347 Sigrid Olsdotter Tvedten

Sigrid – og tvillingsøsteren Anlaug – så dagens lys 20 april 1832. De ble begge hjemmedøpt av Gaardmand Kittil Danielssen Hafstad. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 6 mai det året.

Sigrids[ii] fadre ble Birgithe Knudsdatter, [NN] Biørn Olsen Qvæstads Hustru; Birgithe Olsdatter, Gmd Ole Gundersen Hougens Hustru. Mdsk. Knud Knudsen Qvæstad; Gmd. Ole Johnsen Kjellberg; og [NN] Dreng Thorsen Lunden.

Anlaug[iii] fikk fadrene Torbjør Olsdatter; Biørn Arnesen Mostufts Hustru, Guro Knudsdatter; Gmd. Ole Knudsen Qvæstads Hustrue; [NN] Ole Poulsen Kjellberg; Gmd. Ole Poulsen Sagviken; og Inderst Ole Olsen Lagneskar.

Foreldrene var Margithe Olsdatter Tvedten og Olav Knutsson Tveiten, som hadde vært hennes nabo og, kanskje, fadder, da hun ble døpt i 1803. Han var nå 66 år gammel, og sikkert en respektert figur i bygden – tross alt var han lensmann, og tidligere Eidsvoldsmann. Vielsen[iv] fant sted 17 juni 1824.

Lensmann Olav – eller Ole – Knutsson Tveiten hadde vært gift tidligere, med Guro Gunnulvsdatter Kvestad. Disse to hadde en rekke barn: Gunhild (f. 1783); Knut (f. 1786); Bjørn (f. 1789); Gunhild (f 1792); Jorunn (f. 1796); Sigrid (f. 1799); og Birgit (f. 1804).

Guro Gunnufsdatter Tvedten døde 30 april 1822, 58 år gammel. Hun ble begravet[v] 7 mai samme år.

Første barn var Gyro – eller Guro – som ble født 25 mai 1826 og døpt[vi] 4 juni samme år. Fadrene var Frue Ross; Thone Omblie; Ole Aanonsen; [NN] Knud Qvæstad; og Halvor Halvorsen Røyseland.

Så fulgte Gunhild, som kom til verden 18 januar 1829 og hjemmedøpt 26 samme måned. Da dåpen[vii] ble bekreftet i kirken 1 februar var fadrene Fru Arnesen; Sigrid Olsdatter; Gmd. Bjørgulf Evensen Brekkes Hustrue; Gmd. Ole Aanonsen Rige; Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt; og Gmd. Halvor Arnesen Brattvedt. 

Sigrid fikk ikke leve. Hun døde 20 mai 1832 og begravet[viii] 29 den måneden.


[i] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[ii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[iii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 11
[iv] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 195
[v] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 101
[vi] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 24
[vii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0005: Ministerialbok nr. A 5 /1, 1816-1831, s. 29
[viii] SAK, Valle sokneprestkontor, F/Fa/Fac/L0006: Ministerialbok nr. A 6, 1831-1853, s. 253