109 Marthe Maria Kollerud

Marthe Maria meldte sin ankomst høsten 1796 og ble hjemmedøpt. Dåpen[i] ble stadfestet i kirken 27 desember samme år, og for henne valgte foreldrene til fadre Marthe Brynildsdatter Kolstad; Berta Jonsdatter Kolstad; Jon Kolstad; Gudmund Jensen Lexborg; og Anders Flatokken.

Foreldrene var Mette Marie Colstad fra Søndre Høland i Akershus og Christian Christensen Kollerud, den senere Eidsvoldsmanen; de hadde giftet seg da hun var knappe 20 år. De ble viet[ii] i huset – efter kongelig bevilling – 27 juni 1788.

Om Christian Kolleruds bakgrunn fortelles det at[iii]

«Christensen fikk en utdannelse ut over det som var vanlig for bondesønner på hans tid. Han gikk på borgerskolen i Fredrikshald (nå Halden) og bodde da hos den rike kjøpmann Nils Tank på Rød Herregård, far til statsråd Carsten Tank. På Rød kom han inn i et høyst aristokratisk og åndelig stimulerende miljø i et herskapelig hus fylt av kunst og med et rikholdig bibliotek. Her vanket også flere av tidens fremtredende personer. Ungdomsoppholdet på herregården må ha vært skjellsettende for hans videre utvikling. Han følte seg hele livet hevet over sin egen stand.

1781 overtok Christian Christensen farsgården Skjeggenes i Setskog og bodde der til 1800, da han kjøpte Kollerud i Hemnes og slo seg ned der. Etter hvert kjøpte han opp flere gårder med tilhørende skogeiendommer, blant annet Hvarven gård i Setskog, men ble boende på Kollerud».

Første barn var Karen Sophia, som ble døpt[iv] 3 januar 1789 og fikk da fadrene Marthe Brunjuldsdatter Relstad; Ingebor Jonsdatter Relstad; Jon Holstad; Paul [NN]; og Claus Ringstad.

Så fulgte Anne Kirstine, som ble døpt[v] 20 februar 1790. Fadrene hennes ble Ragnild Jensdatter [NN]; Ingeborg Jensdatter Relstad; Christina [NN]; Anders Flatakker [?]; og Halvor Carlsen Rinestad [?].

Lillebroren Christen ble døpt[vi] 28 desember 1791 og fikk som fadre Marthe Brynnildsdatter Kolstad; Jomfrue Vendelboe; Claus Ringstad [?]; [NN]; og Jacob Andersen Flotekker.

Pauline Mathea ble døpt[vii] 11 desember 1792. Fadrene hennes var Johanne Cypriansdatter Kingstad[?]; Anne Maria Clausdatter Kingstad [?]; Claus Kingstad [?]; Ole Kingstad [?]; og Halvor Kingstad [?].

Så gikk det drøyt tre år frem til at Halvor Olaus kom til verden litt efter nyttår 1800 og ble døpt 25 februar. Fadrene var Ingebor [NN]; [NN] Rødbye [NN]; Halvor H: Enger; Ole Svendsen Enger, og Lensmand Rahne.

I folketellingen året efter, i 1801[viii], finner man Marte Maria hjemme hos foreldrene på Kollerud. De andre søsknene er der naturligvis, også: Karen Sophia (12); Anne Kirstine (10);  Christen (8); Pouline Mathea (7); John (5); og Halvor (1).

I tillegg bor Christian Kolleruds mor, 71 år gamle Marthe Cypriansdatter – hun er enke – og hans faster, Christine Poulsdatter som er 74 og også enke.

De hadde to leieboere. Den ene var Anne Joensdatter, en ung dame på 20 som levet av sin arv. Den andre var snekkeren og soldaten Niels Engebretsen; han var 20 år gammel.

Samt fire tjenestefolk: Brynel Evensen (20); Christine Brynelsdatter (22); Inger Olsdatter (21); og Christine Knudsdatter (17).

