xlii Helle Gram Hansdatter Heyn

Helle Gram kom til verden tidlig på høsten og ble døpt[i] 10 september 1737. Fadrene hennes var Martha Keysers; Martha Jacobsdatter [NN]; Christen Sørensen, Aarhus; Christen Fad; og Jens Møller fra Holbeck.

Foreldrene var Hans Jacobsen og Karen Jensdatter Hein – de hadde giftet seg, hun under navnet Karen Gram, åtte år tidligere. Vielsen[ii] fant sted i Bragernes kirke 15 november 1729. Denne kirken brant ned i forbindelse med bybrannen i Drammen i 1866.

Faren var handelsmann, om ikke i den helt store stil. Avdøde Tore Vigerust skrev av et manntall[iii] fra Bragernes, tatt opp i 1722, der en innbygger er beskrevet som «Hans Jacobsen Heyn / Smaaelast handling, samt Søeboe og laste godz. Jtem een liden huusnæring». Denne småhandleren var da bosatt på «Landfald Øen», den er ikke lenger – om den noensinne var – en øy, men en bydel på Bragernessiden av Drammenselven; man kommer dit over broen som ligger i forlengelsen av Øvre Eiker-vei.

Hans Jacobsen hadde vært gift tidligere, da med Bodel Christensdatter – når de hadde giftet seg er ikke kjent, men antagelig før 1726, da de sies å ha fått sitt første – kjente – barn, og antagelig det eneste.  Hun er ikke funnet i kirkeboken for Bragernes dette året.

På den annen side, i skiftet[iv] efter faren, registrert 13 juli 1751 og avsluttet 22 oktober samme år, er hun oppgitt å være 25 år gammel, så fødselsåret er noenlunde riktig.

Hvornår Bodel døde er ikke slått fast.

Eldste overlevende barn i Helles fars annet ekteskap var en gutt, Jacob. Han så dagens lys utpå høsten 1733 og ble døpt[v] i Bragernes kirke 26 oktober det året. Som fadre fikk han Martha Kejsers; Kierstine, Jørgen [NN]s; Jacob Jacobsen; Tobias Tobiassen; og Anders Nielsen.

Dernest fulgte Bodild, eller som hun heter i skiftet efter faren, Boel. Hun ble også født om høsten, og døpt[vi] i Bragernes kirke 1 oktober 1735. Som fadre hadde hun Karen, Anders Nielsens; Helle Gram; Jan Michel Kejser; Anders Olsen; og Stephen Sørensen.

To år senere var det altså Helles tur, og efter henne lillebroren Jens. Han ble døpt[vii] 23 november 1739. Fadrene var Anne Marthea, Anders Olsens; Anne Andersdatter; Jacob Jacobsen; Jens Krum; og Jacob Krum.

Helle ble, må man anta, konfirmert tidlig i 1750-årene; eller hadde hun ikke egentlig kunnet gifte seg – men akkurat de opptegnelse er ikke bevart fra Bragernes.

Og gift ble hun, med Jens Nysom, en kjøpmann som hennes far: de ble viet[viii] i Bragernes kirke 16 mai 1760.

Jens Nysom var visstnok[ix] av dansk opprinnelse, fra København, og hadde vært gift tidligere: han og Maren Pedersdatter ble viet[x] på Bragernes 17 august 1757, uten foregående trolovelse: de hadde kongelig bevilling. Kausjonistene var Peder Gundersen og Søren Gundersen. Det ble ikke noe langt samliv, for Maren døde i løpet av de neste par-tre årene: noen begravelse er, imidlertid, ikke funnet.

Første barn av Helle og Jens var Maren. Hun kom til verden på sensommeren og ble døpt[xi] 6 august 1762, i Bragernes – der foreldrene tydeligvis hadde slått seg ned. Fadrene var Madame Marthe, Jacob Heyns; Karen Holmen; Christian Astrup; Christen Lohrman; og Christian Westergaard.

Året efter ble det en gutt. Hans Hein så dagens lys sent på høsten 1763 og ble døpt[xii] 17 desember det året. Denne gangen var fadrene Anders Temte; Jacob Hein; Anders Gad; Bodil, Christen Lohrmanns; og Maren Marthea Christensdatter.

Så, to år senere, ble det enda en gutt – Niels. Da han ble døpt[xiii] 14 august 1765 var fadrene Carspar Holm; Christen Lohrmann; Abraham Tomle; Randi Maria, Povel Lilløers; og Maren Wold.

Sønnen Hans Hein døde antagelig som liten, gjetningsvis mellom høsten 1765 og tidlig i 1767 – for 6 februar 1767 ble en annen gutt døpt[xiv], som fikk samme navn. Noen begravelse er ikke funnet. Ved dåpen fikk den yngre broren – Hans II, så å si, fadrene Lars Israelsen; Peter Helt; Christen Hichmann; Frue Edvardina, «Leiutnant» Tronnes; og Anne Maria Pedersdatter Leuening. Det var denne Hans Hein som skulle ble medlem av Riksforsamlingen på Eidsvold i 1814.

Det skulle bli to barn til, en gutt og en pike. Gutten var Jens Gram, han ble født sensommeren 1768 og døpt[xv] 1 august det året. For ham valgte man fadrene Peter Koth; Friderich Poppe; Niels Kirketorp; Anne, Søren Lybechs; og Anne Helmen.

Helles siste barn, Anna Charina, kom til verden da Helle var omkring 32 år gammel. Pikebarnet ble døpt 10 februar 1770 og hadde da fadrene Niels Jørgensen Nechel [?]; Jacob Mortensen; Hans Schvel; Inger Thomle; og Karen Lindnæs.

Og med det forsvinner Helle fra kildene, som så mange kvinner, inntil hun går bort.

Helle Gram ble begravet[xvi] på Bragernes 2 november 1787, så vidt over 50 år gammel.


[i] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1734-1759, s. 125-126
[ii] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1706-1734, s. 313
[iii] «Spesifikasjon og manntall på Bragernes og underliggende distrikts menige innvånere, hus for hus som de er boende, med forklaring over enhvers bruk og næring, 19. mai 1722», Bragernes bys befolkning 1700-1730 © kane.benkestokk.teiste forlag (Tore Hermundsson Vigerust), og Drammens Museum, Oslo 1999-2003. Utgave 23.05 2002 (kontrollert). Gjengitt etter original i Riksarkivet, Stattholderarkivet, D X Ymse pakkesaker 1574-1770, pk. 58, 1722, legg 3. Opprinnelig publisert på Vigerust.net, nå – 20181110 – tilgjengelig gjennom https://web.archive.org/web/20070219235755/http://www.vigerust.net:80/by/bragernes1722.html
[iv] Skifteregister for Drammen byfogd 1679-1819; https://www.digitalarkivet.no/view/27/pa00000000027859
[v] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0003: Ministerialbok nr. I 3, 1706-1734, s. 352
[vi] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1734-1759, s. 107-108
[vii] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1734-1759, s. 143-144
[viii] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 10-11
[x] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0004: Ministerialbok nr. I 4, 1734-1759, s. 51-52
[xi] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 198-199
[xii] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 210-211
[xiii] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 226-227
[xiv] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 240-241
[xv] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1759-1781, s. 256-257
[xvi] SAKO, Bragernes kirkebøker, F/Fa/L0006a: Ministerialbok nr. I 6, 1782-1814, s. 712-713