corneliusdatters opphav er ikke slått fast.

Bygdeboken[vi] for Sauherad forteller endel om Enevold og familien:

        «ENEVOLD STEENBLOCK var sogneprest i Sauherad 1733-1747, da han døde. Han var f 10/3 1700 i Høgslev sogn i Viborg amt på Jylland, der fare, Willum Henrichsen, var prest og prost. (Den nye presten i bygda var i familie med den kjende Enevold Brandt, som blei avretta saman med Struensee på Østerfælled ved København.) Enevold Steenblock blei fyrst rektor ved den nyskipa skulen i Kien, men alt 2/5 1732 blei han res. kap. i Skien og i 1733 sogneprest i Sauherad. Han var g m Marthe Corneliusd. Flood, d 1784 på Haug, der ho budde alle 37 år etter 1747. (Ho døde gammal og mett av dagar etter å ha levd desse mange år i tronge kår, seier Landstad.) Barn: 1) Wilhelm f i Skien, blei sokneprest i Vestre Moland, d 31/3 1780, 2) Cornelius f 1729, blei fyrst res. kap. i Byneset soknekall, sidan sokneprest i Trondheim, der han døde 1772 (sonen hans var professor i historie Cornelius Enevold Steenblock, d i Kristiania 1836), 3) Sophia Christiana f 1733, døde ugift her i bygda 1762, 4) Anne f 1735, g m sokneprest Bugge i Moland, 5) Margrete f 1738, g 1767 m sokneprest Gerhard Mou (Mow) i Bø, 6) Jytte f 1741, 7) Marthe Francisca f 1743, g 1774 m løytnant (sidan oberst) Peder Nicolau Høyum, budde og døde på Haug, 8) Else Caroline f 1746, g 1777 m kjøpmann Christopher Blom i Skien. 2/11 1741 skreiv sokneprest Steenblock i kyrkjeboka under gravlagde: «min vermoder Anna Christophersdtr. Flod (g m seigneur Nicolay Jørgensen) 64 aar 9 mdr. 17 dage gl.» 9/5 1742 noterte presten: «… min kiære værfader Nicolai Jørgensen 61 aar 5 mdr.»

Første barn var en gutt. Han ble døpt[vii] i Skien Kirke 9 mai 1725 og fikk navnet Wilhelm. Fadrene var Nicolaj Jørgensens Kiæriste og Datter Margaretha og Inger [NN]; Hr Iver Hesselberg; Nicolai Jørgensen; og Laurs Steenboch.

Wilhelm skulle ikke få leve opp: han døde ¾ år gammel og ble begravet[viii] fra Skien kirke 13 februar 1726.

Neste barn var også en gutt, og efter tidens skikk fikk han samme navn som han som døde, Wilhelm. Han ble døpt[ix] i Skien Kirke 21 januar 1727. Da var fadrene Madme Inger Hesselberg; Hogen Gulbrandsens Kone; Jomfrue Anne Paus; Casper Fransen; Søren Gustavsen [?]; og [NN] Schveder.

Så fulgte en tredje gutt. Cornelius kom til verden nokså tidlig på sommeren 1729 og ble døpt[x] 22 juni. Da var fadrene Fogden Schveders Kone; Nicolay Jørgensens Stifdatter; Hr Albert Blow; Nicolay Jørgensen; og Frans Caspersen.  

Noen flere barn er ikke funnet i Skien, og fra 1733 var altså Marthas far sogneprest i Saude eller Sauherad. Han ble innsatt[xi] i kallet 9 august det året.

Enevold Steenbloch var en streng herre: da drapsmannen Niri Lewsen skulle halshugges på Sauar kirkegård 24 oktober 1735 ble konfirmantene utkommandert til å bivåne det hele – til skrekk og advarsel[xii].

Det var i Sauherad Enevold og Martha fikk sin første datter, Sophia Christiana. Hun skal[xiii] være født i 1733 – men dåpen hennes er ikke funnet i kirkeboken: kanskje fordi den er en anelse vanskelig å lese!

Marthas storesøster Anne så, visstnok[xiv], dagens lys i 1735, men heller ikke denne dåpen er funnet.

Nok en søster, Margrete, kom til verden våren 1738 og ble døpt[xv] 22 mai det året. Da fik hun fadrene Hr Capt Halsis Frue, som bar henne; Mons: Arent Postes Kieriste, Dorte Povelsdatter Hoff; Mons Povel Petz [?], og Urtegaardsmanden fra Posrgrund, [NN] Tid var [NN] Mons Johan Røesler.

