107 Anne Kirstine Kollerud

Anne Kirstine da hun ble døpt[i] i Setskog 20 februar 1790. Fadrene hennes ble Ragnild Jensdatter [NN]; Ingeborg Jensdatter Relstad; Christina [NN]; Anders Flatakker [?]; og Halvor Carlsen Rinestad [?].

Foreldrene var Mette Marie Colstad fra Søndre Høland i Akershus og Christian Christensen Kollerud, den senere Eidsvoldsmanen; de hadde giftet seg da hun var knappe 20 år. De ble viet[ii] i huset – efter kongelig bevilling – 27 juni 1788.

Om Christian Kolleruds bakgrunn fortelles det at[iii]

«Christensen fikk en utdannelse ut over det som var vanlig for bondesønner på hans tid. Han gikk på borgerskolen i Fredrikshald (nå Halden) og bodde da hos den rike kjøpmann Nils Tank på Rød Herregård, far til statsråd Carsten Tank. På Rød kom han inn i et høyst aristokratisk og åndelig stimulerende miljø i et herskapelig hus fylt av kunst og med et rikholdig bibliotek. Her vanket også flere av tidens fremtredende personer. Ungdomsoppholdet på herregården må ha vært skjellsettende for hans videre utvikling. Han følte seg hele livet hevet over sin egen stand.

1781 overtok Christian Christensen farsgården Skjeggenes i Setskog og bodde der til 1800, da han kjøpte Kollerud i Hemnes og slo seg ned der. Etter hvert kjøpte han opp flere gårder med tilhørende skogeiendommer, blant annet Hvarven gård i Setskog, men ble boende på Kollerud».

Første barn var Karen Sophia, som ble døpt[iv] 3 januar 1789 og fikk da fadrene Marthe Brunjuldsdatter Relstad; Ingebor Jonsdatter Relstad; Jon Holstad; Paul [NN]; og Claus Ringstad.

Anne Kirstine fulgte to år senere, og derefter lillebroren Christen. Han ble døpt[v] 28 desember 1791 og fikk som fadre Marthe Brynnildsdatter Kolstad; Jomfrue Vendelboe; Claus Ringstad [?]; [NN]; og Jacob Andersen Flotekker.

Pauline Mathea ble døpt[vi] 11 desember 1792. Fadrene hennes var Johanne Cypriansdatter Kingstad[?]; Anne Maria Clausdatter Kingstad [?]; Claus Kingstad [?]; Ole Kingstad [?]; og Halvor Kingstad [?].

Jon så dagens lys utpå sommeren 1794 og ble døpt[vii] 2 august det året. Denne gangen var fadrene Anna Hansdatter [NN]; Ingebor Kolstad; Hr Erich Hejerdahl; Anders [NN]; og Jon Kolstad.

Lillesøsteren Marthe Maria meldte sin ankomst høsten 1796 og ble hjemmedøpt. Dåpen[viii] ble stadfestet i kirken 27 desember samme år, og for henne valgte foreldrene til fadre Marthe Brynildsdatter Kolstad; Berta Jonsdatter Kolstad; Jon Kolstad; Gudmund Jensen Lexborg; og Anders Flatokken.

Så gikk det drøyt tre år frem til at Halvor Olaus kom til verden litt efter nyttår 1800 og ble døpt 25 februar. Fadrene var Ingebor [NN]; [NN] Rødbye [NN]; Halvor H: Enger; Ole Svendsen Enger, og Lensmand Rahne.

I folketellingen året efter, i 1801[ix], finner man Anne Kirstine under navnet «Chiestine» hjemme hos foreldrene på Kollerud. De andre søsknene er der naturligvis, også: Karen Sophia (12); Christen (8); Pouline Mathea (7); John (5); Marthe Maria (3); og Halvor (1).

I tillegg bor Christian Kolleruds mor, 71 år gamle Marthe Cypriansdatter – hun er enke – og hans faster, Christine Poulsdatter som er 74 og også enke.

De hadde to leieboere. Den ene var Anne Joensdatter, en ung dame på 20 som levet av sin arv. Den andre var snekkeren og soldaten Niels Engebretsen; han var 20 år gammel.

Samt fire tjenestefolk: Brynel Evensen (20); Christine Brynelsdatter (22); Inger Olsdatter (21); og Christine Knudsdatter (17).