To år efter folketellingen fikk Marthe Marias mor en gutt. Han fikk navnet Andreas da han ble døpt[ix] 20 mars 1803. Fadrene var Karen Sophia Hoff; Peteranna Büssen Hennes; Sr Morten Hof; Søren Ellefsen [NN]; og Erich Christensen [NN].

Marthe Marias lillesøster Mette Christiane ble døpt[x] Midfaste-søndag, 16 mars, 1806. For henne ble fadrene Madme Christine Sal: Monsen; Jomfrue Anne Mathea Monsen; Jomfrue Petronelle Winsnæs; Hr Procurator Hoff; Hr Engebret Øyseth; Hr Niels Egeberg; Hr Søren Rüser; Monsr Christian Colstad; Hr Peter Blix Gill; Hr Erich Rüser; Hr Andreas Colstad; Christian Lehrdalens qv:; og Hans Slorens qv:.

Eldstebroren, Christen, døde antagelig som ung – men kanskje et annet sted, for han er ikke funnet blant begravelsene i Høland og Setskog.

En gutt kom til verden mot slutten av vinteren i 1809 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xi] ble bekreftet i kirken 1 mars, fikk han navn efter den antatt døde storebroren og ble hetende Christen. Fadrene ble Anne Maria Svendsdatter Hvennemoe; Karen Sophie Christiansdatter Kollerud; Ole Aanensen Hvennemoe; Andreas Johnsen Colstad; og Niels Ketilsen Eeg.

Marthe Maria Christensen ble konfirmert[xii] i 1811, og med «god Kundskab» er hun ført opp først av 24 piker; sammen med 20 gutter var de et kull på 44 ungdommer for presten.

Året 1814 opprant efter hvert, Kielerfreden ble inngått, Christian Fredrik inviterte til notabelmøtet på Eidsvold, og sendte ut et åpent brev med invitasjon til folket om å utse valgmenn som så skulle utpeke representanter til selve Riksforsamlingen.

I Hølands Prestegjeld møttes man i Hølands Hovedkirke 4 mars 1814, og utså sine valgmenn[xiii]: sognepresten Jens Paludan og Christian Christensen, Karen Sophias far.

Valgmennene fra sognene i Akershus møttes på Ellingsrud Gård i Aker, 17 mars, og valgte sine representanter[xiv]: Kammerherre Peder Anker; Sorenskriver Falsen; og, og igjen, Karen Sophias far, Bonden Christian Kollerud.

Under selve Eidsvoldsmøtet var Christian Kollerud ikke noen drivende kraft, og det er litt usikkert hvilket parti han stilte seg bak. Men han var med, og til slutt kom han seg nok hjem igjen til kone og barn. Det var vel ikke så mye mer enn en halv dags reise.

Marthe Maria forsvinner, efter konfirmasjonen, inn i historiens skygger: hun giftet seg aldri, og dermed er det hverken bryllup eller barnedåp å dokumentere.

En notis[xv], uten kilde, på en webside med opplysninger om Eidsvollsmennenes etterkommere forteller at «Marthe var ugift og bodde til 1842 hos sin fars søster Kristine Monsen på Bålerud i Oppegård».

Bortsett fra dette, ser man ikke mer til Marthe Maria i kildene.

Én Marthe Christensdatter, bosatt i Universitetsgaten i Kristiania og født i 1796, døde av et hjerneslag 24 mars 1877. Hun ble begravet[xvi] fra Trefoldighet Kirke 28 samme måned. Om det er «vår» Marthe Marie er ikke bekreftet.


[i] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 20
[ii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 144
[iv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061030010120    
[v] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 105
[vi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 116
[vii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 123
[viii] Folketelling 1801 for 0221P Høland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058219002794
[ix] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 60
[x] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 83
[xi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 112
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 258
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 14, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xvi] SAO, Trefoldighet prestekontor Kirkebøker, F/Fd/L0002: Ministerialbok nr. IV 2, 1877-1885, s. 2