Tre år efter at Martha kom til verden ble lillesøsteren Else Caroline født. Hun ble døpt[xvi] 26 september 1746. Denne gangen var fadrene «Min Vær Syster» Anne Cathrine Corneliusdaatter; Dem: Elizabeth Povelsdatter Post; Hr Lieutenant Klein; Velærværdige Hr Sivert Schotte; og «min Søn» Cornelius Steenbock.

Marthas foreldre og familie var så noenlunde velberget økonomisk, men ikke rike. I 1743 – det året hun selv kom til verden – var det visst[xvii] ekstraskatt, og da oppga faren en formue på 150 daler, og en årlig inntekt på 200. Bortsett fra å betale for sin egen familie, svarte han også koppskatt for en præceptor (lærer), to drenger og fire piger: det var en forholdsvis stor husstand.

Marthas far, Enevold, døde i Sauherad i slutten av april 1747 og ble begravet[xviii] der 2 mai det året. Han var ung: 46 år 1 måned og 10 dager, ikke noen alder, selv i de dage. I forbindelse med begravelsen kan man også lese: «da hand havde været denne Menigheds tro, flitdige, opbyggelige og kiærlige Laerer i 13 Aar 10 Maan: og 17 Dage».

Martha ble vel konfirmert i femten-årsalderen, eller der omkring, men det er ikke bekreftet i noen kirkebøker

Hva hun så gjorde de følgende årene er ukjent: hun kan ha vært hjemme hos moren, eller i tjeneste, eller vekslet mellom disse og annet.

Martha Francisca var godt voksen da hun giftet seg. Den utvalgte var Løytnant Peder Nicolay Høyum, han var noen år yngre enn henne. Om ham kan Ovenstad[xix] fortelle:

        «Høyum, Peter Nicolai. – F. ca. 1737/40 i Norge. Sønn av borger på Halden, Bent Eschildsen og dennes 2. hustru, f. Høyum. – Han antok sin mors fam.navn. – Fenr. ref ved 1. Smål. nasj. inf.regt. 22/3 1758. – Sek.lnt. ref. der 10/6 1761. – Stod da på vartpenger, 40 rdl. årl. – Virk. sek.-lnt. ved 2. Smål. nasj. inf.regt.s Hitterdalske komp. 1/1 1766.- Atter utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl. fra 1/7 1767. – Ved den nye hærordn. fra 1/5 1769 pr. lnt. ved samme regt.s N. Jarlsbergske komp., men kom til Hitterdalske komp. i 1772. – Kpt.s kar. 17/9 1783. – Kpt.lnt. ved Hitterdalske komp. 9/2 1787. Virk. kpt. og chef for regt.ets Ø. Jarlsbergske komp, 25/1 1788, men fikk Hitterdalske komp. i april. s. å. – Ved hærens omordn. fra 1/5 1789 blev han ved kgl. res. 29/5 s. å. med sit Hitterdalske komp. overført til Telemarkske inf.regt. – Maj. og batj.kom.dør ved samme regt. og chef for N. Telemarkske komp. 28/10 1796. Obl.s kar. 23/3 1804. – Bodde på chefsgården Sauda i Telemark. – Efter ansøkn. p. gr. av alder og svakhet meddelt avskjed i nåde med 460 rdl. årl. vartpenge. – Ved kgl. res. 17/11 1812 forandret til obersts avskjed. – Gift: Fikk 13/5 1774 tillatelse til ekteskap med jfr. Martha Franciska Stenblock».

Martha Francisca og Peter Nicolai ble viet[xx] i Saude Kirke 8 søndag efter trefoldighet, 24 august, 1774 og bosatte seg vel gjerne på Haug, der han hadde tatt opphold.

Første barn var en gutt. Envold Steenbloch, den senere Eidsvoldsmannen, så dagens lys året efter bryllupet og ble døpt[xxi] onsdag 23 mai 1775. Fadrene var Marthe, Sal. Steenblochs; «min[xxii] Kones Søster» Margretha Olsdatter; «min Daatter» Dorthe Stockmans; Hr Gerhard Mow fra Bøe; og Hr Friderich Blom[xxiii] på Saude Præstegaard.

Elisabeth Sophia kom til verden utpå høsten 1776 og ble døpt[xxiv] 29 oktober det året. Fadrene var Margrethe, Hr Mows fra Bøe; Else Caroline Steenbloch; Hr Capitain Palludan; Hr Friderich Blom; Christian.