To år efter folketellingen fikk Anne Kirstines mor en gutt. Han fikk navnet Andreas da han ble døpt[x] 20 mars 1803. Fadrene var Karen Sophia Hoff; Peteranna Büssen Hennes; Sr Morten Hof; Søren Ellefsen [NN]; og Erich Christensen [NN].

Anne Kirstines lillesøster Mette Christiane ble døpt[xi] Midfaste-søndag, 16 mars, 1806. For henne ble fadrene Madme Christine Sal: Monsen; Jomfrue Anne Mathea Monsen; Jomfrue Petronelle Winsnæs; Hr Procurator Hoff; Hr Engebret Øyseth; Hr Niels Egeberg; Hr Søren Rüser; Monsr Christian Colstad; Hr Peter Blix Gill; Hr Erich Rüser; Hr Andreas Colstad; Christian Lehrdalens qv:; og Hans Slorens qv:.

Konfirmasjonen av Anne Kirstine burde funnet sted omkring 1805/6, men det er ikke lykkes å finne denne i kirkebøkene.

Eldstebroren, Christen, døde antagelig som ung – men kanskje et annet sted, for han er ikke funnet blant begravelsene i Høland og Setskog.

En gutt kom til verden mot slutten av vinteren i 1809 og ble hjemmedøpt. Dåpen[xii] ble bekreftet i kirken 1 mars, fikk han navn efter den antatt døde storebroren og ble hetende Christen. Fadrene ble Anne Maria Svendsdatter Hvennemoe; Karen Sophie Christiansdatter Kollerud; Ole Aanensen Hvennemoe; Andreas Johnsen Colstad; og Niels Ketilsen Eeg.

Året 1814 opprant efter hvert, Kielerfreden ble inngått, Christian Fredrik inviterte til notabelmøtet på Eidsvold, og sendte ut et åpent brev med invitasjon til folket om å utse valgmenn som så skulle utpeke representanter til selve Riksforsamlingen.

I Hølands Prestegjeld møttes man i Hølands Hovedkirke 4 mars 1814, og utså sine valgmenn[xiii]: sognepresten Jens Paludan og Christian Christensen, Karen Sophias far.

Valgmennene fra sognene i Akershus møttes på Ellingsrud Gård i Aker, 17 mars, og valgte sine representanter[xiv]: Kammerherre Peder Anker; Sorenskriver Falsen; og, og igjen, Karen Sophias far, Bonden Christian Kollerud.

Under selve Eidsvoldsmøtet var Christian Kollerud ikke noen drivende kraft, og det er litt usikkert hvilket parti han stilte seg bak. Men han var med, og til slutt kom han seg nok hjem igjen til kone og barn. Det var vel ikke så mye mer enn en halv dags reise.

Ane Kirstine skal ha giftet seg med en Berger Olsen Bunes, og de to skal ha bosatt seg på gården Steenersbye, der Kirstines sønn Anders kom til verden på Steenersbye første juledag i 1822 og ble døpt[xv] 28 samme måned. Fadrene var Niels Røen og Kone; Gaardbruger Anders Taraldsen [NN]; [NN] Mare; og Marja [NN].

Utover det, er Anne Kirstine forsvunnet inn i historiens tåker.


[i] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 105
[ii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 144
[iv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 99
Brukslenke for sidevisning: https://media.digitalarkivet.no/kb20061030010120    
[v] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 116
[vi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0005: Ministerialbok nr. I 5, 1780-1793, s. 123
[vii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 5
[viii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 20
[ix] Folketelling 1801 for 0221P Høland prestegjeld; https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01058219002794
[x] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 60
[xi] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 83
[xii] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0006: Ministerialbok nr. I 6, 1794-1814, s. 112
[xiii] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 14, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xiv] Fuldmagter og Adresser, overantvordede Norges Regent, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian Frederik, fra det Norske Folks Deputerede ved Rigsforsamlingen i Eidsvold, den 10. april 1814. H. 1; Christiania:Trykt hos C. Grøndahl, 1814, p 7, https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2009062613002
[xv][xv] SAO, Høland prestekontor Kirkebøker, F/Fa/L0007: Ministerialbok nr. I 7, 1814-1827, s. 61