Enda fire piker skulle det bli. Marthe Cathrine meldte sin ankomst vinteren 1778 og ble døpt[xxv] 27 februar. Denne gangen ble fadrene «min Kone» Kirsten; Maselle Ane Catarina Flod; Hr Capitaine Antze; Seigr Christopher Blom; Seigr Georg Friderich Stochman.

Anne Wilhelmina fulgte i 1780 og ble døpt[xxvi] 23 mai det året. For henne valgte man fadrene «Min Datter» Dorthe Stochman; Jomfrue Margrethe Mow; Hr Lars Palludan; og Hr Holst på Bøe.

To år senere var det Benedicta som kom til verden – hun ble døpt[xxvii] 12 september 1782. Fadrene hennes ble Kirsten Margrete Blom; Johanne Paus; Herr Christian Paus; Hr Lieutenant Ryd; og Hr Peder Wærner.

Og, til slutt i denne flokken, Else Carolina. Da hun ble døpt[xxviii] 20 januar 1785 fikk hun fadrene Madame Grave; Jomfrue Pihl; Hr Mow; og Hr Lemmech.

Benedicta døde som småpike, sensommeren 1797, og ble begravet[xxix] 29 september. Hun var 15 år gammel.

I 1801[xxx] finner man Martha Francisca, som ventet, på Hough: men likevel ikke helt enkel å lokalisere, for hun er blitt utstyrt med familienavnet Heerbloch – mannen er blitt Hoyum. Der er det naturligvis de to, og sammen med dem finner man Envol (26), som er blitt løytnant og sikkert ikke er så mye hjemme; Elisabeth (23); Martha (22); Anne (21); og Else (16).

De hadde fem tjenestefolk – to menn og tre kvinner. Mennene var Osen Olsen (25) og Hans Nilsen (19). Pigene var Aaste Gregersdatter (22); Margit Olsdatter (17); og Inger Isachsdatter (23).

Herr Obriste Peter Necolai von Høyum døde 14 februar 1822 og ble begravet[xxxi] 25 samme måned. Han var 88 år gammel.

Når Martha Francisca gikk bort er faktisk talt ikke slått fast.


[i] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1722-1766
[ii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 30
[iii] Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 210/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[iv] Erlandsen, Andreas; Biographiske Efterretninger om Geistligheden i Throndhjems Stift. H. 1; Christiania:Guldberg & Dzwonkowski, 1844; p 102; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2012051124003
[v] Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[vi] Kirkeby, Birger; Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74; Sauherad kommune, 1985; pp 207-208; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738009
[vii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 82
[viii] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 187
[ix] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 88
[x] SAKO, Skien kirkebøker, F/Fa/L0002: Ministerialbok nr. 2, 1716-1757, s. 96
[xi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1722-1766
[xii] Kirkeby, Birger; Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 2 : Gardsnr. 18-43; Sauherad kommune, 1982; pp 578-579; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738011
[xiii] Kirkeby, Birger; Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74; Sauherad kommune, 1985; p 207; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738009
[xiv] Kirkeby, Birger; Bygdebok for Sauherad : gards- og ættesoge. 3 : Gardsnr. 44-74; Sauherad kommune, 1985; p 207; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738009
[xv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1722-1766
[xvi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1722-1766
[xvii] Kirkeby, Birger; Bygdebok for Sauherad: gards- og ættesoge. 2: Gardsnr. 18-43; Sauherad kommune, 1982; p 207; https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2013091738011
[xviii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1722-1766
[xix] Olai Ovenstad: Militærbiografier – den norske hærs officerer 1628-1814 – Bind I (A-H), p506/508, http://old.genealogi.no/kilder/mil/ovenstad/ovenstad_bd_1/index.html
[xx] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxii] Jeg-personen er antagelig sognepresten 1747-1783, Christian Paus. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xxiii] Personal-Kapellan. Se Bastian Svendsen/Norsk Slektshistorisk Forening: Prestearkivet mikrofilm 1-2, p 195/342, http://old.genealogi.no/Prestehistorie/kort/prestearkivet_1_2/index.html
[xxiv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxv] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxvi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxvii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxviii] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxix] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1767-1814
[xxx] Folketelling 1801 for 0822P Sauherad prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058311000313
[xxxi] SAKO, Sauherad kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1815-1829, s. 107